ZAŁĄCZNIK
DO REGULAMINU ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ PTTK
„SZLAKIEM POWSTANIA STYCZNIOWEGO NA ZIEMIACH POLSKICH”

W załączniku nie wymieniono miejscowości z województwa lubelskiego,
które są objęte regulaminem odznaki „Szlakiem Powstania Styczniowego na Lubelszczyźnie”

Województwo kujawsko-pomorskie

Lp.

Miejscowość

Gmina

Powiat

Data i miejsce bitwy

Lokalizacja mogił, miejsc kaźni, pomników

1.

Chrostkowo

Chrostkowo

lipnowski

22 kwietnia 1863 r. pod Nietrzebą

Mogiła 12 powstańców na cm. parafialnym

2.

Ciepliny

Izbica Kujawska

włocławski

10 lutego 1863 r. pod Cieplinami

Mogiła zbiorowa 18 powstańców, przy szosie, na wzniesieniu,
wśród akacji

3.

Dobre

Dobre

radziejowski

19 lutego 1863 r. pod Krzywosądzem

Mogiła zbiorowa 32 powstańców na cm. parafialnymm

4.

Krzywosądz

Dobre

radziejowski

19 lutego 1863 r. pod Krzywosądzem

Mogiła zbiorowa na skraju lasu krzywosądzkiego

5.

Sadłowo

Rypin

rypiński

4 czerwca 1863 r. pod Kotowami

Mogiła zbiorowa na cm. parafialnym

6.

Skrwilno

Skrwilno

rypiński

25 lutego 1863 r. pod Skrwilnem

Mogiła zbiorowa na cm. parafialnym

7.

Tłuchowo

Tłuchowo

lipnowski

4 kwietnia 1863 r. nad rzeka Skwrą

Mogiła zbiorowa na cm przykościelnym

8.

Włocławek

Włocławek

Włocławek

Miejsce straceń

Przy rondzie u zbiegu ulic Chopina i Okrzei

9.

Włocławek

Włocławek

Włocławek

Obelisk z płaskorzeźbą

Na pasażu przy ul. Wojska Polskiego

10.

Włocławek

Włocławek

Włocławek

Pamiątkowy krzyż

Przy ul. Michalińskiej

Województwo łódzkie

Lp.

Miejscowość

Gmina

Powiat

Data i miejsce bitwy

Lokalizacja mogił, miejsc kaźni, pomników

1.

Biała

Rząsna

pajęczański

15 czerwca 1863 r. pod Lututowem

Mogiła zbiorowa na cm. parafialnym

2.

Brenica

Lubochnia

tomaszowski

14 lipca 1863 r. pod Brenicą

Mogiła zbiorowa powstańców na cm. parafialnym

3.

Brzeziny

Brzeziny

brzeziński

24 lutego 1863 r. pod Dobrą

Mogiła zbiorowa na cm. parafialnym

4.

Brzeźnio

Brzeźnio

sieradzki

16 października 1863 r. pod Nową Wsią

Mogiła zbiorowa na cm. parafialnym

5.

Dalików

Dalików

poddębicki

10 września 1863 r. pod Dalikowem

Mogiła zbiorowa na cm. parafialnym

6.

Dobra

Stryków

zgierski

24 lutego 1863 r. pod Dobrą

Mogiła zbiorowa na cm. parafialnym

7.

Dzietrzniki

Pątnów

wieluński

22 kwietnia 1863 r. pod Kluskami

Mogiła zbiorowa na cm. parafialnym

8.

Głogowiec

Kutno

kutnowski

1, 2 lipca i 18 sierpnia 1863 r. pod Kutnem
lub 10 września 1863 r. pod Dalikowem

Mogiła zbiorowa na cm. parafialnym

9.

Goszczanów

Goszczanów

sieradzki

Miejsce straceń

Naprzeciwko kościoła, przy szlaku czerwonym

10.

Gruszczyce

Blaszki

sieradzki

Zginął 15 maja 1863 r. z własnej ręki

Mogiła płk Bronisława Rudzkiego na cm. parafialnym

11.

Jeziorsko

Warta

sieradzki

20 sierpnia 1863 r. na polach między
Goszczanowem a Jeziorskiem

Mogiła zbiorowa na cm. parafialnym

12.

Joachim-Mogiły

Bolimów

łowicki

7 lutego 1863 r. pod Budami Bolimowskimi

Na mogile pomnik, na skraju wsi

13.

Kołacinek

Dmosin

brzeziński

4 września 1863 r. pod Wolą Cyrusową

Kwatera powstańców na nim pomnik, na cm parafialnym

14.

Lubochnia

Lubochnia

tomaszowski

6 lutego 1863 r. w Lubochni

Mogiła powstańców na cm. parafialnym

15.

Lutomiersk

Lutomiersk

pabianicki

Pomnik

Mogiła zbiorowa na cm. parafialnym; na niej pomnik

16.

Lutomiersk

Lutomiersk

pabianicki

Tablica pamiątkowa

W kruchcie kościoła

17.

Lututów

Lututów

wieruszowski

15 czerwca 1863 r. pod Lututowem

Mogiła zbiorowa na cm. parafialnym na lewo od gł. wejścia

18.

Łowicz

Łowicz

łowicki

Miejsce straceń

Rynek Nowy – pomnik

19.

Łowicz

Łowicz

łowicki

Miejsce straceń

ul. Powstańców 1863 r.

20.

Łódź

Łódź

Łódź

24 lutego 1863 r. pod Dobrą

Mogiła zbiorowa na cm. przy ul. Ogrodowej 39, na niej
sarkofag, w pobliżu kaplicy cm., na prawo od głównej alei

21.

Łódź

Łódź

Łódź

jw.

Grób rodzinny Marianny i Konstantego Piotrowiczów
w pobliżu bratniej mogiły

22.

Łódź

Łódź

Łódź

Pomnik przyrody, dąb „Kosynier”

Park im. Adama Mickiewicza od ul. Folwarcznej

23.

Mokrsko

Mokrsko

wieluński

Brak danych

Mogiła powstańców na cm. epidemicznym

24.

Niewiesz

Poddębice

poddębicki

23 maja 1863 r. pod Niewieszem

Mogiła zbiorowa na cm. parafialnym

25.

Osjaków

Osjaków

wieluński

27 marca 1863 r. zamordowanych
w kościele w Radoszewicach

Mogiła 9 powstańców na cm. parafialnym

26.

Ossa

Biała Rawska

rawski

10 lipca 1863 r. pod Ossą

Cmentarzyk powstańców we wsi

27.

Piotrków
Trybunalski

Piotrków
Trybunalski

Piotrków
Trybunalski

Rozstrzelani lub powieszeni obok cm.
żydowskiego

Mogiła zbiorowa na Nowym Cmentarzu przy ul. Partyzantów
– pomnik

28.

Piotrków
Trybunalski

Piotrków Tryb.

Piotrków Tryb.

Tablica pamiątkowa

Na budynku nr 7 w Rynku Trybunalskim

29.

Piotrków
Trybunalski

Piotrków Tryb.

Piotrków Tryb.

Tablica pamiątkowa

Klasztor oo. Bernardynów, w krużgankach klasztoru

30.

