Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Odznaka „Znam Grudziądz i okolice” została ustanowiona przez Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu uchwałą z dnia 27 marca 2003 r. dla uczczenia 50. rocznicy jego powstania i działalności grudziądzkiego oddziału w strukturach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

 2. Odznaka ma na celu zachęcenie do poznania walorów turystyczno-krajoznawczych miasta Grudziądza i jego najbliższych okolic, poszerzenie wiedzy historycznej i geograficzno-przyrodniczej o tej części Ziemi Chełmińskiej oraz popularyzację aktywnych form spędzania wolnego czasu.

 3. Odznaka jest jednostopniowa. Czas jej zdobywania nie jest ograniczony. Można ją zdobywać po ukończeniu 6. roku życia, również nie będąc członkiem PTTK.

 4. Poświadczenia spełnienia wymagań (pieczątki z zwiedzanych miejsc, potwierdzenie członka kadry programowej PTTK lub organizatora imprezy) należy uzyskiwać w samodzielnie opracowanych dzienniczkach.

 5. Weryfikacji odznaki dokonuje Oddziałowa Komisja Weryfikacyjna (adres: Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, ul. gen. Józefa Hallera 32, 86-300 Grudziądz). Tam też można nabyć odznaki.

 6. Warunki zdobywania Odznaki „Znam Grudziądz i okolice”.

  1. Zwiedzenie grudziądzkiego Starego Miasta, w tym:

   • spichrze nadwiślańskie wraz z Bramą Wodną,

   • Muzeum wraz z Salą Tradycji Jazdy Polskiej,

   • bazylika kolegiacka pw. św. Mikołaja (kościół farny), sanktuarium MB Łaskawej,

   • kościół pojezuicki pw. św. Franciszka Ksawerego,

   • Góra Zamkowa.

  2. Zwiedzenie rejonu Góry Garnizonowej:

   • cmentarz wojenny,

   • cmentarz wojskowy,

   • umocnienia cytadeli.

  3. Pobyt nad jeziorem Rudnik – miejscem wypoczynku grudziądzan.

  4. Wycieczka na trasie: Grudziądz – Pokrzywno – Okonin – Mełno – Gruta – Słup-Młyn – Rogóźno-Zamek – Rogoźno – Gubiny – nadleśnictwo Jamy – Dusocin – Mokre – Grudziądz (dozwolony jest podział trasy na etapy) połączona ze zwiedzaniem zabytków kultury materialnej, obiektów przyrodniczych i miejsc pamięci narodowej, m.in.:

   • Pokrzywno – ruiny zamku krzyżackiego,

   • Okonin – kościół pw. św. Kosmy i Damiana,

   • Mełno – zespół pałacowo-parkowy, cmentarz wojenny,

   • Gruta – kościół pw. Wniebowzięcia NMP, grodzisko, miejsce urodzenia Wiktora Kulerskiego,

   • Słup-Młyn – młyn wodny, pomniki przyrody – dęby „Adam” i „Ewa”,

   • rezerwat przyrody „Dolina rzeki Osy”,

   • Rogóźno-Zamek – ruiny zamku, rezerwat przyrody,

   • Rogóźno – kościół pw. św. Wojciecha,

   • Gubiny – kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego,

   • Jamy – rezerwat przyrody,

   • Dusocin – miejscowość – miejsce urodzenia dr Ludwika Rydygiera,

   • Mokre – kościół pw. Wniebowzięcia NMP, pomnik przyrody – nisza źródliskowa.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi
w Grudziądzu
ul. gen. Józefa Hallera 32, 86-300 Grudziądz
tel. (+48) 691951010
http://www.grudziadz.pttk.pl
e-mail: pttkgrudziadz@gmail.com