Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Odznaka „Znam Grudziądz i okolice” została ustanowiona przez Oddział PTTK im. ks. ppłk dr Władysława Łęgi w Grudziądzu uchwałą z dnia 27 marca 2003 roku dla uczczenia 50-tej rocznicy jego powstania i działalności grudziądzkiego oddziału w strukturach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

 2. Odznaka ma na celu zachęcenie do poznania walorów turystyczno-krajoznawczych miasta Grudziądza i jego najbliższych okolic, poszerzenie wiedzy historycznej i geograficzno-przyrodniczej o tej części Ziemi Chełmińskiej oraz popularyzację aktywnych form spędzania wolnego czasu.

 3. Odznaka jest jednostopniowa. Czas jej zdobywania nie jest ograniczony. Można ją zdobywać po ukończeniu 6-go roku życia, również nie będąc członkiem PTTK.

 4. Poświadczenia spełnienia wymagań (pieczątki z zwiedzanych miejsc, potwierdzenie członka kadry programowej PTTK lub organizatora imprezy) należy uzyskiwać w samodzielnie opracowanych dzienniczkach.

 5. Weryfikacji odznaki dokonuje Oddziałowa Komisja Weryfikacyjna (adres: Oddział PTTK im. ks. ppłk dr Władysława Łęgi – 86-300 Grudziądz, ul. Za Basenem 2). Tam też można nabyć odznaki.

 6. Warunki zdobywania odznaki „Znam Grudziądz i okolice”.

  1. Zwiedzenie grudziądzkiego Starego Miasta, w tym:

   • spichrze nadwiślańskie wraz z Bramą Wodną,

   • Muzeum wraz z Salą Tradycji Jazdy Polskiej,

   • kościół farny,

   • kościół pojezuicki,

   • Góra Zamkowa.

  2. Zwiedzenie rejonu Góry Garnizonowej:

   • cmentarz wojenny,

   • cmentarz wojskowy,

   • umocnienia cytadeli.

  3. Pobyt nad jeziorem Rudnik – miejscem wypoczynku grudziądzan.

  4. Wycieczka na trasie: Grudziądz – Pokrzywno – Okonin – Mełno – Gruta – Słup-Młyn – Rogóźno-Zamek – Rogoźno – Gubiny – nadleśnictwo Jamy – Dusocin – Mokre – Grudziądz (dozwolony jest podział trasy na etapy) połączona ze zwiedzaniem zabytków kultury materialnej, obiektów przyrodniczych i miejsc pamięci narodowej, m.in.:

   • Pokrzywno – ruiny zamku,

   • Okonin – kościół,

   • Mełno – zespół pałacowo-parkowy, cmentarz wojenny,

   • Gruta – kościół, grodzisko, miejsce urodzenia Wiktora Kulerskiego,

   • Słup-Młyn – młyn wodny, pomniki przyrody – dęby „Adam” i „Ewa”,

   • rezerwat przyrody „Dolina rzeki Osy”,

   • Rogóźno-Zamek – ruiny zamku, rezerwat przyrody,

   • Rogóźno – kościół,

   • Gubiny – kościół,

   • Jamy – rezerwat przyrody,

   • Dusocin – miejscowość – miejsce urodzenia dr Ludwika Rydygiera,

   • Mokre – kościół, pomnik przyrody – nisza źródliskowa.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi
w Grudziądzu
ul. gen. Józefa Hallera 32, 86-300 Grudziądz
tel. (+48) 691951010
http://www.grudziadz.pttk.pl
e-mail: pttkgrudziadz@gmail.com