Odznaka    OdznakaI. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. W celu popularyzacji historii, kultury i walorów krajoznawczych Gdańska oraz zachęcenia turystów do poznania naszego miasta, Zarząd PTTK Oddziału im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku, decyzją z dnia 5 kwietnia 1995 r. ustanowił Odznakę „Miłośnik Gdańska”. Aktualny regulamin odznaki został znowelizowany Uchwałą nr 29/ZO/XXI/2023 PTTK Oddziału w Gdańsku z dnia 20 stycznia 2023 r.

 2. Odznakę może zdobywać każdy, kto ukończył 5 lat, na terenie administracyjnym miasta Gdańska podczas wycieczek indywidualnych lub grupowych.

 3. Odznaka posiada trzy stopnie: niebieski, złoty oraz złoty z bursztynem.

 4. Odznakę przyznaje Komisja Krajoznawcza i Ochrony Przyrody – Zespół Weryfikacyjny Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK Oddziału w Gdańsku (ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk). Kontakt: tel. (58) 301-60-96, e-mail: biuro@pttk-gdansk.pl.

 5. Odznaka może być zdobywana przez cały rok. Czas zdobywania nie jest ograniczony.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. W stopniu niebieskim (pierwszym):

  • zwiedzenie w czasie wycieczek turystycznych 8. obiektów zabytkowych z listy znajdującej się w regulaminie,

  • zwiedzenie 1. muzeum z listy znajdującej się w regulaminie.

 2. W stopniu złotym (drugim):

  • zwiedzenie w czasie wycieczek turystycznych kolejnych 12. obiektów zabytkowych z listy znajdującej się w regulaminie,

  • zwiedzenie kolejnych 3. muzeów z listy znajdującej się w regulaminie,

  • zwiedzenie Europejskiego Centrum Solidarności,

  • zwiedzenie w Gdańsku-Oliwie: bazyliki archikatedralnej Trójcy Świętej, Parku im. Adama Mickiewicza, Pałacu Opatów, Spichlerza Opackiego.

 3. W stopniu złotym z bursztynem (trzecim):

  • zwiedzenie w czasie wycieczek turystycznych kolejnych 15. obiektów zabytkowych z listy znajdującej się w regulaminie,

  • zwiedzenie kolejnych 7. muzeów gdańskich z listy znajdującej się w regulaminie,

  • zwiedzenie: dawnego Gimnazjum Polskiego w Gdańsku z malowidłem „Niebo Polskie”, stadionu piłkarskiego w Letnicy oraz Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego,

  • odbycie rejsu statkiem wycieczkowym na Westerplatte i zwiedzenie Pola Bitwy Westerplatte,

  • odbycie wycieczki pieszej po terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego „Żółtym Szlakiem Trójmiejskim” na trasie: Gdańsk Dworzec PKS – Góra Gradowa (punkt widokowy) – Jaśkowa Dolina (Gaj Gutenberga) – Matemblewo – Złota Karczma.

 4. Obiekty zabytkowe:

  • Baszta Biała,

  • Baszta Jacek,

  • Baszta Łabędź,

  • bazylika konkatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (bazylika Mariacka),

  • Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk,

  • Brama Chlebnicka,

  • Brama Krowia,

  • Brama Mariacka,

  • Brama Nizinna,

  • Brama Stągiewna,

  • Brama Wyżynna,

  • Brama Zielona,

  • Brama Złota,

  • Brama Żuławska,

  • Dom Angielski,

  • Dom Opatów Pelplińskich,

  • Dom Schumannów,

  • Dworzec Główny PKP,

  • Dwór Bractwa św. Jerzego,

  • fontanna Neptuna,

  • Hala Targowa,

  • Kaplica Królewska,

  • kościół św. Brygidy,

  • kościół św. Elżbiety,

  • kościół św. Ignacego Loyoli,

  • kościół św. Jana,

  • kościół św. Józefa,

  • kościół św. Katarzyny,

  • kościół św. Mikołaja,

  • kościół św. Piotra i Pawła,

  • kościół Świętej Trójcy,

  • latarnia morska w Nowym Porcie,

  • Mała Zbrojownia,

  • Nowy Ratusz,

  • Park Oruński,

  • pomnik króla Jana III Sobieskiego,

  • pomnik Poległych Stoczniowców 1970,

  • Ratusz Starego Miasta,

  • Śluza Kamienna,

  • Wielka Zbrojownia,

  • zespół przedbramia ul. Długiej (Katownia i Wieża Więzienna),

  • Złota Kamienica.

 5. Muzea:

  • Muzeum Narodowe w Gdańsku (gmach główny),

  • Narodowe Muzeum Morskie: Żuraw, Ośrodek Kultury Morskiej, statek „Sołdek”, Spichlerze na Ołowiance,

  • Muzeum Gdańska: Ratusz Głównego Miasta, Dwór Artusa, Dom Uphagena, Muzeum Bursztynu, Muzeum Poczty Polskiej, Twierdza Wisłoujście,

  • Muzeum Archeologiczne: Dom Przyrodników (gmach główny), Spichlerz Błękitny Baranek, Piwnica Romańska,

  • Muzeum II Wojny Światowej.

 6. Zwiedzane obiekty i muzea nie mogą się powtarzać przy zdobywaniu wyższego stopnia odznaki.

 7. Odznakę „Miłośnik Gdańska” można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi.

 8. Ubiegający się o przyznanie odznaki prowadzi w sposób dowolny kronikę odznaki (może być również w formie elektronicznej na nośniku CD i innym). Istnieje możliwość weryfikacji elektronicznej na podstawie przesłanego materiału na adres mailowy biura turystyki PTTK Oddziału w Gdańsku.

 9. W kronice/dokumencie elektronicznym należy podać następujące informacje:

  • imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania zainteresowanego,

  • informację o przynależności do PTTK oraz posiadanych uprawnieniach,

  • zestawienie odbytych i potwierdzonych wymagań na dany stopień odznaki.

 10. Zdobywanie odznaki powinno być potwierdzone w terenie: fotografią zdobywającego odznakę na tle obiektu, odciskiem pieczęci obiektu, biletem wstępu lub pieczęcią albo podpisem kierowników wycieczek, opiekunów SKKT oraz osób posiadających uprawnienia na obszar Gdańska: przodowników turystyki pieszej i kolarskiej, instruktorów krajoznawstwa, przewodników miejskich – obecnych podczas zwiedzania.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podstawą do zakupu odznaki w biurze PTTK Oddziału w Gdańsku jest legitymacja wydana przez Komisję Krajoznawczą i Ochrony Przyrody PTTK Oddziału w Gdańsku.

 2. Za wybitne zasługi i osiągnięcia w działalności na rzecz miasta Gdańska oraz dla turystyki i krajoznawstwa na terenie miasta Gdańska odznaka „Miłośnik Gdańska” w stopniu złotym z bursztynem może być przyznana honorowo przez Zarząd PTTK Oddziału im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku.

 3. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu PTTK Oddziału im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku.

Regulamin Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej „Miłośnik Gdańska”
(obowiązujący w latach 1995-2022)


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Gdański PTTK
im. dr. Jerzego Szukalskiego
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
tel. (58) 301-91-51
http://www.pttk-gdansk.pl
e-mail: biuro@pttk-gdansk.pl