Odznaka   Odznaka   OdznakaI. Postanowienia ogólne.

 1. Odznaka „Turysta Ziemi Raciborskiej” (TZR) została ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK w Raciborzu.

 2. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki pieszej, kolarskiej, motorowej, poznawanie walorów Ziemi Raciborskiej, jej historii, zabytków, pomników przyrody. Zdobywanie odznaki sprzyja również upowszechnianiu i rozwijaniu zainteresowań krajoznawczych.

 3. Odznaka TZR jest ustanowiona w trzech stopniach:

  1. brązowym – otok czerwony,

  2. srebrnym – otok czarny,

  3. złotym – otok zielony.

II. Warunki zdobycia odznaki.

 1. O uzyskanie TZR mogą ubiegać się osoby, które ukończyły siódmy rok życia. W ciągu jednego roku, można zdobywać jeden stopień odznaki. Odznakę należy zdobywać w kolejności stopni. Czas zdobywania poszczególnych stopni jest nieograniczony. Osoby niepełnoletnie powinny mieć zapewnioną opiekę osoby pełnoletniej.

 2. Podstawą przyznania odznaki jest wyłącznie książeczka TZR z wiarygodnymi potwierdzeniami zwiedzanych miejscowości i obiektów. Potwierdzenia mogą pochodzić z urzędów, sklepów oraz innych dowolnych instytucji. Potwierdzeniem może być też fotografia na tle zwiedzanego obiektu – miejsca charakterystycznego dla danej miejscowości (oznaczone w opisie tłustym drukiem). Wymaganym potwierdzeniem zwiedzenia Muzeum w Raciborzu, Muzeum Kowalstwa w Bieńkowicach oraz Browaru Zamkowego jest wklejony bilet wstępu lub pieczątka.

 3. Potwierdzeń mogą dokonywać przewodnicy, przodownicy, instruktorzy krajoznawstwa ochrony przyrody oraz opiekunowie SKKT w ilości nie więcej niż 20% wymaganej ilości obiektów na dany stopień odznaki.

 4. Każdą miejscowość i obiekt można zaliczyć tylko raz. Nadwyżka zaliczonych miejscowości przechodzi po weryfikacji na stopień wyższy.

 5. Osoba ubiegająca się o przyznanie odznaki składa książeczkę TZR wypełnioną zgodnie z wymogami niniejszego regulaminu w siedzibie Oddziału PTTK w Raciborzu przy ul. Fryderyka Chopina 16. Dopuszcza się złożenie kroniki w formie elektronicznej pod warunkiem posiadania książeczki TZR.

 6. Odznakę TZR w stopniu brązowym może uzyskać osoba, która:

  1. zwiedziła miasto Racibórz, 7 miejscowości na wycieczkach pieszych lub 10 na wycieczkach kolarskich i motorowych, wg wykazu stanowiącego załącznik do regulaminu,

  2. uczestniczyła w 1 (jednej) imprezie Oddziału PTTK Racibórz,

  3. zwiedziła zamek i Muzeum w Raciborzu,

  4. odwiedziła rezerwat przyrody Łężczok i arboretum Bramy Morawskiej.

 7. Odznakę TZR w stopniu srebrnym może uzyskać osoba, która:

  1. zwiedziła miasto Krzanowice i kolejnych 12 miejscowości na wycieczkach pieszych lub 15 na wycieczkach kolarskich i motorowych, wg wykazu stanowiącego załącznik do regulaminu,

  2. uczestniczyła w 2 (dwóch) kolejnych imprezach oddziału,

  3. zwiedziła prywatne Muzeum Kowalstwa w Bieńkowicach,

  4. zwiedziła kościół oraz ruiny zamku w Tworkowie,

  5. zwiedziła pałac w Wojnowicach,

  6. odwiedziła Graniczne Meandry Odry w Chałupkach.

 8. Odznakę TZR w stopniu złotym może uzyskać osoba, która:

  1. zwiedziła miasto Kuźnia Raciborska i kolejnych 17 miejscowości na wycieczkach pieszych lub 20 na wycieczkach kolarskich i motorowych, wg wykazu stanowiącego załącznik do regulaminu,

  2. uczestniczyła w 3 (trzech) kolejnych imprezach oddziału,

  3. zwiedziła Skansen Kolei Wąskotorowej w Rudach,

  4. zwiedziła pocysterski zespół pałacowo-parkowy w Rudach,

  5. odwiedziła Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”,

  6. zwiedziła Browar Zamkowy w Raciborzu.

 9. Udział w imprezie Oddziału PTTK Racibórz można zastąpić:

  1. zwiedzeniem dodatkowo miejscowości Baborów i Kietrz – jedna impreza,

  2. zwiedzeniem dodatkowo miejscowości Bohumin i Sudice – jedna impreza,

  3. przebyciem ścieżki rowerowej Racibórz – Chotebuz na odcinku, co najmniej 20 km.

 10. Odznakę nadaje, weryfikuje i ewidencjonuje: Komisja Weryfikacyjna Oddziału PTTK w Raciborzu. Kontakt z komisją weryfikacyjną: bgp1@o2.pl lub przez biuro Oddziału w Raciborzu.

 11. Weryfikacji złożonych książeczek dokonuje się w ciągu jednego miesiąca od ich złożenia. Fakt zdobycia odznaki potwierdzony jest odpowiednim wpisem w książeczce, która stanowi jednocześnie legitymację uprawniającą do noszenia odznaki TZR.

 12. W przypadkach szczególnych Zarządu Oddziału PTTK w Raciborzu może nadać odznakę z pominięciem wymogów regulaminu oraz zastrzega sobie prawo ostatecznej jego interpretacji.

 13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2012 r., jednocześnie anulując dotychczasowy.

III. Wykaz miejscowości.

Babice, Baborów, Bieńkowice, Bohumin, Bojanów, Bolesław, Borucin, Brzeźnica, Budziska, Buków, Chałupki, Ciechowice, Cyprzanów, Czerwięcice, Dzielów, Gamów, Górki Śląskie, Gródczanki, Grzegorzowice, Jankowice, Jastrzębie, Kietrz, Kobyla, Kornice, Kornowac, Krowiarki, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Lasaki, Lekartów, Ligota Książęca, Lubomia, Łańce, Łęg, Łubowice, Maków, Miejsce Odrzańskie, Modzurów, Nędza, Owsiszcze, Pawłów, Pietraszyn, Pietrowice Wielkie, Pogrzebień, Ponięcice, Raszczyce, Racibórz, Roszków, Ruda Kozielska, Rudnik, Rudy, Rudyszwałd, Rzuchów, Samborowice, Siedliska, Sławików, Strzybnik, Sudice, Szymocice, Turze, Tworków, Wielikąt, Wojnowice, Zabełków, Zawada Książęca, Żerdziny.

Regulamin Odznaki Turystycznej Ziemi Raciborskiej
(obowiązujący w latach 1998-2012)


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Ziemia Raciborska”
ul. Fryderyka Chopina 16
47-400 Racibórz
tel./fax (36) 415-30-93
http://www.raciborz.pttk.pl
e-mail: poczta@raciborz.pttk.pl