Załącznik nr 1
DO REGULAMINU KRAJOZNAWCZEJ ODZNAKI REGIONALNEJ
„PERŁA JURY”

WYKAZ OBIEKTÓW DO ZWIEDZENIA

Gmina Irządze

 1. Kościół parafialny p.w. św. Wacława w Irządzach.

 2. Zabytkowy zespół dworsko-parkowy w Zawadzie Pilickiej.

 3. Zespół dworsko-parkowy z XVIII w. w Irządzach.

 4. Zabytkowy zespół dworsko-parkowy w Wygiełzowie.

 5. Pomnik w Browarku.

 6. Pomnik na wzgórzu Piwek koło Bodziejowic.

 7. Kaplica w Podgaju.

Gmina Kroczyce

 1. Kościół parafialny p.w. św. Jacka i św. Magdaleny w Kroczycach.

 2. Pomnik pamięci narodowej w Pradłach.

 3. Wzgórze Bliszczowa z cmentarzem z I wojny światowej.

 4. Okiennik Wielki.

 5. Góra Zborów w Podlesicach.

 6. Pasmo Skał Kroczyckich.

Gmina Łazy

 1. Zabytkowa Wieża ciśnień w Łazach.

 2. Ruiny dworu – zespół dworski Michała Poleskiego w Rokitnie Szlacheckim.

 3. Kościół w stylu barokowo-klasycystycznym w Niegowonicach.

 4. Dworek modrzewiowy w Niegowonicach.

 5. Wzgórze Kromołowiec w Niegowonicach.

 6. Kościół z 1879 r. z zespołem zabytkowych obrazów w Ciągowicach.

 7. Ruiny Dworku szlacheckiego w Ciągowicach.

 8. Rezerwat Góra Chełm.

Gmina Ogrodzieniec

 1. Zamek w Podzamczu.

 2. Wzgórze Suchy Połeć w Podzamczu.

 3. Góra Birów w Podzamczu.

 4. Kościół w Ogrodzieńcu.

 5. Ruiny strażnicy z XIV w. w Ryczowie.

 6. Ruiny carskiej fabryki broni „Prochownia” w Ogrodzieńcu.

Gmina Pilica

 1. Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej Opiekunki Rodzin w Biskupicach.

 2. Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela w Pilicy.

 3. Zespół pałacowo-parkowy z przełomu XVI i XVII w. w Pilicy.

 4. Rynek w Pilicy.

 5. Ruiny zamku w Smoleniu.

 6. Kościół św. Walentego.

 7. Wzgórze św. Piotra.

 8. Ruiny pałacu eklektycznego w Wierbce.

 9. Kościół drewniany w Dobrakowie.

 10. Kościół w Kidowie.

Gmina Szczekociny

 1. Zespół pałacowo-parkowy z XVIII w. w Szczekocinach.

 2. Kościół parafialny w Szczekocinach.

 3. Rynek z pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach.

 4. Ślady grodzisk w Szczekocinach.

 5. Kaplica drewniana w Grabcu.

 6. Drewniana kaplica słupowa w Ołudzy Nowej.

 7. Drewniana zabudowa Podlipia.

Gmina Włodowice

 1. Kościół św. Bartłomieja we Włodowicach.

 2. Ruiny pałacu we Włodowicach.

 3. Zabytkowa zabudowa Rynku i ulicy Koziegłowskiej.

 4. Skałki Rzędkowickie.

 5. Nowoczesny kościół w Rudnikach.

 6. Skały Podlesickie.

Gmina Żarnowiec

 1. Kościół gotycki w Żarnowcu.

 2. Pomnik na rynku w Żarnowcu.

 3. Muzeum sztuki ludowej Toborowicza w Woli Libertowskiej.

 4. Kościół gotycki w Łanach Wielkich.

 5. Pomniki w Łanach Wielkich.

 6. Zabudowa wokół Woli Libertowskiej i Chlinie Zamiechówce.

 7. Słupowe kapliczki drewniane.

 8. Kościół w Chlinie.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF