Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Koło PTTK Nr 11 „Ślężanie” przy PKP PLK S.A. Oddziale Regionalnym we Wrocławiu, po akceptacji Rady Głównej KRT „Kolejarz” i Zarządu Głównego PTTK wprowadza Odznakę Turystyczną „Znam Ślężę”.

 2. Celem odznaki jest zachęcenie do poznania najbardziej na północ wysuniętej części Sudetów, Masywu Ślęży.

 3. Odznakę może zdobywać każdy, po ukończeniu 8 roku życia, a odznakę dużą po ukończeniu 15 roku życia.

 4. Ustanawia się trzy stopnie odznaki „Znam Ślężę”:

  • popularną,

  • małą,

  • dużą.

 5. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. Warunkiem ich zdobycia jest przejście tras określonych w niniejszym regulaminie.

 6. W jednym roku można zdobywać tylko jeden stopień odznaki.

 7. Odznakę zdobywa się podczas dowolnego rodzaju wycieczek, np. pieszych, kolarskich, motorowych, innych.

 8. Popularną odznakę „Znam Ślężę” zdobywa się po przejściu tras:

  • Sobótka – Ślęża, szlakiem czerwonym,

  • Ślęża – Wieżyca – Sobótka, szlakiem żółtym,

  • Przełęcz pod Wieżycą – Rozdroże Bialskie – Przełęcz Tąpadła, szlakiem czarnym,

  • Przełęcz Tąpadła – Rozdroże Sulistrowickie – Trakt Bolka – Przełęcz pod Wieżycą, szlakiem czarnym.

 9. Małą odznakę „Znam Ślężę” zdobywa się po przejściu tras:

  • Sobótka – Będkowice, szlakiem „Czerwony niedźwiadek” i zwiedzenie rezerwatu archeologicznego,

  • Będkowice – Strzegomiany – Wieżyca – Sobótka, szlakiem „Czarny niedźwiadek”,

  • Sobótka Strzeblów – Sobótka Górka – Ślęża, szlakiem niebieskim,

  • Ślęża – Sulistrowice – Oleszna – Łagiewniki, szlakiem czerwonym.

 10. Dużą odznakę „Znam Ślężę” zdobywa się po przejściu tras:

  • Strzelce – Biała – Przełęcz Tąpadła, szlakiem zielonym,

  • Przełęcz Tąpadła – Radunia – Wzgórza Oleszyńskie – Jordanów Śląski, szlakiem niebieskim,

  • Świdnica – Wzgórza Kiełczyńskie – Przełęcz Tąpadła – Ślęża, szlakiem żółtym,

  • Ślęża – Olbrzymki – Skalna – Sobótka Górka, szlakiem „Czerwony niedźwiadek”.

 11. Odbycie wycieczek należy potwierdzić w Książeczce Odznaki „Znam Ślężę”.

 12. Wpisaną i udokumentowana wycieczkę weryfikuje wstępnie przodownik turystyki górskiej, posiadający uprawnienie na grupę VII.

 13. Ostatecznej weryfikacji i przyznania odznaki dokonuje Komisja Weryfikacyjna przy Zarządzie Koła PTTK Nr 11 „Ślężanie”.

 1. Regulamin, Książeczkę Odznaki „Znam Ślężę”, a po zweryfikowaniu i przyznaniu również i odznakę, nabywa się odpłatnie w Zarządzie Koła.

 2. Interpretacja Regulaminu należy do Komisji Weryfikacyjnej przy Zarządzie Koła PTTK Nr 11 „Ślężanie”.

 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 4 lutego 2008 r.

 4. Traci moc regulamin uchwalony dnia 3 marca 1995 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Koło PTTK Nr 11 „Ślężanie”
przy Przewozy Regionalne
Oddział Dolnośląski we Wrocławiu
Oddział PTTK Wrocław-Fabryczna
im. Witolda Prelicza we Wrocławiu
ul. Joannitów 13, 50-085 Wrocław