Poprężniki

Goszczanów

sieradzki

23 sierpnia 1863 r. pod Poprężnikami

Mogiła powstańców przy czerwonym szlaku z Warty do
Wojkowa

31.

Pyszków

Brzeźnio

sieradzki

12 lutego 1863 r. w lasach Pyszkowskich

Mogiła powstańców w lasach lipieńskich, między
Pyszkowem a Złoczewem, w miejscu zwanym „Poległe”

32.

Rafałówka
(cz. wsi Miedzno)

Warta

sieradzki

Brak danych

Mogiła Rafała Siemiątkowskiego, przy drodze z Sieradza
do Rossoszyc; obok kapliczka na sośnie

33.

Ręczno

Ręczno

piotrkowski

26 grudnia 1863 r. pod Łękami Szlacheckimi

Mogiła 5 powstańców na cm. parafialnym

34.

Sędziejowice

Sędziejowice

łaski

26 sierpnia 1863 r. pod Sędziejowicami

Mogiła na cm. parafialnym

35.

Siedlątkowo

Pęczniew

poddębicki

9 lutego 1863 r. pod Siedlątkowem

Zwłoki powstańca w podziemiach kościoła parafialnego

36.

Sieradz

Sieradz

Sieradz

Powieszeni i straceni

Mogiła na cm parafialnym, w lewym od głównego wejścia,
najdalszym narożniku cm.

37.

Sieradz

Sieradz

Sieradz

Miejsce straceń

Skwer Tadeusza Kościuszki

38.

Sieradz

Sieradz

Sieradz

Miejsce straceń

„Pod szubienicą” w rejonie ul. Pod Skarpą na wys. brzegu
pradoliny rzeki Warty

39.

Stanisławów

Łęki
Szlacheckie

piotrkowski

W 1863 r. kilka potyczek w okolicy

Groby powstańców; obok pomnik

40.

Studzienna
Poświętne

Studzienna
Poświętne

opoczyński

23 września 1863 r. pod Żdżarami

Grób młodocianego powstańca na cm. parafialnym

41.

Szadek

Szadek

zduńskowolski

6 października 1863 r. pod Szadkowicami

Cm. choleryczny, po lewej str. głównej alei

42.

Watra

Watra

sieradzki

23 sierpnia 1863 r. pod Prążnikami

Mogiła zbiorowa na cm parafialnym

43.

Wieluń

Wieluń

wieluński

Miejsce straceń

ul. Wojska Polskiego, teren zw. „Pod szubienice” – pomnik

44.

Wojków

Błaszki

sieradzki

16 listopada 1863 r. we Wrzącej

Mogiła 18 powstańców na cm. parafialnym, przy głównej
alei, ok. 50 m od bramy głównej

45.

Zadzim

Zadzim

poddębicki

31 grudnia 1863 r. w okolicach

Mogiła nieznanego powstańca

Województwo małopolskie

Lp.

Miejscowość

Gmina

Powiat

Data i miejsce bitwy

Lokalizacja mogił, miejsc kaźni, pomników

1.

Brzezie

Zabierzów

krakowski

W 1863 r. kilka krwawych potyczek w okolicy

Mogiła powstańców przy drodze Modlniczka – Zielona

2.

Czerna

Krzeszowice

krakowski

Symboliczna mogiła

Mogiła św. Rafała Kalinowskiego na cm. przyklasztornym
oo. karmelitów bosych

3.

Czerna

Krzeszowice

krakowski

Krypta grobowa

W kaplicy św. Jana od Krzyża

4.

Czerna

Krzeszowice

krakowski

Pamiątki z powstania

Muzeum przyklasztorne

5.

Czerna

Krzeszowice

krakowski

Pomnik, popiersie i obrazy

Na dziedzińcu, w klasztorze

6.

Imbramowice

Trzyciąż

olkuski

15 sierpnia 1863 r. pod Glanowem i Imbramowicami

Mogiła zbiorowa na cm. parafialnym

7.



Kraków



Kraków



Kraków



Zmarli w krakowskich szpitalach i domach prywatnych
w wyniku ran odniesionych w bitwach i potyczkach
pod Miechowem, Pieskową Skałą, Skałą,
Szczepanowicami i Igołomią

Cmentarz Rakowicki; Kwatera Ra Polonia



8.

Książ Mały

Książ Wielki

miechowski

15 marca 1863 r.

Mogiła powstańców na cm. parafialnym

9.

Krzykawka

Bolesław

olkuski

5 maja 1863 r. na pograniczu wsi Krzykawka
i Krzykawa

Pomnik na miejscu bitwy, poświęcony pamięci
płk Francesco Nullo zw. Polonią Nullo

10.

Miechów

Miechów

miechowski

17 lutego 1863 r. pod Miechowem

Mogiła powstańców na cm. parafialnym pobliżu bramy
przy ul. Krakowskiej

11.

Olkusz

Olkusz

olkuski

5 maja 1863 r. pod Krzykawką

Mogiła płk Francesco Nullo na starym cm przy ul. 1 Maja

12.


Pieskowa Skała
(część wsi
Sułoszowa)

Sułoszowa


krakowski


4 i 5 marca 1863 r. pod Skałą i Wielmożną


Marmurowa płyta w niszy skalnej u stóp zamku


13.

Pieskowa Skała

Sułoszowa

krakowski

jw.

Zbiorowa mogiła ok. 100 m na wschód od zamku, przy
drodze do Wielmoży

14.

Pieskowa Skała

Sułoszowa

krakowski

Pamiątkowa tablica

W krużgankach zamku

15.

Pstroszyce

Miechów

miechowski

17 lutego 1863 r. pod Miechowem

Mogiła powstańców przy drodze Miechów – Tunel

16.

Skała

Skała

krakowski

5 marca 1863 r. pod Skałą

Mogiła 22 powstańców na cm. parafialnym

17.

Tarnów

Tarnów

Tarnów

18 marca 1863 r. pod Grochowiskami

Groby powstańców na Starym Cm. przy ul. Konarskiego

18.

Zakopane

Zakopane

tatrzański

1863 r.

Symboliczna mogiła ofiar carskiego terroru na Cmentarzu
Zasłużonych „Na Pęksowym Brzyzku”

19.

Zakopane

Zakopane

tatrzański

Tablica pamiątkowa

Na budynku Dworca Tatrzańskiego, tablica pamięci
Leopolda Świerza, oficera powstania styczniowego

Województwo mazowieckie

Lp.

Miejscowość

Gmina

Powiat

Data i miejsce bitwy

Lokalizacja mogił, miejsc kaźni, pomników

1.

Aleksów

Gniewoszów

kozienicki

W 1864 r. i 1865 r.

Mogiła powstańców na cm. parafialnym

2.

Belsk Duży

Belsk Duży

grójecki

16 lutego 1863 r. pod Grójcem

Mogiła zbiorowa przy skrzyżowaniu dróg Belsk Duży – Grójec
i Belsk Duży – Belsk Mały

3.

Bieżuń

Bieżuń

żuromiński

10 sierpnia 1863 r. pod Chromakowem

Mogiła a na niej pomnik, na cm. parafialnym, pod murem

4.

