1. Zarząd Oddziału PTTK przy Klubie Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy w celu spopularyzowania walorów krajoznawczo-przyrodniczych, historycznych i turystycznych, oraz zachęcenia turystów do obcowania z bogatą florą i fauną województwa kujawsko-pomorskiego, ustanawia Regionalną Odznakę Krajoznawczą PTTK „Szlakiem Parków Krajobrazowych”.

 2. Odznakę zdobywa się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zwiedzając 8 parków i wszystkie obiekty wyszczególnione w Kanonie, przypisane do danego Parku Krajobrazowego, podczas wycieczek indywidualnych i zbiorowych.

 3. Odznakę może zdobywać każdy turysta po ukończeniu 7 roku życia.

 4. Okres zdobywania kolejnych stopni jest nielimitowany.

 5. Odznaka jest jednostopniowa.

 6. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi pod warunkiem prowadzenia odrębnej dokumentacji.

 7. Wpis obiektu winien zawierać:

  • datę zwiedzania obiektu,

  • nazwę obiektu: pomnik przyrody, rezerwat, pałac, dwór itp.,

  • nazwę miejscowości w której znajduje się obiekt, zabytek.

 8. Zwiedzanie poszczególnych obiektów winno być udokumentowane pieczątką danego obiektu lub najbliższej instytucji (sołtys, poczta, sklep, policja itp.) i datą.

  • przy zwiedzaniu muzeum obowiązuje pieczątka lub wklejony bilet wstępu,

  • przy bytności w rezerwacie – obowiązkowo pieczątka z najbliższego leśnictwa,

  • przy wycieczkach zbiorowych wystarczy pieczątka i podpis przodownika turystyki kwalifikowanej, przewodnika turystycznego, instruktora krajoznawstwa, ochrony przyrody, o ile uczestniczył w wycieczce,

  • honorowane jest także osobiste wykonanie fotografii krajoznawczej i wklejenie jej do kroniki-książeczki wraz z opisem,

  • wycięte i wklejone pieczątki do kroniki-książeczki nie będą honorowane.

 9. Forma prowadzenia dokumentacji (kronik-książeczki) jest dowolna.

  • nie dopuszcza się jednak przedstawiania kroniki w formie cyfrowej, na nośnikach komputerowych (CD, DVD, dyskietka itp.),

  • nośnik cyfrowy z fotografiami obiektów może stanowić jedynie uzupełnienie wymaganej dokumentacji.

 10. Dokumentację potwierdzającą spełnienie wymogów do zdobycia Odznaki należy przedstawić do weryfikacji Referatowi Weryfikacyjnemu – Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK przy Klubie POW ul. Sułkowskiego 52, 85-915 Bydgoszcz.

 11. W przypadku weryfikacji korespondencyjnej konieczne jest załączenie koperty i znaczków zwrotnych wartości listu poleconego.

 12. Dowodem zdobycia odznaki jest pieczęć weryfikacyjna w dokumentacji zdobywcy Odznaki.

 13. Weryfikacja odznaki jest bezpłatna. Przyznaną odznakę można nabywać odpłatnie w siedzibie O/ PTTK przy Klubie POW w Bydgoszczy.

 14. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Komisji Krajoznawczej O/PTTK przy Klubie POW w Bydgoszczy.

 15. Regulamin wprowadzono w życie Uchwałą Zarządu Oddziału PTTK przy Klubie POW Nr 5/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r.

Opracowanie Regulaminu: Henryk Wick.

Projekt graficzny odznaki: Edward Kozanowski.

KANON

 1. Brodnicki Park Krajobrazowy – Grzmiąca – Pokrzydowo

  1. Brodnica – zamek – muzeum,

  2. Bachotek – rezerwat przyrody,

  3. Gaj – Grzmiąca,

  4. Zbiczno.

 2. Gostyńsko-Włocławski Park Krajobrazowy – Kowal, ul. Zamkowa 11

  1. Nowy Duninów,

  2. Kowal,

  3. Łęg,

  4. Włocławek.

 3. Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy – Górzno, ul. Leśna 12

  1. Górzno – Ośrodek „Wilga”,

  2. Czarny Bryńsk,

  3. Lidzbark,

  4. Syberia.

 4. Krajeński Park Krajobrazowy – Więcbork, ul. Pocztowa 2

  1. Duża Cerkwica,

  2. Kamień Krajeński,

  3. Mrocza,

  4. Sępólno Krajeńskie,

  5. Więcbork.

 5. Nadgoplański Park Krajobrazowy – Kruszwica, ul. Wodna 9

  1. Kruszwica,

  2. rejs statkiem „Rusałka” po jeziorze Gopło,

  3. Rusinowo,

  4. Tarnówko.

 6. Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły – Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego – Świecie n/Wisłą, ul. Sądowa

  1. Chełmno – ratusz,

  2. Chrystkowo – Chata Olenderska (gospodarstwo agroturystyczne),

  3. Gruczno – rezerwat ostnicowy i młyn,

  4. Nowe – zamek,

  5. Świecie n/Wisłą – zamek.

 7. Tucholski Park Krajobrazowy – Tuchola, ul. Podgórna 1

  1. Cekcyn,

  2. Rytel,

  3. Rudzki Most,

  4. Tuchola – Muzeum „Bory Tucholskie”,

  5. Wymysłowo – Muzeum Indian Ameryki Północnej.

 8. Wdecki Park Krajobrazowy – Osie, ul. Rynek 11a

  1. Tleń,

  2. Laski – Zazdrość,

  3. Osie,

  4. Zalesie Szlacheckie,

  5. Żur.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddziału PTTK przy Klubie
Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy
ul. Józefa Sułkowskiego 52A p. 71
85-634 Bydgoszcz
tel. (0-52) 372-18-80, fax 378-23-42
http://www.pttk-pow.webpark.pl
e-mail: pttk.klub.pow@wp.pl


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI