Odznaka 1. Koło PTTK Nr 11 przy Dolnośląskiej DOKP „Ślężanie” po akceptacji Rady Głównej KFiT „Kolejarz” i Zarządu Głównego PTTK wprowadza Odznakę Turystyczną „Znam Ślężę”.

 2. Celem odznaki jest zachęcenie członków i sympatyków Koła „Ślężanie” oraz całej kolejarskiej braci, do poznania najbardziej na północ wysuniętej części Sudetów: Masywu Ślęży.

 3. Odznakę mogą zdobywać członkowie i sympatycy Koła PTTK „Ślężanie” oraz pracownicy PKP i ich rodziny.

 4. Ustanawia się trzy stopnie odznaki „Znam Ślężę”:

  • popularną

  • małą

  • dużą

 5. oraz Honorową Odznakę „Znam Ślężę”.

 1. W jednym roku można zdobywać tylko jeden stopień odznaki.

 2. Odznakę można zdobywać w czasie wycieczek pieszych, kolarskich lub narciarskich po znakowanych szlakach Masywu Ślęży. Kolejność i kierunek odbywania wycieczki w ramach jednej odznaki jest dowolna.

 3. Popularną odznakę „Znam Ślężę” zdobywa się po przejściu tras:

  1. Sobótka – Ślęża; szlakiem czerwonym

  2. Ślęża – Wieżyca – Sobótka; szlakiem żółtym

  3. Przełęcz pod Wieżycą – Rozdroże Bialskie – Przełęcz Tąpadła; szlak czarny

  4. Przełęcz Tąpadła – Rozdroże Sulistrowickie – Trakt Bolka – Przełęcz pod Wieżycą; szlak czarny

 4. Małą odznakę „Znam Ślężę” zdobywa się po przejściu czterech tras:

  1. Sobótka – Będkowice; szlakiem „Czerwony Niedźwiadek”

  2. Sobótka Szczeblów – Sobótka Górka – Ślęża; szlakiem „Czarny Niedźwiadek”

  3. Sobótka Szczeblów – Sobótka Górka – Ślęża; Szlakiem niebieskim

  4. Ślęża – Sulistrowice – Oleszna – Łagiewniki; szlakiem czerwonym

 5. Duża odznakę „Znam Ślężę” zdobywa się po przejściu tras:

  1. Strzelce – Biała – Przełęcz Tąpadła; szlakiem zielonym

  2. Przełęcz Tąpadła – Radunia – Wzgórza Oleszyńskie – Jordanów Śląski; szlakiem niebieskim

  3. Świdnica – Wzgórza Kiełczyńskie – Przełącz Tąpadła – Ślęża; szlakiem żółtym

  4. Ślęża – Olbrzymki – Skalna – Sobótka Górka; szlakiem „Czarny Niedźwiadek”

 6. Honorowa Odznaka „Znam Ślężę” będzie przyznawana członkom i sympatykom Koła PTTK „Ślężanie” oraz wszystkim kolejarzom-seniorom, którzy ukończyli 60 lat i udokumentują przed Komisją Weryfikacyjną spełnienie warunków dla odznaki popularnej.

 7. Odbycie wycieczek należy potwierdzić w Książeczce Odznaki „Znam Ślężę”.

 8. Wpisaną i udokumentowana wycieczkę weryfikuje wstępnie przodownik turystyki górskiej posiadający uprawnienia na grupę VII. Ostatecznej weryfikacji i przyznania odznaki dokonuje Komisja Weryfikacyjna przy Zarządzie Koła PTTK Nr 11 „Ślężanie”; 50-085 Wrocław, ul. Joannitów 13.

 9. Regulamin-Książeczkę Odznaki „Znam Ślężę”, a po zweryfikowaniu i przyznaniu również odznakę nabywa się odpłatnie w Zarządzie Koła PTTK „Ślężanie”.

 10. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 3 marca 1995 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Koło PTTK Nr 11 „Ślężanie”
ul. Joannitów 13
50-085 Wrocław