OT PTTK ''Główny Szlak Beskidu Wyspowego'' - srebrna   OT PTTK ''Główny Szlak Beskidu Wyspowego'' - złota   OT PTTK ''Główny Szlak Beskidu Wyspowego'' - diamentowaForum Gmin Beskidu Wyspowego i Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ustanawiają odznakę za przejście Głównym Szlakiem Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy”

W celu propagowania walorów Beskidu Wyspowego ustanawia się Odznakę Turystyczną PTTK „Beskidzkie Wyspy” za przejście trasy Głównym Szlakiem Beskidu Wyspowego.

§ 1

Odznakę można zdobywać podczas wycieczek Głównym Szlakiem Beskidu Wyspowego, którego przebieg umieszczono na stronie www.odkryjbeskidwyspowy.pl.

§ 2

Punktowanie wycieczek i potwierdzenie ich odbycia dokonywane jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK.

§ 3

Odznaka posiada następujące stopnie:

Kierunek przejścia poszczególnych odcinków jest dowolny.

§ 4

W trakcie zdobywania kolejnych stopni Odznaki „Główny Szlak Beskidu Wyspowego” nie można powtarzać raz już odbytych wycieczek, niezależnie od kierunku przejścia.

§ 5

Do ewidencji przebytych wycieczek służy Książeczka GOT PTTK, która wraz z potwierdzeniami uzyskanymi w terenie, analogicznie jak dla GOT PTTK, stanowi dokumentację zdobywania odznaki.

§ 6

Zdobywanie Odznaki „Główny Szlak Beskidu Wyspowego” nie wyklucza jednoczesnego zaliczenia zdobytych punktów w celu uzyskania kolejnych stopni GOT PTTK.

§ 7

Wypełnione Książeczki GOT PTTK zawierające ewidencję przebytych wycieczek, uzyskane potwierdzenia terenowe wraz z wyliczeniem zdobytych punktów należy dostarczyć w celu weryfikacji do Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.

Zweryfikowanie przez COTG PTTK przedstawionej dokumentacji jest równoznaczne z przyznaniem odznaki odpowiedniego stopnia i upoważnia do jej zakupu.

Weryfikacja odznak odbywa się nieodpłatnie. Zdobywający odznakę ponosi jedynie koszt zakupu odznaki (odznakę można nabywać w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie) oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.

§ 8

Odznaka jest kontynuacją Odznaki „Beskidzkie Wyspy”, której zdobywanie rozpoczęło się 15 maja 2014 r.

Do interpretacji niniejszego regulaminu upoważnione są instytucje, które powołały odznakę.

Informacje dodatkowe na stronach:
www.odkryjbeskidwyspowy.pl,
www.cotg.pttk.pl/gsbw/index.html.

TRASA GŁÓWNEGO SZLAKU BESKIDU WYSPOWEGO (GSBW)

Szlak GSBW jest szlakiem okrężnym, zaczyna się i kończy w Limanowej. Dla ułatwienia punktowania tras przy równoczesnym zdobywaniu GOT, miejsca do których odchodzą trasy dojściowe oznaczono numerami.

Limanowa – Sałasz – Jaworz – Babia Góra [727 m n.p.m.] (1) – Kłodne (Męcina) obejście płd. stokami Pasma Łososińskiego – Sałasz – Laskowa – Rozdziele – Łopusze – Żegocina – Kamionna – Pasierbicka Góra – Łososina Górna – Paproć – Tymbark – Zęzów – Kostrza – Jodłownik – Szczyrzyc – Grodzisko [618 m n.p.m.] (2) – Księża Góra – Ciecień [829 m n.p.m.] (3) – Skrzydlna – Wola Skrzydlańska (torem kolejowym) – Kasina Wielka – Śnieżnica – Dobra – Łopień – Przeł. Rydza Śmigłego [700 m n.p.m.] (4) – Mogielica – Jurków – Ćwilin – Czarny Dział – Mszana Dolna – Lubogoszcz – Kasinka Mała – Mszana Dolna – Szczebel – Przeł. Glisne – Luboń Wielki – Rabka Zaryte – Bania – Rabka-Zdrój – Olszówka Dolna – Poręba Wielka – Niedźwiedź-Potaczkowa – Mszana Dolna – Ostra [780 m n.p.m.] – Jasień – Krzystonów – Białe-Szczawa – Zbludzki Wierch – Kamienica – Modyń [1029 m n.p.m.] (5) – Przeł. Ostra-Cichoń – Cichoń – Przełęcz jw. – Szkiełek – Łukowica – Roztoki – Łyżka – Golców – Jabłoniec – Limanowa.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
tel. (12) 422-28-40
http://www.cotg.pttk.pl
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl