I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Odznaka ma na celu propagowanie i popularyzację miasta Bydgoszczy, jego walorów historycznych, przyrodniczych i krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży. Odznaka jest stała – jednostopniowa.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

Odznakę mogą zdobywać dzieci i młodzież w wieku od 6 lat. Warunkiem uzyskania odznaki jest:

1.   Udział w 2 Rajdach Młodego Turysty, organizowanych przez Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy, potwierdzony pieczątką organizatora.

2.   Kurs Bydgoskim Tramwajem Wodnym potwierdzony biletem.

3.   Obecność na spektaklu, koncercie lub widowisku w bydgoskim teatrze, filharmonii lub operze potwierdzona biletem.

4.   Wizyta w jednym z bydgoskich muzeów potwierdzona pieczątką lub biletem.

5.   Krótki opis oraz samodzielnie wykonany rysunek obiektów krajoznawczych z niżej podanego zestawienia. Zamiast rysunku może być zdjęcie przedstawiające osobę zdobywającą odznakę na tle obiektu.
Wymagane obiekty:

·    kościoły: katedra św. Marcina i Mikołaja, bazylika św. Wincentego à Paulo, kościół Klarysek Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

·    średniowieczne mury miejskie

·    2 pomniki (do wyboru z zestawienia): Łuczniczka, Fontanna Potop, Król Kazimierz Wielki, Przechodzący przez Rzekę, Marian Rejewski, Leon Barciszewski

·    Fordon – Bydgoska Golgota

·    Kanał Bydgoski

·    Bydgoska Wenecja (Wyspa Młyńska)

·    2 parki bydgoskie

·    3 pomniki przyrody z terenu Bydgoszczy

·    Myślęcinek – Ogród Botaniczny

·    Myślęcinek – Ogród Fauny Polskiej

·    rezerwat przyrody Wielka Kępa Ostromecka

III. WERYFIKACJA

1.   Dokumentację wycieczek należy prowadzić samodzielnie w dowolnej formie, jednak musi ona zawierać podstawowe dane osobowe zdobywającego odznakę, daty i trasy odbytych wycieczek oraz potwierdzenia ich odbycia.

2.   Weryfikacji dokonuje i odznakę przyznaje zespół weryfikacyjny odznaki powołany przez Zarząd Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy (kod 85-037, ul. Sienkiewicza 1/I).

3.   Odznaka jest wydawana bezpłatnie – dofinansowana ze środków Miasta Bydgoszczy.

4.   Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zarządu Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.

Regulamin został zatwierdzony uchwałą nr 9/VI/2010 z dnia 29.09.2010 roku przez Zarząd Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy i wchodzi w życie z datą 30.09.2010 roku.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy”
ul. Henryka Sienkiewicza 1/I
85-037 Bydgoszcz
tel. (0-52) 322-35-89, fax 322-17-58
http://www.pttk.bydgoszcz.pl
e-mail: szlakbrdy@pttk.bydgoszcz.pl