1. Odznaka PTTK „Turysta Chełmży” ma na celu popularyzację walorów turystyczno-krajoznawczych oraz poznanie piękna, historii i teraźniejszości Chełmży i regionu.

 2. Odznaka jest ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie, a weryfikację i ewidencję zdobytych odznak prowadzi Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej PTTK w Chełmnie.

 3. Odznakę można zdobywać od 6. roku życia.

 4. Odznakę można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych lub zbiorowych (obozach wędrownych, rajdach itp.).

 5. Czas zdobywania odznaki dowolny.

 6. Wymagane jest uzyskanie poświadczenia (w dzienniczku wykonanym według własnego pomysłu lub na nośniku elektronicznym) stwierdzającym zwiedzenie obiektu (pieczątka z Urzędu Miasta, Gminy, sklepu itp.), zdjęcie.

 7. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami.

 8. Odznaka „Turysta Chełmży” jest odznakę pięciostopniową. Pierwszy stopień (popularna) – wstęga zielona, drugi (brązowa) – wstęga niebieska, trzeci (srebrna) – wstęga żółta, czwarty (złota) – wstęga biała, piąty (za wytrwałość) – wstęga czerwona.

 9. Wymagana jest kolejność zdobywania poszczególnych stopni odznaki.

 10. Odznaki można nabyć w Zarządzie Oddziału PTTK Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie, os. Mikołaja Kopernika 2/60, 86-200 Chełmno.

WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Do zdobycia I stopnia jest wymagane:

  • zwiedzenie Chełmży, w tym: kościołów pw. Św. Trójcy i św. Mikołaja, ratusza, Regionalnej Izby Muzealnej, miejskiej wieży ciśnień, kaplic grobowych Zawiszów oraz Kalksteinów (cmentarz stary).

 2. Do zdobycia II stopnia jest wymagane:

  • zwiedzenie zabytków sztuki sakralnej (kościołów) w: Biskupicach, Dźwierznie, Grzywnie, Kiełbasinie i Zajączkowie (ruiny) oraz kaplicy błogosławionej Juty w Bielczynach.

 3. Do zdobycia III stopnia jest wymagane:

  • zwiedzenie zabytkowego kościoła, zespołu pałacowo-parkowego oraz karczmy w Nawrze.

 4. Do zdobycia IV stopnia jest wymagane:

  • odwiedzenie miejsc martyrologii w Chełmży (nowy cmentarz), Grodnie, Kuchni i Dźwierznie, Kończewice: miejsce pamięci kopiec „Ziemia Polaków”.

 5. Do zdobycia V stopnia jest wymagane:

  • zwiedzenie pałaców w Głuchowie, Kończewicach i Pluskowęsach.

Regulamin Odznaki PTTK „Turysta Chełmży”
(obowiązujący w latach 1993-2016)


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK im. Ziemi Chełmińskiej
os. Mikołaja Kopernika 2/60
86-200 Chełmno
mobile: (+48-0) 662 581 591
e-mail: z.gostomski@gmail.com


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI