Odznaka§ 1

Odznaka ma na celu popularyzację Łowicza i Ziemi Łowickiej, jej walorów historycznych, zabytków, folkloru, zwyczajów, tradycji walk narodowowyzwoleńczych. Zdobywanie odznaki ma na celu propagowanie turystyki, szczególnie w formie pieszej i kolarskiej.

§ 2

Odznakę „Miłośnik Ziemi Łowickiej” może zdobyć każdy, kto ukończył 7 lat po spełnieniu wymogów regulaminu.

§ 3

Odznakę można zdobyć w dowolnej dyscyplinie turystyki kwalifikowanej.

§ 4

Odznaka jest jednostopniowa, czas jej zdobywania jest nieograniczony.

§ 5

W programie zwiedzania należy uwzględnić minimum 15 z poniższych miejscowości: Łowicz, Arkadia, Bielawy, Boczki Chełmońskie, Bolimów, Chruślin, Czatolin, Domaniewice, Kiernozia, Kocirzew Południowy, Kompina, Łyszkowice, Maurzyce, Nieborów, Pilszaków, Sobota, Sromów, Walewice, Złaków Kościelny.

§ 6

Odznakę zdobywa się podczas dowolnych wycieczek uwzględniając zwiedzanie obiektów krajoznawczych (muzea, pałace, dwory, kościoły, pomniki) w miejscowościach z § 5.

§ 7

Zaliczenie określonych miejscowości i obiektów do odznaki można uzyskać również w ramach udziału w imprezach turystycznych organizowanych przez PTTK Odział w Łowiczu.

§ 8

Potwierdzeniem odbycia wycieczki jest pieczątka z zabytkowego obiektu lub innego miejsca z nazwą miejscowości, zdjęcie na tle zwiedzanego obiektu lub potwierdzenie przodownika turystyki kwalifikowanej i instruktora turystyki oraz przewodnika lub komandora imprezy wymienionej w § 7. Kronika (książeczka) może być prowadzona w dowolnej formie, powinna dodatkowo zawierać datę wycieczki i nazwy zwiedzanych obiektów krajoznawczych.

§ 9

Książeczkę do weryfikacji należy złożyć do Oddziału PTTK w Łowiczu lub przesłać na adres PTTK Oddział w Łowiczu, załączając wówczas kopertę zwrotną z opłaconym znaczkiem o wartości takiej, jak wartość listu z kroniką przesłaną do weryfikacji. Dokumentację zdjęciową do weryfikacji można przesłać w formie elektronicznej (CD, e-mail). Odznakę weryfikuje referat weryfikacyjny PTTK Oddział w Łowiczu oraz prowadzi rejestr przyznanych odznak.

§ 10

Punkty zdobyte na Odznakę „Miłośnik Ziemi Łowickiej” mogą być zaliczane na poczet innych odznak krajoznawczych i turystyki kwalifikowanej.

§ 11

Po uzyskaniu weryfikacji odznakę można wykupić w PTTK Oddział w Łowiczu.

§ 12

Regulamin Regionalnej Odznaki „Miłośnik Ziemi Łowickiej” został zatwierdzony uchwałą nr 6/89 Prezydium ZO PTTK w Łowiczu 10 kwietnia 1989 roku, regulamin został zmodyfikowany uchwałą ZO PTTK w Łowiczu nr 6/2021 z dnia 31 maja 2021 roku.

Regulamin Regionalnej Odznaki „Miłośnik Ziemi Łowickiej”
(obowiązujący w latach 1989-2021)


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Łowiczu
Stary Rynek 3, 99-400 Łowicz
tel. (+48) 513 767 511
http://www.pttklowicz.pl
e-mail: pttklowicz@gmail.com