Dla uczczenia 100-lecia istnienia Oddziału Babiogórskiego PTT-PTTK w Żywcu 1905-2005 oraz popularyzacji turystyki i krajoznawstwa, ustanowiono Żywiecką Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „ŻOTeka”.

ŻOTeKa - mała (srebrna) ŻOTeKa - duża (złota)I. Postanowienia ogólne

Żywiecka Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza zwana „ŻOTeKa” została ustanowiona zgodnie z Art. 9 pkt 7 Statutu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przez Zarząd Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu w porozumieniu z władzami samorządowymi Powiatu i Miasta Żywca.

1.      Celem Odznaki jest upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa oraz wiedzy o Żywiecczyźnie i popularyzacja jej walorów, jak również budzenie i pogłębianie jej umiłowania, ma zachęcić do uprawiania turystyki i krajoznawstwa.

2.      Odznaka jest uhonorowaniem turysty za wiedzę i trud w jej zdobywaniu.

3.      Odznaka posiada dwa stopnie:

·        mała – srebrna

·        duża – złota

4.      Odznakę zdobywa się w kolejności stopni bez ograniczeń czasu.

5.      Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły siódmy rok życia.

6.      Odznaka duża może być przyznana przez Zarząd Oddziału honorowo.

7.      Odznakę przyznaje Zarząd Oddziału w oparciu o dokumentację: wniosek, kronika, książeczka GOT.

8.      Zdobywający Odznakę musi spełnić warunki niniejszego regulaminu.

II. Warunki zdobywania Odznaki

1.      Ubiegający się o Odznakę ma obowiązek prowadzić dokumentację realizacji zadań w formie kroniki według własnej koncepcji lub w książeczce GOT i powinna ona zawierać: datę, opis, przebieg, potwierdzenie (pieczątka, nauczyciel, opiekun SKKT-PTTK, rodzice).

2.      Odznakę zdobywa się poprzez udział w imprezach turystyki kwalifikowanej, wycieczkach grupowo lub indywidualnie.

3.      Weryfikację przeprowadza: przewodnik, przodownik, organizator PTTK.

4.      Odznakę przyznaje Zarząd Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu.

5.      Oddział prowadzi rejestr przyznanych i wydanych Odznak.

6.      Obiekt i trasa zweryfikowana do Odznaki małej nie może być powtórzona do Odznaki dużej.

7.      Odznaka i książeczki GOT wydawane są za odpłatnością.

8.      Dla uzyskania Odznaki małej – srebrnej wymagane jest zdobycie 50 pkt GOT oraz zwiedzenie 7-miu obiektów z listy (kolejność dowolna).

9.      Dla uzyskania Odznaki dużej – złotej wymagane jest zdobycie 100 pkt GOT oraz zwiedzenie 10-ciu obiektów z listy (kolejność dowolna).

10. Interpretacja i nowelizacja regulaminu należy do Zarządu Oddziału.

Lista obiektów – zabytków:

  1. Żywiec – rynek, ratusz, dzwonnica
  2. Żywiec – Konkatedra Narodzenia N.M.P.
  3. Żywiec – zabytkowy kościół Świętego Krzyża
  4. Żywiec – zespół zamkowo-pałacowy
  5. Żywiec – park, Chiński Domek, okazy przyrody
  6. Żywiec – Muzeum Ziemi Żywieckiej
  7. Żywiec – Amfiteatr (pod Grojcem)
  8. Dworek Moszczanica
  9. Żywiec – Browar
10. Gilowice – zabytkowy kościół drewniany
11. Łodygowice – zabytkowy kościół drewniany
12. Rychwałd – Sanktuarium Matki Boskiej Rychwałdzkiej
13. Jelelnia – Stara Karczma
14. Sopotnia Wielka – wodospad
15. Węgierska Górka – Fort „Wędrowiec”
16. Cisiec – Kościół jednej nocy
17. Rajcza – Pałac Lubomirskich
18. Żar – zbiornik wodny
19. Żywiec – Grojec Mały, Grojec Pośredni (Krzyż Papieski), Grojec Duży
20. Pilsko – Zlot Żywczaków (ostatnia niedziela maja)
21. Babia Góra – Zlot Żywczaków (ostatnia niedziela września).

III. Postanowienia końcowe

1.      Odznakę zainicjował, regulamin opracował, projekt wykonał E. Zaiczek.

2.      Regulamin i wzór Odznaki zatwierdzony został Uchwałą Zarządu Oddziału Babiogórskiego w Żywcu w dniu 05.10.2004 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział „Babiogórski” PTTK
ul. 3 maja 16
34-300 Żywiec
tel. (0-33) 861-26-34
http://zywiec.pttk.pl