Odznaka   Odznaka   Odznaka1. Postanowienia ogólne:

 1. 1.1. PTTK Oddział Ziemi Brzeskiej ustanawia Regionalną Odznakę „Turysta Ziemi Brzeskiej” (w skrócie OTZB).

 2. 1.2. Celem odznaki jest:

  1. zachęcanie turystów, szczególnie młodych do poznawania piękna i walorów turystycznych Brzegu i Ziemi Brzeskiej,

  2. ułatwianie układania programów wycieczek,

  3. upowszechnianie aktywnego krajoznawstwa w regionie.

 3. 1.3. OTZB może być noszona tylko przez osoby, którym została przyznana zgodnie z wymogami regulaminu.

 4. 1.4. OTZB jest trzystopniowa o różnych wzorach graficznych dla kolejnych stopni.

2. Zasady zdobywania odznaki:

 1. 2.1. OTZB może uzyskać każdy turysta, który ukończył 10 rok życia.

 2. 2.2. Odznakę można uzyskiwać w określonej kolejności, po spełnieniu wymogów:

  1. Stopień I (tło zielone) – w ciągu jednego roku należy zwiedzić w Brzegu: zamek z Muzeum Piastów Śląskich, ratusz, kościół św. Mikołaja, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, parki miejskie, oraz co najmniej 3 pomniki przyrody,

  2. Stopień II (tło żółte) – w ciągu dwóch lat zwiedzić: Bąków, Brzezinę (kamień pamiątkowy budowy drogi), Grodków, Karłowice, Lewin Brzeski, Małujowice, Michałów, Ryczyn, Skorogoszcz, co najmniej 3 krzyże pokutne, dodatkowym atutem będzie prezentacja regionalnej legendy,

  3. Stopień III (tło białe) – w ciągu trzech lat zwiedzić: Głębocko, Kopice, Kościerzyce, Lubszę, Łosiów, co najmniej 3 rezerwaty przyrody, Stobrawski Park Krajobrazowy, Zawadno oraz Szlak średniowiecznych polichromii. Ponadto należy wziąć udział w przynajmniej jednej imprezie turystycznej organizowanej przez Oddział PTTK Ziemi Brzeskiej.

 3. 2.3. Potwierdzenie wykonania wymogów na odznakę. Podstawą do ubiegania się o przyznanie OTZB jest samodzielnie wykonana dokumentacja, np. w postaci kroniki zawierającej notatki z trasy, pieczątki, opisy, bilety wstępu, fotografie itp.

 4. 2.4. Dokumentację należy przedstawić Zespołowi Weryfikacyjnemu przy Oddziale PTTK Ziemi Brzeskiej celem zweryfikowania i przyznania odznaki danego stopnia.

 5. 2.5. OTZB jest odpłatna, a cenę ustala organizator stosowną uchwałą.

 6. 2.6. Regionalna Odznaka „Turysta Ziemi Brzeskiej” może być również przyznana honorowo osobom fizycznym lub instytucjom szczególnie zasłużonym w popularyzacji walorów turystyczno-krajoznawczych Ziemi Brzeskiej.

3. Postanowienia końcowe:

 1. 3.1. Interpretacja naszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Brzegu.

 2. 3.2. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Brzeskiej w Brzegu 15.02.1985 r. ze zmianami z 23.04.2007 r.

Poprzedni Regulamin Odznaki „Turysta Ziemi Brzeskiej” (O-TZB)


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK Ziemi Brzeskiej
Rynek 4, 49-300 Brzeg
tel. (0-77) 404-51-50
http://brzeg.pttk.pl
e-mail: poczta@brzeg.pttk.pl