Odznaka§ 1

Odznaka ma na celu popularyzację Łowicza, Ziemi Łowickiej, walorów historycznych, folkloru, zwyczajów, tradycji walk narodowowyzwoleńczych. Propagowanie turystyki pieszej i kolarskiej.

§ 2

Regionalną Odznakę „Miłośnik Ziemi Łowickiej” może zdobyć każdy, kto ukończył 7 lat po spełnieniu wymogów regulaminu.

§ 3

Odznakę można zdobyć w dyscyplinie pieszej i kolarskiej.

§ 4

Odznaka jest jednostopniowa, czas zdobywania nieograniczony.

§ 5

W programie zwiedzania muszą być uwzględnione następujące miejscowości: Łowicz, Arkadia, Bolimów, Domaniewice, Kiernozia, Kompina, Łyszkowice, Nieborów, Sobota, Śremów, Walewice, Złaków.

§ 6

Zdobywający odznakę pieszą lub kolarską musi odbyć 10 dowolnych wycieczek pieszych lub rowerowych uwzględniając miejscowości z § 5.

§ 7

Zdobywający odznakę zobowiązany jest wziąć udział w dwóch imprezach turystycznych organizowanych przez PTTK w Łowiczu.

§ 8

Wycieczki muszą być potwierdzone pieczątkami. Wpisy do książeczek muszą być czytelne z podaniem daty i nazwy miejscowości zwiedzonych.

§ 9

Ustanawia się Honorową Odznakę „Miłośnik Ziemi Łowickiej”, która może być nadana za wybitne osiągnięcia w popularyzacji turystyki i krajoznawstwa regionu łowickiego.

§ 10

Odznakę pieszą weryfikują przodownicy OTP przy ZO PTTK w Łowiczu.

§ 11

Odznakę kolarską weryfikuje Weryfikat Turystyki Kolarskiej przy ZO PTTK w Łowiczu.

§ 12

Zdobywając Regionalną Odznakę „Miłośnik Ziemi Łowickiej” można zdobywać normy na inne odznaki turystyki kwalifikowanej.

§ 13

Po zdobyciu odznakę należy wykupić w ZO PTTK w Łowiczu.

§ 14

Regulamin Regionalnej Odznaki „Miłośnik Ziemi Łowickiej” został zatwierdzony uchwałą nr 6/89 Prezydium ZO PTTK w Łowiczu 10 kwietnia 1989 roku i obowiązuje od dnia zatwierdzenia.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Łowiczu
Stary Rynek 3, 99-400 Łowicz
tel. (+48) 513 767 511
http://www.pttklowicz.pl
e-mail: pttklowicz@gmail.com