Borucza

Strachówka

wołomiński

20 marca 1863 r. pod Kątami Czarnieckimi

Pomnik na mogile 18 powstańców, ok.150 m od drogi przez
wieś, na niewysokim wzgórzu

5.

Brok

Brok

ostrowski

3 czerwca 1863 r. pod Nagoszewem

Mogiła na cm. parafialnym, obecnie nieczytelna

6.

Bukówno

Radzanów

białobrzeski

6 listopada 1863 r. pod Jaworem Soleckim

Symboliczna mogiła płk Dionizego Czachowskiego na cm.
parafialnym

7.

Cieciszew

Konstancin

piaseczyński

19 maja 1863 r. pod Chojnowem

Mogiła zbiorowa na skrzyżowaniu dróg z Ciciszewa do Obór
i Goździ do Łyczyna

8.

Drążdżewo

Krasnosielec

makowski

12 marca 1863 r. pod Drążdżewem

Mogiła w formie kopca z głazów granitowych na cm.
kościelnym

9.

Drążdżewo

Krasnosielec

makowski

jw.
miejsce śmierci Edwarda Rolskiego

We wsi, przy drodze na cm. krzyż żeliwny na postumencie
z kamieni

10.

Gaśno

Gostynin

gostyniński

12 marca 1863 r. pod Gaśnem

Mogiła na skraju lasu, pod wsią, na brzegu jeziora,
w rezerwacie przyrody „Osetnica”

11.

Gąbin

Gąbin

płocki

25/26 stycznia 1863 r. w Gąbinie

Mogiła na cm. parafialnym

12.

Glinki Stare

Sypniewo

makowski

16 lipca 1863 r. pod Szygami

Mogiła zbiorowa, kopiec na cokole na skraju parku
podworskiego

13.

Głowaczów

Głowaczów

kozienicki

15 lutego 1863 r. pod Lipą

Mogiła zbiorowa na cm. parafialnym

14.

Górki Kampinoskie

Leoncin

nowodworski

14 kwietna 1863 r. pod Zaborowem
Leśnym

Miejsce kaźni powstańców zwane „Trzy Krzyże”,
na południowym skraju wsi

15.

Górki Kampinoskie

Leoncin

nowodworski

jw.

Miejsce straceń powstańców, Wilkowa Góra, na północnym
skraju wsi

16.

Grabów nad Pilicą

Grabów
nad Pilicą

kozienicki

2 czerwca 1863 r. pod Zawadą

Grobowiec rodziny Komornickich, w centralnej części
cm. parafialnego

17.

Halinów

Halinów

miński

28 maja 1863 r. pod Michałowem,
30 września 1863 r. pod Okuniewem

Dwie mogiły powstańców, na cm parafialnym

18.

Jazgarzew

Piaseczno

piaseczyński

1863 r.

Symboliczna mogiła na cm. parafialnym, na głównej alei, po jej
prawej stronie

19.

Jedlnia Kościelna

Pionki

radomski

22/23 stycznia 1863 r., 20 kwietnia 1863 r.
pod Jedlnią (bój pod Rzekietką)

Cm. parafialny stary, obok grobu ks. J. Gackiego

20.

Kamieńczyk

Wyszków

wyszkowski

12 marca 1863 r. w uroczysku Fiest,
na południe od Kamieńczyka

Mogiła zbiorowa na skraju wsi, w pobliżu cm. parafialnego

21.

Kamionna

Łochów

węgrowski

3 lutego 1863 r. pod Węgrowem

Grób ziemny Ludwika I. Wiktora na cm. parafialnym

22.

Kampinos

Kampinos

warszawski
zachodni

Ekshumowane szczątki powstańców spod
„Sosny Powstańców”

Mogiła zbiorowa na cm. parafialnym

23.

Kampinos

Kampinos

warszawski
zachodni

Pamiątkowy krzyż metalowy

Przy trakcie Sochaczew – Warszawa

24.

Kampinos

Kampinos

warszawski
zachodni

Tablica pamiątkowa

W parku dwór, a na ścianie dworu tablica

25.

Korytnica

Korytnica

węgrowski

10 czerwca 1863 r. pod Korytnicą

Mogiła zbiorowa 27 powstańców na cm. parafialnym

26.

Kosów Lacki

Kosów Lacki

sokołowski

9 marca 1946 r. data zgonu ostatniego
weterana powstania styczniowego

Mogiła na cm. parafialnym

27.

Kowala

Kowala

radomski

21 sierpnia 1863 r. pod Kowalą

Mogiła zbiorowa, na południe od wsi, przy polnej drodze
Kowala – Dąbrówka Nabłotna, na płd. skraju lasu

28.

Krzywie

Gostynin

gostyniński

7 marca 1863 r. pod Gostyninem

Mogiła, na polu przy lokalnej drodze do przysiółka Smolarnia,
ok. 2 km na północny wschód od wsi Krzywie

29.

Kuczbork-Wieś

Kuczbork-
Osada

żuromiński

12 lipca 1863 r. pod Kuczborkiem

Pomnik na grobie 30 powstańców w centralnej części cm.
parafialnego

30.

Lekowo

Regimin

ciechanowski

8 sierpnia 1863 r. pod Rydzewem

Grób Jana Mościckiego na cm. parafialnym

31.

Ligowo

Mochowo

sierpecki

16 kwietnia 1863 r. na tzw. „Koziołku”
w lasach skępskich

Mogiła zbiorowa na cm. parafialnym

32.

Lipowiec Kościelny

Lipowiec
Kościelny

mławski

31 marca 1863 r. pod Kęczewem

Mogiła na cm. parafialnym

33.

Lubowidz

Lubowidz

żuromiński

10 października 1863 r. pod Galuminem,
14 października 1863 r. pod Osówka

Mogiła 32 powstańców na cm. parafialnym

34.

Lutocin

Lutocin

żuromiński

9 sierpnia 1863 r. w Jakubowie bitwa pod
Chromakowem

Na cm. parafialnym, pomnik na mogile 120 powstańców

35.

Łucznica

Pilawa

garwoliński

18 marca 1863 r. pod Zambrzykowem

Mogiła 46 powstańców, na południe od wsi, w lesie, w pobliżu
Natolina

36.

Małowidz

Jednorożec

przasnyski

Miejsce straceń

Samotna sosna przy drodze lokalnej Małowidz – Połonia;
na niej kapliczka i żeliwne krzyżyki przybite do pnia

37.

Mienia

Cegłów

miński

Mogiła, w której pochowano powstańców,
obok zmarłych na cholerę w 1930 – 1831 r.

Mogiła, na południe od przystanku PKP Mienia, w lesie, na linii
Warszawa – Siedlce

38.

Mińsk Mazowiecki

Mińsk
Mazowiecki

miński

Miejsce straceń

ul. Siennicka 12, w tym miejscu powieszono 20 powstańców
z oddziału Marcina Borelowskiego

39.

Mława

Mława

mławski

Miejsce kaźni

Kopiec ziemny u zbiegu ul. Sienkiewicza z ul. Łemską

40.

Modlin Twierdza

Nowy Dwór
Mazowiecki

nowodworski

Miejsce straceń

Rozstrzeliwano w fosie za główną twierdza i tam ich grzebano;
miejsce pochówków nie jest znane

41.

