Odznaka ''Znam Grudziądz i okolice'' Odznaka kolekcjonerska - srebrna Odznaka kolekcjonerska - złota1.      Odznaka „Znam Grudziądz i okolice” została ustanowiona przez Oddział PTTK im. ks. ppłk dr Władysława Łęgi w Grudziądzu uchwałą z dnia 27 marca 2003 roku dla uczczenia 50-tej rocznicy jego powstania i działalności grudziądzkiego oddziału w strukturach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

2.      Odznaka ma na celu zachęcenie do poznania walorów turystyczno-krajoznawczych miasta Grudziądza i jego najbliższych okolic, poszerzenie wiedzy historycznej i geograficzno-przyrodniczej o tej części Ziemi Chełmińskiej oraz popularyzację aktywnych form spędzania wolnego czasu.

3.      Odznaka jest jednostopniowa. Czas jej zdobywania nie jest ograniczony. Można ją zdobywać po ukończeniu 6-go roku życia, również nie będąc członkiem PTTK.

4.      Poświadczenia spełnienia wymagań (pieczątki z zwiedzanych miejsc, potwierdzenie członka kadry programowej PTTK lub organizatora imprezy) należy uzyskiwać w samodzielnie opracowanych dzienniczkach.

5.      Weryfikacji odznaki dokonuje Oddziałowa Komisja Weryfikacyjna (adres: Oddział PTTK im. ks. ppłk dr Władysława Łęgi – 86-300 Grudziądz, ul. Za Basenem 2). Tam też można nabyć odznaki.

6.      Warunki zdobywania odznaki „Znam Grudziądz i okolice”.

a.     Zwiedzenie grudziądzkiego Starego Miasta, w tym:

·        spichrze nadwiślańskie wraz z Bramą Wodną,

·        Muzeum wraz z Salą Tradycji Jazdy Polskiej,

·        kościół farny,

·        kościół pojezuicki,

·        Góra Zamkowa.

b.     Zwiedzenie rejonu Góry Garnizonowej:

·         cmentarz wojenny,

·         cmentarz wojskowy,

·         umocnienia cytadeli.

c.     Pobyt nad jeziorem Rudnik – miejscem wypoczynku grudziądzan.

d.     Wycieczka na trasie: Grudziądz – Pokrzywno – Okonin – Mełno – Gruta – Słup-Młyn – Rogóźno-Zamek – Rogoźno – Gubiny – nadleśnictwo Jamy – Dusocin – Mokre – Grudziądz (dozwolony jest podział trasy na etapy) połączona ze zwiedzaniem zabytków kultury materialnej, obiektów przyrodniczych i miejsc pamięci narodowej, m. in.:

·         Pokrzywno – ruiny zamku,

·         Okonin – kościół,

·         Mełno – zespół pałacowo-parkowy, cmentarz wojenny,

·         Gruta – kościół, grodzisko, miejsce urodzenia Wiktora Kulerskiego,

·         Słup-Młyn – młyn wodny, pomniki przyrody – dęby „Adam” i „Ewa”,

·         rezerwat przyrody „Dolina rzeki Osy”,

·         Rogóźno-Zamek – ruiny zamku, rezerwat przyrody,

·         Rogóźno – kościół,

·         Gubiny – kościół,

·         Jamy – rezerwat przyrody,

·         Dusocin – miejscowość – miejsce urodzenia dr Ludwika Rydygiera,

·         Mokre – kościół, pomnik przyrody – nisza źródliskowa.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi
w Grudziądzu
ul. gen. Józefa Hallera 32, 86-300 Grudziądz
tel. (+48) 691951010
http://www.grudziadz.pttk.pl
e-mail: pttkgrudziadz@gmail.com