OdznakaPomysłodawcą jest Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej

§ 1

Odznaka KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH jest odznaką regionalną Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

§ 2

Celem ustanowienia odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH jest:

 1. poznawanie piękna regionu, jego historii, przyrody, tradycji, kultury i zabytków,

 2. popularyzacja turystyki pieszej w całych Górach Świętokrzyskich, poznawanie ich walorów przyrodniczych oraz krajoznawczych, zwłaszcza na terenach mniej znanych i rzadziej uczęszczanych,

 3. promowanie stylu życia wolnego od nałogów: tytoniu, alkoholu i narkotyków,

 4. promocja regionu.

§ 3

Odznaka jest jednostopniowa.

§ 4

Do odznaki zalicza się szczyty zdobyte od 01.01.2006 r., tj. od daty wejścia w życie Odznaki. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony.

§ 5

Odznakę KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów i wzniesień poszczególnych pasm na terenie województwa świętokrzyskiego.

§ 6

Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

§ 7

Szczyt można zdobywać indywidualnie lub zespołowo, z przewodnikiem, przodownikiem lub bez ich udziału.

§ 8

Potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów dokonuje się poprzez wpisanie w zamieszczonej tabeli potwierdzeń daty wejścia na dany szczyt i podpisu przewodnika świętokrzyskiego lub przodownika turystyki pieszej PTTK mającego uprawnienia na województwo świętokrzyskie. Należy również, w miarę możliwości przybić na pustych stronach książeczki pieczątki najbliższego obiektu lub instytucji. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu zdobycia danego szczytu przez tę osobę.

§ 9

Ubiegający się o Odznakę KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę do weryfikacji Kapitule Odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH w skład, której wchodzą: dwóch przedstawicieli Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej i dwóch przedstawicieli Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach.

Siedzibą Kapituły jest Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach.

§ 10

Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przystawia się w oznaczonym miejscu pieczątkę stwierdzającą przyznanie Odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH oraz pieczątkę Komisji Turystyki Pieszej Oddziału Świętokrzyskiego PTTK wraz z podpisami członków Kapituły.

§ 11

Zweryfikowana książeczka jest legitymacją Odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH, uprawnia do jej nabycia i noszenia.

§ 12

Odznakę nabywa się w Oddziale Świętokrzyskim PTTK w Kielcach za okazaniem zweryfikowanej książeczki. Wykupienie odznaki potwierdza się pieczątką w książeczce.

§ 13

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Kapituła Odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH.

§ 14

Wszelkie materiały i informacje związane z Odznaką KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH można uzyskać w siedzibie Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach.

§ 15

Wszyscy zdobywcy Odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH stają się członkami Klubu Zdobywców KORONY GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH.

§ 16

Nadanie godności Zdobywcy KORONY GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH może odbywać się podczas spotkań klubowych.

§ 17

Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w dniu .......... r. i obowiązuje od dnia 1.01.2006 r.

WYKAZ NAJWYŻSZYCH SZCZYTÓW I WZNIESIEŃ PASM

Pasma Gór Świętokrzyskich
KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

 1. Pasmo Masłowskie – Klonówka 473 m – szlak czerwony

 2. Pasmo Łysogórskie – Łysica 612 m – szlak czerwony
 3. Pasmo Jeleniowskie – Szczytniak 554 m – szlak czerwony i czarny
 4. Pasmo Klonowskie – Bukowa Góra 482 m – szlak zielony i żółty
 5. Pasmo Sieradowickie – Góra Kamień Michniowski 423 m – szlak niebieski i czarny
 6. Płaskowyż Suchedniowski – Osieczyńska Góra 407 m – szlak czerwony
 7. Pasmo Orłowińskie – Góra Kiełków 452 m – szlak niebieski
 8. Pasmo Cisowskie – Góra Włochy 427 m – szlak niebieski
 9. Pasmo Ociesęckie – Góra Jaźwina 361 m – szlak żółty
 10. Pasmo Posłowickie – Biesak 381 m – szlak niebieski
 11. Pasmo Dymińskie – Telegraf 406 m – szlak niebieski
 12. Pasmo Zgórskie – Patrol (Czerwony Szczyt) 389 m – szlak niebieski i czerwony
 13. Grząby Bolmińskie – Grząby Bolmińskie 330 m – szlak żółty
 14. Pasmo Kadzielniańskie – Góra Karczówka 339 m – szlak czerwony
 15. Pasmo Chęcińskie – Góra Zamkowa 360 m – szlak żółty (zejście do rynku)
 16. Pasmo Zelejowskie (z Grzbietem Gałęzickim) – Góra Zelejowa 372 m – szlak czerwony
 17. Pasmo Pokrzywiańskie – Chełmowa Góra 348 m (351 m) – szlak czarny
 18. Pasmo Oblęgorskie – Góra Sieniewska 444 m – szlak czerwony
 19. Pasmo Dobrzeszowskie – Góra Dobrzeszowska 368 m – szlak niebieski
 20. Pasmo Brzechowskie – Góra Sikorza 361 m – szlak niebieski
 21. Grupa Otrocza – Otrocz 372 m – szlak niebieski
 22. Grzywy Korzeczkowskie – Glinianki 336 m – szlak żółty
 23. Pasmo Bielińskie – Drogosiowa 447 m – brak szlaku (blisko szlaku niebieskiego)
 24. Pasmo Bolechowickie – Miejska 332 m – brak szlaku (blisko szlaku niebieskiego)
 25. Wzgórza Tumlińskie – Góra Sosnowica (Siodła) 413 m – brak szlaku (blisko szlaku czerwonego)
 26. Pasmo Przedborsko-Małogoskie – Fajna Ryba 346 m – Kamienna 341 m (Cieśle 351 m) – brak szlaku
 27. Pasmo Daleszyckie – Góra Jabłonna 316 m – brak szlaku
 28. Pasmo Zbrzańskie – Barania Góra 318 m – brak szlaku
 29. Pasmo Wygiełzłowskie – Dziewiącielska Góra 385 m – brak szlaku
 30. Wzgórza Pierzchnickie – Góra Słońca 311 m – brak szlaku
 31. Wzgórza Kołomańskie – Kołomań 400 m (Kaniów 402 m) – brak szlaku
 32. Grzbiet Szczecniański – Borków 294 m – brak szlaku
 33. Wzgórza Koneckie – Góra Topolowa 360 m – brak szlaku
 34. Pasmo Iwaniskie – Łazy 330 m – brak szlaku
 35. Pasmo Bostowskie – (Modrzewie) 350 m – brak szlaku
 36. Wzgórza Niekłansko-Bliżyńskie – Altana 408 m – szlak zielony