Mszanna

Olszanka

łosicki

7 września 1863 r. pod Chotyczami

Mogiła w południowej cz. cm. parafialnego (dawniej unickiego)

42.

Nagoszewo

Brok

ostrowski

8 czerwca 1863 r. pod Niegoszewem

Mogiła zbiorowa, na niej pomnik, na wschód od wsi, przy
szosie Warszawa – Białystok

43.

Nowa Wieś

Kozienice

kozienicki

18 maja 1863 r. pod Nową Wsią

Mogiła powstańców na ternie wsi

44.

Nowy Podoś

Płoniawy-
Bramura

makowski

8 lutego 1863 r. pod Podosiem

Mogiła zbiorowa powstańców, w lesie ok. 500 m na południowy
zachód od wsi

45.

Orzesznik

Klembów

wołomiński

1863 r.

Kapliczka na mogile powstańców, na północ od wsi, przy
jednej z leśnych dróg

46.

Osiek Górny

Gołymin
Ośrodek

ciechanowski

22 sierpnia 1863 r. pod Osiekiem

Mogiła-kurhan powstańców, w pobliżu szkoły, przy drodze
wiejskiej

47.

Ostrów
Mazowiecka

Ostrów
Mazowiecka

ostrowski

Miejsce straceń z 1864 r.

U zbiegu ul. 1863 r. i Warszawskiej

48.

Ostrów
Mazowiecka

Ostrów
Mazowiecka

ostrowski

Miejsce straceń z 1864 r.

Przy ul. Sikorskiego, róg ul. Orzeszkowej

49.


Otwock Mały


Karczew


otwocki


3 marca 1863 r. w lesie między
Karczewem a Otwockiem

Mogiła zbiorowa wsi, przy drodze do Karczewa i znakowanym
czerwonym szlaku WOT; do kwatery prowadzi alejka
zamknięta bramką

50.

Piaseczno

Piaseczno

piaseczyński

19 maja 1863 r. w pobliżu nieistniejącej
dziś karczmy w Żabieńcu

Pomnik na mogile 12 powstańców w północnej części cm.
parafialnego przy ul. Tadeusza Kościuszki

51.

Pilica

Warka

grójecki

Pomnik

Na mogile powstańców na wyniosłym wzgórzu nad Pilicą

52.


Płaska Góra
(łąka nad rz. Orzyc
k/wsi Drążdżewo)

Krasnosielec


makowski


27 czerwca 1863 r.


Mogiła powstańców, dojście do mogiły przez łąki od wsi
Drążdżewo Nowe

53.

Płock

Płock

Płock

23 stycznia 1863 r. atak na odwach
i koszary wojsk rosyjskich w Płocku

Mogiła zbiorowa, kopczyk z kamieni, na starym cm. przy
ul. Wieczorka, róg ul. Topolowej

54.

Płock

Płock

Płock

Miejsce kaźni powstańców

ul. Powstańców, w pobliżu rogatek płońskich

55.

Płoniawy-Bramura

Płoniawy-
Bramura

makowski

8 lutego 1863 r. pod Podosiem

Mogiła na cm. parafialnym

56.

Poniatowo

Żuromin

żuromiński

10 sierpnia 1863 r. pod Chromakowem

Mogiła na cm. parafialnym

57.

Poniatowo

Żuromin

żuromiński

3 lipca 1863 r. pod Rozwozinem

Mogiła na cm. parafialnym

58.

Poręba-Kocęby

Brańszczyk

wyszkowski

23 maja 1863 r. pod Łączką

Kaplica grobowa Karola Frycza, usytuowana przy murze
kościoła parafialnego

59.

Prażmów

Prażmów

piaseczyński

5 sierpnia 1863 r. pod Raciborami

Mogiła powstańców na cm parafialnym, przy drodze do Woli
Prażmowskiej, pod koniec alei, alejka w prawo

60.

Pruszków

Pruszków

pruszkowski

1863 r.

Mogiła zbiorowa na cm. parafialnym przy ul. Domaniewskiej,
przy głównej alei

61.


Przasnysz


Przasnysz


przasnyski


8 września 1863 r. pod Rydzewem,
10 października 1863 r. pod Gołominem,
14 października 1863 r. pod Osówką

Mauzoleum powstańców na cm. przy ul. Ostrołęckiej


62.

Przasnysz

Przasnysz

przasnyski

Miejsce stracenia Władysława Cieleckiego

Pomnik przy ul. „Orlika”

63.

Puznówka

Pilawa

garwoliński

Szereg potyczek wiosną i latem 1863 r.

Pomnik, kopiec na cm. wojennym

64.

Radom

Radom

Radom

23 grudnia 1863 r. został rozstrzelany
Zygmunt Chmieleński

Krzyż żeliwny na miejscu śmierci przy ul. Malczewskiego 26

65.

Radom

Radom

Radom

6 listopada 1863 r. pod Jaworem Soleckim
poległ płk Dionizy Czachowski

Sarkofag w kościele oo. Bernardynów

66.

Rozniszew

Magnuszew

kozienicki

14 maja 1863 r. pod Rozniszewem

Mogiła powstańców na cm. parafialnym

67.

Seroczyn

Wodynie

siedlecki

Miejsce kaźni

Obecnie dziedziniec SP im. ks. Wawrzyńca Lewandowskiego;
pomnik z głazów

68.

Sieczychy

Rząśnik

wyszkowski

Miejsce kaźni

„Dąb powstańców”, w lesie na południowy zachód od wsi,
w kierunku Porządza

69.

Siedlce

Siedlce

Siedlce

Miejsce straceń

Pomnik na terenie SP nr 5, przy ul. Partyzantów 5

70.

Sierpc

Sierpc

sierpecki

1863 r.

Pomnik na zbiorowej mogile, w pobliżu cm. parafialnego, przy
skrzyżowaniu dróg do Rypina i Lipna

71.

Słomczyn

Konstancin-
Jeziorna

piaseczyński

19 maja 1863 r. pod Chojnowem

Mogiła Ignacego Robaka na cm. parafialnym, w centralnej
części, w pobliżu kaplicy

72.

Słubice

Słubice

płocki

Miejsce kaźni 13 grudnia 1863 r.
pod Życkiem

Zniszczony kopiec na północnym skraju wsi, przy drodze do
Piotrkówka

73.

Sokołowo Parcele

Obryte

pułtuski

14 lipca 1863 r. pod Rząśnikiem

Mogiła powstańców, ok. 1km od wsi, przy polnej drodze do wsi
Bielno

74.

Sokołów Podlaski

Sokołów
Podlaski

sokołowski

Miejsce kaźni ks. Stanisława Brzóski

W rynku obelisk; w tym miejscu stracono 23 maja 1865 r.
ks. Stanisława Brzóskę i Franciszka Wilczyńskiego

75.

Stok Lacki

Siedlce

siedlecki

23 stycznia 1863 r. w Stoku Lackim

Mogiła 7 powstańców na dawnym cm. epidemicznym na tzw.
Gryczanej Górze

76.

Sulerzyż

Glinojeck

ciechanowski

8 września 1863 r. pod Rydzewem

Mogiła powstańców na cm. parafialnym

77.

Szczutowo

Szczutowo

sierpecki

9 lipca 1863 r. pod Szczutowem

Mogiła 34 powstańców na cm. parafialnym, na lewo od bramy
głównej

78.

Szwelice

Karniewo

makowski

3 września 1863 r. pod Czarnostowem

Mogiła na cm. parafialnym

79.

Szydłowiec

Szydłowiec

szydłowiecki

23 stycznia 1863 r., 27 maja 1863 r.,
8 listopada 1863 r. walki o miasto

Symboliczna mogiła na cm. parafialnym

80.

Tarczyn

Tarczyn

piaseczyński

30 września 1863 r. pod Przypkami

Mogiła powstańców na cm. parafialnym

81.

Truskaw

Izabelin

warszawski
zachodni

14 kwietnia 1863 r. w lesie pod Zaborowem
Leśnym

Mogiła przy posesji nr 227

82.

Unieck

Raciąż

płoński

28 stycznia 1863 r. w Uniecku

Mogiła na cm. parafialnym

83.

Unierzyż

Strzegowo

mławski

5 maja 1863 r. pod Rydzewem

Mogiła Tomasza Kolbe na cm. parafialnym

84.

Urocze (część
wsi Henryków)

Piaseczno

piaseczyński

5 sierpnia 1863 r. pod Raciborami

Mogiła pyzy drodze Złotokłos Henryków dochodzącej do
głównego traktu Piaseczno – Tarczyn

85.

Warka

Warka

grójecki

Miejsce kaźni

Kopiec, poniżej skarpy na skraju miasta (targowisko)

86.

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Cmentarz Powązkowski, ul. Powązkowska

Cmentarz Weteranów Powstania Styczniowego, kwatera 13 B

87.

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Cmentarz Wilanowski, ul. Wiertnicza

Tablica pamiątkowa na kaplicy cmentarnej

88.

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Cmentarz Żydowski, ul. Okopowa 49/51

Grób Michała Landy, kwatera 20, rząd 12

89.

Warszawa

Warszawa

Warszawa

jw.

Grób Antoniego Eisenbauma, watera 1, rząd 2

90.

Warszawa

Warszawa

Warszawa

jw.

Grób Henryka Wohla, kwatera 68, rząd 1

91.

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Cmentarz ewangelicko-augsburski,
ul. Młynarska 54/56/58

Grób Jana Peuckera, aleja D, grób 85

92.

Warszawa

Warszawa

Warszawa

jw.

Grób Edwarda Jugensa Aleja 58, grób 13

93.

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Cytadela

Cmentarz straconych na stokach Cytadeli

94.

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Cytadela

Brama straceń

95.

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Cytadela

Muzeum Niepodległości

96.

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Park Romualda Traugutta, miejsce straceń,
5 sierpnia 1864 r.

W okolicy fortu Aleksieja i Władymira w Cytadeli, za mostem
Gdańskim

97.

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Okazały pomnik Francesco Nullo

ul. Wiejska

98.

Węgrów

Węgrów

węgrowski

1-3 lutego 1863 r. w obronie Węgrowa

Mogiła zbiorowa, przy gościńcu Szareckim, na południe od
miasta

99.

Węgrów

Węgrów

węgrowski

3 lutego 1863 r.

Grób powstańca Edwarda Marskiego, na cm. ewangelickim,
obok drewnianego kościoła

100.


Węgrów


Węgrów


węgrowski


Miejsce straceń 1 kwietnia 1864 r.


W narożniku SP nr 2, przy ul. Adama Mickiewicza 2; w tym
miejscu stracono i zapewne pogrzebano Józefa Berlińskiego
z Kosowa Ruskiego

101.

Wiązowna

Wiązowna

otwocki

Połowa maja 1863 r. pod Wiązowną

Mogiła zbiorowa na cm. parafialnym

102.

Wierzbno

Wierzbno

węgrowski

29 października 1863 r. pod Czerwonką

Mogiła 17 powstańców na cm. parafialnym

103.


Wystawa
(polana w Puszczy
Kampinoskiej)

Kampinos


warszawski
zachodni

Miejsce straceń 1863 r.


„Dąb Powstańców”, na którym wieszano powstańców


104.

Zaborów Leśny

Izabelin

warszawski
zachodni

14 kwietnia 1863 r. pod Gacią
Zaborowską (dziś Zaborów Leśny)

Mogiła zbiorowa przy szlaku zielonym z Roztoki do
Dziekanowa Leśnego oraz żółtym z Truskawia do Leszna

105.

Zakroczym

Zakroczym

nowodworski

Miejsce straceń

Zrekonstruowana w centrum Rynku latarnia, na której wieszano
schwytanych powstańców

106.

Zambrzyków Stary

Sobienie-
Jeziory

otwocki

18 marca 1863 r. pod Zambrzykowem

Mogiła zbiorowa, przy drodze gruntowej do Karczunku, ok. 0,5
km na wschód od wsi

107.

Zatory

Zatory

pułtuski

14 lipca 1863 r. pod Rząśnikiem,
15 lipca 1863 r. pod Porzadzem

Mogiła zbiorowa na cm. parafialnym

108.

Zawady

Czerwonka

makowski

16 lipca 1863 r. pod Szygami

Mogiła na cm. parafialnym

109.

Zieluń

Lubowidz

żuromiński

14 października 1863 r. pod Osówką

Mogiła zbiorowa na cm. parafialnym

110.

Żelazna

Pilawa

garwoliński

24 sierpnia 1863 r. pod Żelazną

Przy trakcie lubelskim Warszawa-Garwolin, na południe od wsi
Żelazna, w miejscu zwanym ”Polaki”, lub ”Na Polakach”

111.


Żyrardów


Żyrardów


żyrardowski


Miejsce kaźni – okazały dąb


Na zachód od miasta, przy skrzyżowaniu torów kolejowych
Żyrardów – Skierniewice z drogą lokalną Sokule – Józefów;
na dębie kapliczka

Województwo opolskie

Lp.

Miejscowość

Gmina

Powiat

Data i miejsce bitwy

Lokalizacja mogił, miejsc kaźni, pomników

1.

Praszka

Praszka

oleski

4 kwietnia 1863 r. pod Kuźnicą,
11 kwietnia 1863 r. w Praszce

Mogiła poległych

Województwo podkarpackie

Lp.

Miejscowość

Gmina

Powiat

Data i miejsce bitwy

Lokalizacja mogił, miejsc kaźni, pomników

1.


Bieliny


Ulanów


niżański


11maja i 30 listopada 1863 r. pod Hutą Krzeszowską,
21 marca 1863 r. w Ciosmach,
20 marca 1863 r. w Suszach

Mogiła zbiorowa na cm. parafialnym


2.

Huta Krzeszowska

Harasiuki

niżański

11 maja 1863 r. pod Huta Krzeszowską

Dwie mogiły na cm. parafialnym

3.

Irena

Zaklików

stalowowolski

29 sierpnia 1863 r. pod Ireną

Cmentarz powstańców, cmentarz wojenny z I wojny św.

4.

