Odznaka 1. Odznaka PTTK „Turysta Chełmży” ma na celu popularyzację walorów turystyczno-krajoznawczych oraz poznanie piękna, historii i teraźniejszości Chełmży i regionu.

 2. Odznaka jest ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie, a weryfikację i ewidencję zdobytych odznak prowadzi Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej PTTK w Chełmnie oraz Szkolny Klub Turystyczno-Krajoznawczy PTTK przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chełmży.

 3. Odznakę można zdobywać od 6-go roku życia.

 4. Odznakę można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych lub zbiorowych (obozach wędrownych, rajdach itp.).

 5. Czas zdobywania odznaki dowolny.

 6. Wymagane jest uzyskanie poświadczenia stwierdzającego zwiedzenie obiektu (pieczątka z Urzędu Miasta, Gminy, sklepu itp.).

 7. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami.

 8. Odznaka „Turysta Chełmży” jest odznaką jednostopniową.

 9. Dzienniczki-regulaminy oraz odznaki (odpłatnie) są do nabycia w Zarządzie Oddziału PTTK Ziemi Chełmińskiej, 86-200 Chełmno, os. Kopernika 2/60 lub SKKT-PTTK, Szkoła Podstawowa nr 3, 87-140 Chełmża, ul. gen. Hallera 21.

WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Zwiedzenie Chełmży.

 2. Zwiedzenie zabytkowego kościoła, pałacu oraz karczmy w Nawrze.

 3. Zwiedzenie gotyckich zabytków sztuki sakralnej (kościołów) w Biskupicach, Dźwierznie, Grzywnie, Kiełbasinie.

 4. Zwiedzenie pałaców w Głuchowie, Pluskowęsach.

 5. Odwiedzenie miejsc martyrologii w Grodnie, Kuchni.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK im. Ziemi Chełmińskiej
os. Mikołaja Kopernika 2/60
86-200 Chełmno
mobile: (+48-0) 662 581 591
http://www.pttkchelmno.republika.pl
e-mail: z.gostomski@gmail.com