Odznaka PTTK ''Turysta Chełmży''1.      Odznaka PTTK „Turysta Chełmży” ma na celu popularyzację walorów turystyczno-krajoznawczych oraz poznanie piękna, historii i teraźniejszości Chełmży i regionu.

2.      Odznaka jest ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie, a weryfikację i ewidencję zdobytych odznak prowadzi Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej PTTK w Chełmnie oraz Szkolny Klub Turystyczno-Krajoznawczy PTTK przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chełmży.

3.      Odznakę można zdobywać od 6-go roku życia.

4.      Odznakę można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych lub zbiorowych (obozach wędrownych, rajdach itp.).

5.      Czas zdobywania odznaki dowolny.

6.      Wymagane jest uzyskanie poświadczenia stwierdzającego zwiedzenie obiektu (pieczątka z Urzędu Miasta, Gminy, sklepu itp.).

7.      Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami.

8.      Odznaka „Turysta Chełmży” jest odznaką jednostopniową.

9.      Dzienniczki-regulaminy oraz odznaki (odpłatnie) są do nabycia w Zarządzie Oddziału PTTK Ziemi Chełmińskiej, 86-200 Chełmno, os. Kopernika 2/60 lub SKKT-PTTK, Szkoła Podstawowa nr 3, 87-140 Chełmża, ul. gen. Hallera 21.

WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

1.      Zwiedzenie Chełmży.

2.      Zwiedzenie zabytkowego kościoła, pałacu oraz karczmy w Nawrze.

3.      Zwiedzenie gotyckich zabytków sztuki sakralnej (kościołów) w Biskupicach, Dźwierznie, Grzywnie, Kiełbasinie.

4.      Zwiedzenie pałaców w Głuchowie, Pluskowęsach.

5.      Odwiedzenie miejsc martyrologii w Grodnie, Kuchni.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK im. Ziemi Chełmińskiej
os. Mikołaja Kopernika 2/60
86-200 Chełmno
mobile: (+48-0) 662 581 591
http://www.pttkchelmno.republika.pl
e-mail: z.gostomski@gmail.com