Odznaka   OdznakaZ dniem 28 kwietnia 1978 r. Zarząd Oddziału PTTK w Rzeszowie ustanowił Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Znam okolice Rzeszowa”.

 1. Odznakę ustanowiono w celu spopularyzowania interesujących zabytków i krajobrazu na okrężnym szlaku o długości 120,5 km.

 2. Odznakę „Znam okolice Rzeszowa” można zdobyć w czasie wycieczek pieszych, rowerowych lub narciarskich, zbiorowych bądź indywidualnych. Odznaka może być przyznana osobom począwszy od 8 roku życia (dzieci do lat 15 pod opieką dorosłych).

 3. Szlak okrężny wokół Rzeszowa został podzielony na 20 odcinków, do których można łatwo dojechać różnymi podmiejskimi środkami komunikacji i obejmuje między innymi takie miejscowości jak: Wilkowyja, Słocina, Matysówka, Tyczyn, Hermanowa, Zarzecze, Lutoryż, Niechobrz, ZgłobieŃ, Błędowa Zgłobieńska, Dąbrowa, Bratkowice, Budy Głogowskie, Głogów, Wysoka Głogowska, Stobierna, Nowa Wieś, Łąka, Załęże i Wilkowyja.

 4. Odznaka posiada dwa stopnie: srebrny i złoty, które można zdobywać w dowolnej kolejności.

 5. Odznakę można zdobywać w dowolnym czasie, jak również mogą być przyznane obydwie odznaki w jednym roku pod warunkiem, że przejście odcinka już przebytego do kolejnej odznaki odbędzie się w przeciwnym kierunku.

 6. Odznakę „Znam okolice Rzeszowa”

  • w stopniu srebrnym – przyznaje się za przejście lub przejazd 3. dowolnych odcinków wyznakowanej trasy, względnie 20 km omawianego szlaku;

  • w stopniu złotym – przyznaje się za przejście lub przejazd całego 120,5 km wyznakowanego szlaku opisanego w pkt. 3.

 7. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest opis szlaku turystycznego Dookoła Rzeszowa wydanego przez Zarząd Oddziału PTTK w Rzeszowie.

 8. Poszczególne odcinki mają długość od 2 do 12 km i są wyznakowane kolorem żółtym.

 9. Przy zdobywaniu odznaki złotej dopuszcza się możliwość przebycia poszczególnych odcinków całego szlaku w różnych terminach i kierunkach. Szczególnie zalecane są wycieczki niedzielne, czy też w inne wolne dni od pracy czy nauki, które będą organizowane przez tutejszy Oddział PTTK.

 10. Dzienne przejście dla dzieci nie powinno przekraczać 20 km, a dla dorosłych 30 km.

 1. Potwierdzenie przejścia poszczególnych tras winno być udokumentowane przez: przodownika, przewodnika, organizatora turystyki lub kierownika wycieczki (grupy) prowadzącego daną wycieczkę, względnie przez uzyskanie potwierdzenia na trasie tj. punkcie początkowym, pośrednim i końcowym.

 2. Potwierdzenia winny być zbierane w książeczkach turystyki kwalifikowanej (OTP, KOT, NON bądź Siedmiomilowe Buty) po wcześniejszym ich opisaniu ewentualnie w specjalnym zeszycie odpowiednio podpisanym (nazwisko i imię, rok urodzenia oraz adres zamieszkania).

 1. Odznaki te będą przyznawane przez przodowników turystyki kwalifikowanej Oddziału PTTK w Rzeszowie ul. Jana Matejki 2.

 2. Dyżury są pełnione w każdą środę w godz. 17.00 – 19.00.

Opis trasy


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
im. Mieczysława Rachwała w Rzeszowie
ul. Jana Matejki 2, 35-064 Rzeszów
tel. (0-17) 853-67-55, fax 852-88-60
http://www.pttk.rz.pl
e-mail: pttk@rz.pl