Odznaka    OdznakaI. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. W celu popularyzacji historii, kultury i walorów krajoznawczych Gdańska, jak też zachęcenia turystów do poznania naszego grodu, Zarząd Oddziału Gdańskiego PTTK, decyzją z dnia 5 kwietnia 1995 r. ustanowił Odznakę „Miłośnik Gdańska”.

 2. Odznakę może zdobywać każdy, kto ukończył 10 lat na terenie administracyjnym miasta indywidualnie lub grupowo.

 3. Odznaka jest stała i posiada dwa stopnie: niebieski i złoty.

 4. Odznakę przyznaje Komisja Turystyki Pieszej Oddziału Gdańskiego PTTK, ul. Długa 45, tel. (0-58) 301-91-51 wew. 8.

 5. Odznaka może być zdobywana przez cały rok, podczas wycieczek, a także podczas imprez turystycznych organizowanych przez Oddział Gdański PTTK.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. W stopniu niebieskim (pierwszym):

  1. Zwiedzenie w czasie wycieczki pieszej lub rowerowej 10. dowolnie wybranych zabytków architektury, w tym obowiązkowo:

   • Ratusz Starego Miasta,

   • Brama Wyżynna,

   • kościół Najświętszej Maryi Panny.

  2. Zwiedzenie:

   • Parku Oliwskiego,

   • zabytkowej kuźni wodnej w Oliwie,

   • Muzeum Narodowego,

   • Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

  3. Odbycie wycieczki pieszej lub rowerowej na trasie: Jelitkowo – Brzeźno – Nowy Port – Twierdza Wisłoujście – Westerplatte.

 2. W stopniu złotym (drugim):

  1. Posiadanie odznaki w stopniu pierwszym.

  2. Zwiedzanie 15. zabytków architektury, w tym obowiązkowo:

   • Dom Opatów Pelplińskich,

   • Wielki Młyn,

   • Basztę Jacek,

   • Pocztę Polską,

   • Wielką Zbrojownię.

  3. Zwiedzenie obiektów muzealnych, jak:

   • Żuraw Gdański,

   • Centralne Muzeum Morskie na Ołowiance,

   • Muzeum Archeologiczne,

   • Muzeum Etnograficzne w Oliwie.

  4. Zwiedzenie Ogrodu Zoologicznego w Oliwie.

  5. Uczestniczenie w jednym spektaklu teatralnym w Gdańsku.

  6. Odbycie rejsu statkiem na trasie: Gdańsk Zielona Brama – Port Gdański – Westerplatte.

  7. Odbycie wycieczki pieszej po terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego „Żółtym Szlakiem” na trasie: Gdańsk dw. PKS – Góra Gradowa (punkt widokowy) – Jaśkowa Dolina – Matemblewo – Złota Karczma. Na trasie pomniki przyrody.

  8. Odwiedzenie Pomnika Poległych Stoczniowców.

  9. Udział w dowolnej imprezie organizowanej przez Oddział Gdański PTTK.

 3. Normy na stopnie odznaki można zdobywać:

  • w stopniu niebieskim (pierwszym) w ciągu jednego roku (12 m-cy),

  • w stopniu złotym (drugim) w ciągu trzech kolejnych lat (36 m-cy).

 4. W jednym roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

 5. Zwiedzane obiekty i tereny nie mogą się powtarzać przy zdobywaniu wyższego stopnia odznaki.

 6. Punkty zdobyte na Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Miłośnik Gdańska”, można równocześnie zaliczać przy zdobywaniu innych odznak turystycznych i krajoznawczych PTTK.

 7. Ubiegający się o przyznanie odznaki danego stopnia obowiązany jest przedstawić weryfikatorowi informacje zawierające jego imię, nazwisko, adres, rok urodzenia i zestawienie odbytych i potwierdzonych, wymaganych regulaminem wycieczek i imprez. Sposób opracowania dokumentacji jest dowolny. Potwierdzenia należy uzyskiwać u kierowników wycieczek, przewodników, przodowników turystyki kwalifikowanej, instruktorów krajoznawstwa, a także bezpośrednio w obiektach zwiedzanych lub ich sąsiedztwie.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podstawą dającą prawo zakupu odznaki jest zapis weryfikacyjny Komisji Turystyki Pieszej Oddziału Gdańskiego PTTK.

 2. Za wybitne zasługi i osiągnięcia w działalności na rzecz Gdańska oraz dla turystyki i krajoznawstwa na terenie Gdańska odznaka może być przyznana Honorowo przez Zarząd Oddziału Gdańskiego PTTK.

 3. Interpretacja regulaminu należy do Zarządu Oddziału Gdańskiego PTTK.

 4. Odznakę można zakupić w biurze Oddziału Gdańskiego PTTK przy ul. Długiej 45.

 5. Niniejszy regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Główny PTTK.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Gdański PTTK
im. dr. Jerzego Szukalskiego
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
tel. (58) 301-91-51
http://www.pttk-gdansk.pl
e-mail: biuro@pttk-gdansk.pl