''Turysta Chełmna'' - I stopień ''Turysta Chełmna'' - II stopień ''Turysta Chełmna'' - III stopień1.      Odznaka PTTK „Turysta Chełmna” ma na celu popularyzację znakowanych szlaków pieszych, walorów turystyczno-krajoznawczych oraz poznanie piękna, historii i teraźniejszości Chełmna i regionu.

2.      Odznaka jest ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Chełmińskiej, a weryfikację i ewidencje zdobytych odznak prowadzi Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej PTTK w Chełmnie.

3.      Odznakę można zdobywać od 6 roku życia.

4.      Odznakę można zdobywać na wycieczkach indywidualnych lub zbiorowych (obozach wędrownych, rajdach itp.).

5.      Czas zdobywania odznaki dowolny.

6.      Wymagane jest uzyskanie poświadczenia stwierdzającego przejście trasy lub zwiedzenia obiektu (pieczątka z Urzędu Miasta, Gminy, sklepu itp.).

7.      Odznakę można zdobywać równolegle z OTP lub innymi odznakami.

8.      Przejście szlaków może nastąpić w odcinkach w dowolnym okresie czasu.

9.      Kierunek pokonywania szlaków dowolny.

10. Odznaka „Turysta Chełmna” jest odznaką trzystopniową.

11. Wymagana jest kolejność zdobywania poszczególnych stopni odznaki.

12. Dzienniczki – regulaminy oraz odznaki (odpłatnie) są do nabycia w Biurze Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Chełmińskiej, Rynek 12, 86-200 Chełmno.

WARUNKI ZDOBYCIA ODZNAKI

1.      Do zdobycia I stopnia jest wymagane:

·        zwiedzenie Chełmna,

·        przejście szlaku czarnego: Chełmno – Uść – Brzozowo – Dworzyńska – Chełmno,

·        przejście szlaku zielonego: Chełmno – Starogród – Kałdus – Uść – Chełmno.

2.      Do zdobycia II stopnia jest wymagane:

·        zwiedzenie gotyckich zabytków sztuki sakralnej (kościołów) w: Grzybnie, Kijewie Królewskim, Lisewie, Sarnowie, Przecznie, Trzebiczu Szlacheckim, Wabczu,

·        zwiedzenie zabytkowego kościoła, pałacu oraz karczmy w Nawrze,

·        zwiedzenie pałacu w Mgoszczu.

3.      Do zdobycia III stopnia jest wymagane:

·        przejście szlaku czerwonego: Chełmno – Klamry – Rybieniec – Stolno – Małe Czyste – Wielkie Czyste – Storlus – Papowo Biskupie – Wrocławki – Dubielno – Lipienek – Kornatowo,

·        przejście szlaku żółtego: Chełmno – Uść – Kałdus – Starogród – Kiełp – Płutowo – Szymborno – Gołoty – Unisław – Raciniewo – Gziny – Czemlewo – Mózgowia – Ostromecko – Bydgoszcz (Fordon),

·        przejście szlaku niebieskiego: Chełmno – Głogówko – Świecie (Przechowo) – Terespol,

·        przejście szlaku żółtego: Papowo Biskupie – Kucborek – Bielczyny – Chełmża,

·        przejście szlaku niebieskiego: Unisław – Raciniewo – Siemoń – Słomowo – Bierzgłowo – Zamek Bieżgłowski,

·        przejście szlaku czarnego: Unisław (PKP) – Unisław Grodzisko,

·        przejście szlaku czarnego: Płutowo miejsce straceń – Płutowo Wieś – Rezerwat przyrody Parów Płutowski,

·        przejście szlaku czarnego: Małe Czyste – Dorposz Szlachecki (miejsce straceń).


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
im. Ziemi Chełmińskiej
Rynek 12, 86-200 Chełmno
tel. (0-56) 686-11-89