Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Odznaka PTTK „Turysta Chełmna” ma na celu popularyzację znakowanych szlaków pieszych, walorów turystyczno-krajoznawczych oraz poznanie piękna, historii i teraźniejszości Chełmna i regionu.

 2. Odznaka jest ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK im. Ziemi Chełmińskiej, a weryfikację i ewidencje zdobytych odznak prowadzi Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej PTTK w Chełmnie.

 3. Odznakę można zdobywać od 6. roku życia.

 4. Odznakę można zdobywać na wycieczkach indywidualnych lub zbiorowych (obozach wędrownych, rajdach itp.).

 5. Czas zdobywania odznaki dowolny.

 6. Wymagane jest uzyskanie poświadczenia stwierdzającego przejście trasy lub zwiedzenia obiektu (pieczątka z Urzędu Miasta, Gminy, sklepu itp.).

 7. Odznakę można zdobywać równolegle z OTP lub innymi odznakami.

 8. Przejście szlaków może nastąpić w odcinkach w dowolnym okresie czasu.

 9. Kierunek pokonywania szlaków dowolny.

 10. Odznaka „Turysta Chełmna” jest odznaką pięciostopniową. Pierwszy stopień (popularna) – wstęga zielona, drugi (brązowa) – wstęga niebieska, trzeci (srebrna) – wstęga żółta, czwarty (złota) – wstęga biała i piąty (za wytrwałość) – wstęga czerwona.

 11. Wymagana jest kolejność zdobywania poszczególnych stopni odznaki.

 12. Dzienniczki – regulaminy oraz odznaki (odpłatnie) są do nabycia w Zarządzie Oddziału PTTK im. Ziemi Chełmińskiej, os. Mikołaja Kopernika 2/60, 86-200 Chełmno. Dopuszcza się stosowanie dzienniczków własnego autorstwa.

 13. Regulamin obowiązuje od 1.01.2009 r. i z tym dniem traci moc poprzedni regulamin.

Warunki zdobycia Odznaki

 1. Do zdobycia I stopnia jest wymagane:

  • zwiedzenie Chełmna: ratusz (Muzeum Ziemi Chełmińskiej), kościół pw. Wniebowzięcia NMP (fara), kościół pw. śś. Janów (klasztorny), kościół pw. św. Jakuba i św. Mikołaja (gimnazjalny), kościół pw. śś. Piotra i Pawła (podominikański), kościół pw. św. Ducha, kościół pw. św. Marcina (kaplica), Brama Grudziądzka (kaplica), mury obronne.

 2. Do zdobycia II stopnia jest wymagane:

  • zwiedzenie zespołu pałacowo-parkowego w Grubnie;

  • przejście szlaku czarnego: Chełmno – Kałdus – Osnowo – Chełmno;

  • przejście szlaku zielonego: Chełmno – Starogród – Kałdus – Chełmno.

 3. Do zdobycia III stopnia jest wymagane:

  • zwiedzenie gotyckich zabytków sztuki sakralnej (kościołów) w: Grzybnie, Kijewie Królewskim, Przecznie;

  • zwiedzenie zabytkowego kościoła, zespołu pałacowo-parkowego oraz karczmy w Nawrze;

  • wiedzenie zabytkowego kościoła oraz zespołu pałacowo-parkowego w Trzebczu Szlacheckim;

  • zwiedzenie pałacu w Mgoszczu;

  • przejście szlaku niebieskiego: Chełmno – Głogówko – Żurawia Kępa – Świecie (zamek);

  • przejście szlaku niebieskiego: Unisław – Raciniewo – Siemoń – Słomowo – Bierzgłowo – Zamek Bierzgłowski.

 4. Do zdobycia IV stopnia jest wymagane:

  • zwiedzenie zabytków sztuki sakralnej (kościołów) w: Boluminku, Czarżu, Kokocku;

  • przejście szlaku żółtego: Chełmno – Góra Św. Wawrzyńca – Kałdus – Starogród – Kiełp – Płutowo – Szymborno – Gołoty – Unisław – Raciniewo – Gzin – Czemlewo – Mózgowina – Ostromecko – Strzyżawa – Bydgoszcz (Fordon);

  • przejście szlaku czarnego: Unisław (PKP) – Unisław Grodzisko;

  • przejście szlaku czarnego: Płutowo miejsce straceń – Płutowo.

 5. Do zdobycia V stopnia jest wymagane:

  • zwiedzenie zabytków sztuki sakralnej (kościołów) w: Lisewie, Sarnowie;

  • zwiedzenie kościoła i zespołu pałacowo-parkowego w Wabczu;

  • zwiedzenie pałacu w Klęczkowie;

  • przejście szlaku czerwonego: Chełmno – Klamry – Rybieniec – Stolno – Małe Czyste – Wielkie Czyste – Storluz – Papowo Biskupie – Wrocławki – Dubielno – Lipienek – Kornatowo;

  • przejście szlaku żółtego: Papowo Biskupie – Kucborek – Bielczyny – Chełmża;

  • przejście szlaku czarnego: Małe Czyste – Dorposz Szlachecki (miejsce straceń).

Poprzedni Regulamin Odznaki PTTK „Turysta Chełmna”
(obowiązujący do 2009 r.)


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK im. Ziemi Chełmińskiej
os. Mikołaja Kopernika 2/60
86-200 Chełmno
mobile: (+48-0) 662 581 591
http://www.pttkchelmno.republika.pl
e-mail: z.gostomski@gmail.com