Kurzyna Średnia

Ulanów

niżański

20 (21?) marca 1863 r. pod Hutą Krzeszowską
(pod Ciosmami?)

Mogiła zbiorowa na cm. parafialnym

5.

Narol

Narol

lubaczowski

W pałacu Łosiów, leczono rannych powstańców,
zapewne jest to mogiła zmarłych z ran

Mogiła powstańców na cm. parafialnym

6.

Rzeszów

Rzeszów

Rzeszów

Powstańcy, którzy zmarli w szpitalu

Grób powstańców na starym cm. przy ul. Fornalskiej

7.

Tarnobrzeg

Tarnobrzeg

Tarnobrzeg

20 czerwca 1863 r. pod Komorowem

Grób Juliusza Tarnowskiego, w krypcie pod prezbiterium
kościoła św. Dominika

Województwo podlaskie

Lp.

Miejscowość

Gmina

Powiat

Data i miejsce bitwy

Lokalizacja mogił, miejsc kaźni, pomników

1.

Andryjanki

Boćki

bielski

maj 1863 r.

Mogiła na wzgórzu, w pobliżu szosy Białystok – Lublin

2.

Choroszcz

Choroszcz

białostocki

Bitwa pod Mężeninem

Mogiła przy drodze z Choroszczy do Zastawia, nad
strumieniem

3.

Brześcianka

Bielsk Podlaski

białostocki

3 maja 1863 r. pod Brześcianką

Mogiły na skrzyżowaniu leśnej drogi z kolonii Niewino
Borowe do Łubina

4.

Choroszcz

Choroszcz

białostocki



W lesie, po południowej stronie drogi Starosiele – Kruszewo,
mogiła kopczyk; z drogi do mogiły prowadzą schodki

5.

Choroszcz

Choroszcz

białostocki


Na cm. parafialnym pomnik-kapliczka

6.

Czerwone

Kolno

kolneński

Miejsce kaźni 19 grudnia 1863 r.

Symboliczna mogiła w centrum wsi

7.

Dobrylas

Zbójna

łomżyński

26 marca 1863 r. pod Nowogrodem

Symboliczna mogiła

8.

Gontarze

Zbójna

łomżyński

Miejsce kaźni z 1864 r.,
15 czerwca 1864 r.

Na wzgórzu, w lesie, w pobliżu wsi, przy drodze do
Stanisławowa

9.


Komotowszczyzna
(uroczysko w Puszczy
Knyszyńskiej)

Gródek


białostocki


29 kwietnia 1863 r.


Mogiła zbiorowa na czerwonym szlaku na trasie Sokółka –
Waliły Stacja

10.

Królowe Stojło (polana w
Puszczy Knyszyńskiej)

Gródek

białostocki

Pomnik Oddziału Waleriana
Wróblewskiego

Na czerwonym szlaku przy torach kolejki leśnej, w pobliżu
wsi Waliły Stacja

11.

Kopna Góra

Krynki

białostocki

Pomnik-krzyż

Krzyż przy szosie Supraśl – Krynki, na mogile
powstańców, obok arboretum

12.


Kozi Rynek (uroczysko
i rezerwat przyrody w
Puszczy Augustowskiej)

Sztabin


augustowski


29 czerwca 1863 r.


Na mogile pomnik


13.

Krasnybór

Sztabin

augustowski

19 kwietnia pod Jastrzębną

Mogiła zbiorowa na cm. parafialnym

14.

Łomża

Łomża

Łomża

Miejsce kaźni

Pomnik na mogile przy ul. Szosa Zambrowska

15.

Łomża

Łomża

Łomża

Tablica pamiątkowa

Na murze otaczającym Zespół Szkół Zawodowych

16.

Orzeszkowo

Hajnówka

hajnowski


Mogiła powstańców, obok współczesnej szkoły

17.

Orzeszkowo

Hajnówka

hajnowski


Mogiła powstańców, przy lokalnej drodze do Jakubowa

18.


Popiołki


Zbójna


łomżyński


Miejsce kaźni


W lesie, w pobliżu skrzyżowania dróg Popiołki – Charubin
i Kozioł – Popiołki, zwalona sosna, na której wieszano
powstańców

19.

Rajgród

Rajgród

grajewski

Miejsce stracenia Jana (Józefa?)
Narzymskiego

Mogiła powstańcza, przy drodze do Augustowa, na posesji
J. Horodyńskiego

20.

Rajgród

Rajgród

grajewski

W 1863 r. liczne potyczki w okolicy

Mogiła powstańców, w lesie Choinki, przy drodze

21.

Rajgród

Rajgród

grajewski

jw.

Grób powstańców na cm. parafialnym

22.

Rutki-Kossaki

Rutki-Kossaki

zambrowski

28 maja 1863 r. pod Rutkami

Mogiła na cm. parafialnym

23.

Siemiatycze

Siemiatycze

siemiatycki

6 i 7 lutego 1863 r. w Siemiatyczach

Mogiła powstańców w katolickiej części cm., na lewo od
głównego wejścia, obok kaplicy

24.

Strabla

Wyszki

bielski

2 maja 1863 r.

Mogiła powstańców, na niej pomnik

25.

Supraśl

Supraśl

białostocki

Miejsce straceń

Przy drodze z Supraśla do Ciepliczanki, drewniany krzyż
zwany „Czerwonym krzyżem”

26.

Supraśl

Supraśl

białostocki



Mogiła powstańca na krańcach miasta i skraju Puszczy
Knyszyńskiej; na mogile stylizowany krzyż z pnia sosny

27.

Suraż

Suraż

białostocki

22/23 stycznia 1863 r. pod Surażem

Mogiła powstańców na cm. parafialnym

28.

Suraż

Suraż

białostocki


Przy drodze na cm. krzyż powstańczy

29.

Wysokie Mazowieckie

Wysokie
Mazowieckie

wysoko-
mazowiecki

22/23 stycznia 1863 r.

Mogiła powstańców na cm. parafialnym

Województwo śląskie

Lp.

Miejscowość

Gmina

Powiat

Data i miejsce bitwy

Lokalizacja mogił, miejsc kaźni, pomników

1.

Janów

Janów

częstochowski

Miejsce kaźni

Na skraju lasu, dąb zwany „Śmiertelnym dębem”

2.

Kolosy

Koniecpol

częstochowski

25 maja 1863 r. pod Koniecpolem (?)

Mogiła zbiorowa, przy skrzyżowaniu dróg Sokolina – Chaszowice

3.

Koniecpol

Koniecpol

częstochowski

25maja 1863 r. pod Koniecpolem

Mogiła zbiorowa na cm. parafialnym

4.

Koniecpol

Koniecpol

częstochowski

jw.

Mogiła z prostym drewnianym krzyżem, obok mogiły zbiorowej

5.

Kruszyna

Kruszyna

częstochowski

26 sierpnia 1863 r. na polach między
Kruszyną a Nieznanicami

Mogiła zbiorowa na cm. parafialnym przy ul. Cmentarnej

6.

Lelów

Lelów

częstochowski

21 października 1863 r. pod Kwiliną

Mogiła zbiorowa na cm. parafialnym

7.

Mełchów

Lelów

częstochowski

30 września 1863 r. pod Mełchowem

Mogiła zbiorowa 126 powstańców, przed wjazdem do wsi od strony
wschodniej

8.

Myszków

Myszków

myszkowski

1 marca 1863 r. pod Mrzygłodem

Mogiła zbiorowa przy ul. Powstańców

9.

Niegowa

Niegowa

myszkowski

30 września 1863 r. pod Mełchowem

Groby powstańców na cm. parafialnym

10.

Niegowonice

Łazy

zawierciański

5 maja 1863 r. pod Krzykawką

Mogiła powstańców na cm. parafialnym

11.

Sosnowiec

Sosnowiec

Sosnowiec

7 lutego 1863 r. w Sosnowcu

Mogiła powstańców u zbiegu ulic Staszica i Szewczyka

12.

Sosnowiec

Sosnowiec

Sosnowiec

jw.

Mogiła powstańców w dzielnicy Sosnowiec-Milewice, przy zbiegu ulic
Brynickiej i Słonecznej; na mogile kapliczka

13.

Wąsacz Górny

Popów

kłobucki

23 kwietnia 1863 r. pod Wąsaczem

Mogiła zbiorowa, na niej pomnik na Warownej Górze

Województwo świętokrzyskie

Lp.

Miejscowość

Gmina

Powiat

Data i miejsce bitwy

Lokalizacja mogił, miejsc kaźni, pomników

1.

Babelno

Babelno

włoszczowski

1863 r.

Mogiła powstańców na cm. parafialnym

2.

Bardo

Raków

kielecki

21 luty 1863 r. (?) pod Bardem

Mogiła powstańców przy drodze Bardo – Szadków

3.

Beszowa

Połaniec

staszowski

21 czerwca 1863 r. pod Maniowem

Mogiła powstańców na cm. parafialnym

4.

Bodzentyn

Bodzentyn

kielecki

23 stycznia, 2 listopada 1863 r. bitwy
w ok. miasta

Symboliczna mogiła na cm. parafialnym przy ul. Partyzantów

5.

Bodzentyn

Bodzentyn

kielecki

Miejsce stracenia Karola Zygadlewicza

Na łące, na północ od cm. parafialnego; krzyż żeliwny

6.

Busko-Zdrój

Busko-Zdrój

buski

18 marca 1863 r. pod Grochwiskami

Mogiła powstańców na cm. parafialnym

7.

Cierno

Nagłowice

jędrzejowski

3 październik 1863 r. (?)
pod Małogoszczą

Grób rodziny Gaszyńskich i Jeżewskich na cm. parafialnym

8.

Czarna Glina

Ćmielów

ostrowiecki

Źródła historyczne nie wymieniają bitwy
pod Czarna Gliną

Grób 4 powstańców, w pobliżu wsi, przy drodze gruntowej w lesie
bodzentyńskim

9.

Czarna Glina

Ćmielów

ostrowiecki

jw.

Mogiła powstańców w lesie, na południowy zachód od wsi

10.

Ewelinów

Łopuszno

kielecki

1862-1863

Mogiła zbiorowa 15 powstańców, w pobliżu wsi, na polanie leśnej

11.

Góry Pińczowskie

Michałów

pińczowski

18 czerwca 1863 r. pod Górami

Mogiła zbiorowa na cm. parafialnym

12.

Grochowiska

Grochowiska

buski

18 czerwca 1863 r. pod Grochowiskami

Mogiła zbiorowa powstańców, obok pomnik, przy drodze
Bogucice-Kameduły, na skraju lasu

13.

Jędrzejów

Jędrzejów

jędrzejowski

22 września 1863 r. pod Jędrzejowem

Symboliczna mogiła 13 partyzantów na cm. parafialnym

14.

Kameduły

Kameduły

buski

18 marca 1863 r. pod Grochowiskami

Mogiła zbiorowa powstańców; na niej krzyż kamienny

15.

Kielce

Kielce

Kielce

26/27 listopada 1863 r. w Oblęgorku

Mogiła symboliczna Konrada Andrzejewskiego na cm. przy
ul. Piotra Ściegiennego, kwatera 10 C

16.

Kielce

Kielce

Kielce

styczeń 1863 r. na górze Brusznia; inna
wersja, powstańcy zmarli w klasztorze

Mogiła zbiorowa powstańców na południowym stoku Karczówki,
w pobliżu muru klasztornego

17.

Kielce

Kielce

Kielce

Pomnik pamięci bohaterów walk
o niepodległość z lat 1863-1921

Na cm. wojskowym przy ul. Piotra Ściegiennego

18.

Kielce

Kielce

Kielce

Krzyż upamiętniający zbiórkę
powstańców w styczniu 1863 r.

Na szczycie góry Brusznia

19.

Kielce

Kielce

Kielce

Krzyż żeliwny

Przy skrzyżowaniu ulic Domaszewskiej i Poleskiej

20.

Koniemłoty

Staszów

staszowski

17 maja 1863 r. w Staszowie

Nieczytelna mogiła na cm. parafialnym

21.

Końskie

Końskie

konecki

4 maja 1864 r. pod wsią Gliniany Las

Skrzyżowanie ul. Partyzantów i Sportowej, w pobliżu dworca
kolejowego

22.

Kunów

Kunów

ostrowski

16 grudnia 1863 r. pod Janikiem

Mogiła zbiorowa 28 powstańców na cm. parafialnym

23.

Kurzelów

Włoszczowa

włoszczowski

27 lipca 1863 r. pod Rudnikami

Mogiła 28 powstańców na cm. parafialnym

24.

Lubcza

Wodzisław

jędrzejowski

18 czerwca 1863 r. w Górach
Pińczowskich

Grób mjr „Bończy” na cm. parafialnym

25.

Małogoszcz

Małogoszcz

jędrzejowski

24 luty 1863 r. pod Małogoszczą

Mogiła powstańców na cm. na wzgórzu „Babinek”, przy głównej
alei, za kaplicą

26.

Małogoszcz

Małogoszcz

jędrzejowski

jw.

Grób S. Jaszowskiego; na nim pomnik, przy głównej alei cm.,
ok. 100 m za kaplicą (Babinek)

27.


Niekłań Mały


Stąporków


konecki


21 (!) kwietna 1863 r. pod Stefankowem


Pomnik na grobie S. Dobrogojskiego, cm. parafialny przy
kościele; od bramy głównej aleją do 3 poprzecznej alejki,
dalej w lewo, prawie pod mur cm.

28.

Nowy Korczyn

Nowy Korczyn

buski

1863 r.

Mogiła powstańców na cm. parafialnym, przy głównej alei

29.

Opatów

Opatów

opatowski

21 lutego 1863 r. w Opatowie

Mogiła zbiorowa 49 powstańców na cm. parafialnym, przy
głównej alei

30.

Opatów

Opatów

opatowski

22 lutego 1864 r. na rynku został
stracony płk Ludwik Zwierzdowski

Symboliczna mogiła przy skrzyżowaniu ulic 1 Maja
i Monopolowej

31.

Opatów

Opatów

opatowski

21 lutego 1863 r. w Opatowie

Mogiła zbiorowa na terenie klasztoru oo. bernardynów

32.