TRASY PRZEJŚĆ

 1. Klonówka 473 m
 2. Łysica 612 m
 3. Szczytniak 554 m
 4. Bukowa Góra 482 m
 5. Kamień Michniowski 423 m
 6. Osieczyńska Góra 407 m
 7. Góra Kiełków 452 m
 8. Góra Włochy 427 m
 9. Góra Jaźwina 361 m
 10. Biesak 381 m
 11. Telegraf 406 m
 12. Patrol 389 m
 13. Grząby Bolmińskie 330 m
 14. Karczówka 339 m
 15. Góra Zamkowa 360 m
 16. Zalejowa 372 m
 17. Chełmowa Góra 348 m
 18. Góra Sieniewska 444 m
 19. Góra Dobrzeszowska 368 m
 20. Góra Sikorza 361 m
 21. Otrocz 372 m
 22. Glinianki 336 m

Masłów – G. Klonówka – Masłów (willa Sołowowa) – 4,5 km (szlak czerwony)
Św. Katarzyna – G. Łysica – Św. Katarzyna – 5 km (szlak czerwony)
Skoszyn – G. Szczytniak – Przełęcz Jeleniowska – 7 km (szlak czarny i czerwony)
Barcza – Klonów – Bukowa Góra – droga Bodzentyn – Występa – 5,5 km (szlak żółty)
Michniów – Kamień Michniowski – Wzdół Rządowy – 4,5 km (szlak niebieski i czarny)
Jęgrzna (droga nr 7) – Osieczyńska Góra – Jęgrzna – 7,0 km (szlak czerwony)
Sędek – Kiełków – Sędek – 3,0 km (szlak niebieski)
Widełki – Włochy – Widełki – 5,0 km (szlak niebieski)
Nowa Huta – Jaźwina – Nowa Huta – 6,0 km (szlak żółty)
Słowik – Biesak – Słowik – 6,0 km (szlak niebieski)
Bukówka – Telegraf – ul. Tarnowska – 2,0 km (szlak niebieski)
Słowik – Patrol – Białogon – 4,0 km (szlak niebieski i czerwony)
Bolmin – Grząby – Bolmin – 2,0 km (szlak żółty)
Karczówkowska – Karczówka – ul. Karczówkowska – 1,0 km (szlak czerwony)
Parking pod zamkiem – Zamkowa – Chęciny – 1,5 km (szlak żółty)
Chęciny-Zalejowa – Zalejowa – Chęciny-Zalejowa – 3,0 km (szlak czerwony)
Pokrzywianka – Chełmowa Góra – Pokrzywianka – 1,5 km (szlak czarny)
Widoma – G. Sieniewska – Widoma – 3,0 km (szlak czerwony)
Gruszka – G. Dobrzeszowska – Gruszka – 4,0 km (szlak niebieski)
Brzechów – G. Sikorza – Niestachów – 3,0 km (szlak niebieski)
Niestachów – Otrocz – Niestachów – 3,0 km (szlak niebieski)
Jedlnica – Grzywy Korzeczkowskie – Glinianki – Jedlnica – 5,0 km (szlak żółty)

Łącznie do przejścia 22 trasy i 86,5 km.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział „Świętokrzyski” PTTK w Kielcach
ul. Henryka Sienkiewicza 29
25-007 Kielce
tel. (0-41) 344-77-43
http://kielce.pttk.pl
e-mail: biuro@pttkkielce.pl