OdznakaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Odznaka ma na celu propagowanie i popularyzację miasta Bydgoszczy, jego walorów historycznych, przyrodniczych i krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży. Odznaka jest stała – jednostopniowa.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

Odznakę można zdobywać począwszy od 6. roku życia. Warunkiem uzyskania odznaki jest:

  1. Zwiedzenie 5. obiektów zgodnie z załącznikiem.

  2. Udział w 2. imprezach organizowanych przez Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy, lub zamiennie zwiedzenie 4. kolejnych obiektów zgodnie z załącznikiem.

Załącznik:

Dopuszczalne jest zwiedzenie innych ciekawych miejsc nie ujętych w załączniku (muzeum, zabytek, park, pomnik przyrody itp.).

III. WERYFIKACJA

  1. Zwiedzanie poszczególnych obiektów winno być udokumentowane poprzez odcisk pieczątki z obiektu lub najbliższej instytucji wraz z datą lub potwierdzone przez przodownika turystyki kwalifikowanej, przewodnika turystycznego, instruktora PTTK obecnego na wycieczce. Honorowane jest także osobiste wykonanie fotografii krajoznawczej. Forma prowadzenia dokumentacji (np. kronika, album, książeczka) jest dowolna. Nośnik cyfrowy z fotografiami obiektów może stanowić uzupełnienie wymaganej dokumentacji.

  2. Weryfikacji dokonuje i odznakę przyznaje zespół weryfikacyjny odznaki powołany przez Zarząd Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy, ul. Henryka Sienkiewicza 1/I, 85-037 Bydgoszcz. Odznaki są do nabycia w siedzibie oddziału.

  3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zarządu Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.

Regulamin wraz ze zmianami został zatwierdzony uchwałą nr 20/IX/2019 z dnia 25.06.2019 roku przez Zarząd Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy i wchodzi w życie z datą uchwalenia, jednocześnie traci moc regulamin z dnia 30.09.2010 roku.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy”
ul. Henryka Sienkiewicza 1/I
85-037 Bydgoszcz
tel. (0-52) 322-35-89, fax 322-17-58
http://www.pttk.bydgoszcz.pl
e-mail: szlakbrdy@pttk.bydgoszcz.pl