Opatów

Opatów

opatowski

Miejsce straceń i mogiła straconych

U stóp wzgórza na terenie szpitala

33.

Opatów

Opatów

opatowski

5 maja 1863 r. pod Jeziórkiem poległ
mjr Ilii Klewcow

Mogiła na cm. parafialnym, na lewo od głównej alei; na niej
pomnik z rosyjskim napisem

34.

Opatów

Opatów

opatowski

Tablica pamiątkowa

Na bocznej ścianie budynku, przy ul. Jana Kilińskiego 4

35.

Pierzchnica

Pierzchnica

kielecki

1863 r.

Mogiła powstańców na cm. parafialnym, przy drodze
Chmielnika; kopiec

36.

Rybnica

Klimontów

sandomierski

20 października 1863 r. pod Rybnicą

Kamienny obelisk

37.

Secemin

Secemin

włoszczowski

24 września 1863 r. między Czarncą a
Seceminem

Mogiła zbiorowa powstańców na cm.

38.

Skarżysko-
Kamienna

Skarżysko-
Kamienna

skarżyski

Pomnik

Mogiła zbiorowa powstańców, na niej pomnik, na terenie
Odlewni Żeliwa i Emalierni, przy ul. 3 Maja

39.

Skarżysko-
Kamienna

Skarżysko-
Kamienna

skarżyski

1863 r.

Groby powstańcze w tzw. Kotlinie Bzińskiej, w lesie, na wzgórzu
za gajówka

40.

Skarżysko-
Kamienna

Skarżysko-
Kamienna

skarżyski

Pomnik

W dzielnicy Rejów, w lesie nad zalewem

41.

Sokolina

Czarnocin

kazimierski

Miejsce kaźni

Na skrzyżowaniu dróg Sokolina – Charzewice

42.

Staszów

Staszów

staszowski

17 lutego 1863 r. pod Staszowem,
21 października 1863 r. pod Jurkowicami

Mogiła powstańców na cm. parafialnym

43.

Sudół

Bodzechów

ostrowiecki

5 maja 1863 r. pod Jeziórkiem

Mogiła powstańców w pobliżu drogi Ostrowiec Świętokrzyski –
Błatów, przy niebieskim szlaku Piątkowice – Grzegorzewice

44.

Święta Katarzyna

Bodzentyn

kielecki

Powstaniec rozstrzelany na piaskach
pod Leszczynami

Mogiła nieznanego powstańca, obok tzw. „Kapliczki Żeromskiego”

45.

Święty Krzyż

Nowa Słupia

kielecki

12 lutego 1863 r. pod Świętym Krzyżem

Szklana trumna bezimiennego powstańca w podziemnym
grobowcu kaplicy Oleśnickich klasztoru pobenedytyńskiego

46.

Tarczek

Pawłów

starachowicki

1863 r.

Mogiła zbiorowa powstańców na cm. parafialnym

47.

Wąchock

Wąchock

starachowicki

3 lutego 1863 r. poległ pod Wąchockiem
Karol Ziemliński

Mogiła na cm. parafialnym

48.

Wąchock

Wąchock

starachowicki

Tablice pamiątkowe

Na cm. kościelnym, w kościele oo. cystersów

49.

Zagnańsk

Zagnańsk

kielecki

1863 r.

Mogiła powstańca pod dębem „Kapitan”, przy szlaku zielonym
prowadzącym na Świnią Górę

Województwo wielkopolskie

Lp.

Miejscowość

Gmina

Powiat

Data i miejsce bitwy

Lokalizacja mogił, miejsc kaźni, pomników

1.

Brdów

Babiak

kolski

29 kwietnia 1863 r. pod Brdowem

Mogiła 70 powstańców na cm. parafialnym

2.

Brdów

Babiak

kolski

29 kwietnia 1863 r. pod Brdowem

Symboliczna mogiła płk Younga na cm. parafialnym

3.

Brdów

Babiak

kolski

29 kwietnia 1863 r. pod Brdowem

Mogła powstańca Franciszka Złotnickiego na cm. parafialnym

4.

Broniszewo

Wierzbnik

koniński

21 lutego 1863 r. pod Nową Wsią

Mogiła powstańca na cm. parafialnym

5.

Dobrosołowo

Kazimierz Biskupi

koniński

2 marca 1863 r. w Dobrosołowie

Mogiła 32 powstańców na cm. parafialnym

6.

Grochowy

Rychwał

koniński

30 maja 1863 r. w walce pod Grochowami

Mogiła zbiorowa na cm.

7.

Grodziec

Grodziec

koniński

31 maja 1863 r. pod Borowem

Mogiła zbiorowa 42 powstańców na cm. parafialnym

8.

Ignacewo

Ślesin

koniński

8 maja 1863 r. pod Ignacewem

Mogiła powstańców w centrum wsi

9.

Kleczew

Kleczew

koniński

10 marca 1863 r. pod Kleczewem

Mogiła zbiorowa powstańców, na cm. parafialnym przy ul. Kościelnej

10.

Lądek

Lądek

słupecki

W 1863 r. kilka walk w okolicach

Mogiła powstańców na cm. parafialnym

11.

Licheń Stary

Ślesin

koniński

8 maja 1863 r. pod Ignacewem

Mogiła zbiorowa powstańców na wzgórzu licheńskim przy
drewnianym kościele pw. MB Częstochowskiej

12.

Łaszczyn

Rawicz

rawicki

12 kwietnia 1863 r.

Grób Stefana Bobrowskiego na cm. parafialnym

13.

Łaszczyn

Rawicz

rawicki

Pomnik-głaz

Na miejscu śmierci Stefana Bobrowskiego, w lesie, ok. 5 km na
zachód od Łaszczyna

14.

Mieczownica

Ostrowite

słupecki

2 marca1863 r. pod Mieczownicą i
Dobrosławem

Mogiła na wschodnim krańcu wsi, w niewielkim lasku; obok pomnik

15.

Myszakówek

Zagorów

słupecki

29 kwietnia 1863 r. pod Pyzdrami

Mogiła przy szosie Pyzdry – Rychwał, obok gospodarstwa na skraju
wsi

16.

Pyzdry

Pyzdry

wrzesiński

29 kwietnia 1863 r. pod Pyzdrami

Mogiła zbiorowa powstańców na cm. parafialnym przy
ul. Niepodległości

17.

Pyzdry

Pyzdry

wrzesiński

Tablica pamiątkowa

W rynku

18.

Sadlno

Wierzbinek

koniński

21 lutego 1863 r. pod Nową Wsią

Mogiła powstańców na cm. parafialnym

19.

Sompolno

Sompolno

koniński

10 kwietnia 1863 r. pod Ruszkowem

Mogiła zbiorowa 6 powstańców na cm.

20.

Staw

Szczytniki

kaliski

17 lutego1863 r. pod Staszowem,
21 października 1863 r. pod Jurkowicami

Mogiła powstańców na cm. parafialnym

21.

Złotniki

Koźminek

kaliski

4 listopada 1863 r. pod Złotnikami

Mogiła powstańca Wojciech Korytkowskiego na cm. parafialnym
w pobliżu kościoła



Pobierz załącznik do Regulaminu Odznaki MS Word lub PDF