Odznaka   Odznaka   OdznakaI. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Wielkopolska Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza „Przyjaciel Wielkopolski” ustanowiona została 17 stycznia 1975 r. przez Zarząd Okręgu PTTK w Poznaniu a jej regulamin znowelizowała Regionalna Pracownia Krajoznawcza OM w Poznaniu w 1991 r. i Komisja krajoznawcza WKO w Poznaniu w 2002 roku.

 2. Odznaka ma służyć popularyzacji walorów krajoznawczych Wielkopolski, poznawania jej historii, tradycji walk narodowo-wyzwoleńczych, zabytków sztuki, kultury ludowej i przyrody.

 3. Odznaka jest stała i posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

 4. Odznakę mogą zdobywać turyści krajowi i zagraniczni po ukończeniu 10 roku życia.

 5. Odznakę weryfikują upoważnione oddziały PTTK z terenu Wielkopolski.

 6. Odznaka może być zdobywana indywidualnie lub zbiorowo, przez cały rok, podczas wycieczek turystyki kwalifikowanej i popularnej oraz w czasie różnych imprez turystycznych.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

A) W stopniu brązowym

 1. Zdobycie minimum 100 punktów w czasie wycieczek po Wielkopolsce wg regulaminów dowolnej odznaki turystyki kwalifikowanej PTTK, w tym przejście 10 km odcinka szlaku znakowanego.

 2. Zwiedzenie:

  • jednego zabytku z zestawienia „A”,

  • jednego rezerwatu lub pomnika przyrody,

  • jednego miejsca pamięci narodowej związanej z walką i martyrologią narodu polskiego,

  • jednego muzeum lub izby regionalnej,

  • jednego zabytku budownictwa drewnianego z zestawienia „B”,

  • jednego obiektu techniki.

B) W stopniu srebrnym

 1. Zdobycie 200 punktów (jak w punkcie A1), w tym przejście 20 km szlaków znakowanych w dowolnych odcinkach.

 2. Zwiedzenie:

  • jednego zabytku z zestawienia „A”,

  • dwóch zabytków budownictwa drewnianego z zestawienia „B”,

  • dwóch rezerwatów przyrody,

  • trzech miejsc pamięci narodowej,

  • czterech muzeów względnie izb regionalnych,

  • dwóch zabytków techniki,

  • trzech zabytków z zestawienia „C”

C) W stopniu złotym

 1. Zdobycie 400 punktów (jak w punkcie A1), w tym przejście 40 km szlaków znakowanych w dowolnych odcinkach.

 2. Zwiedzanie:

  • dwóch zabytków z zestawienia „A”,

  • trzech zabytków budownictwa drewnianego z zestawienia „B”,

  • pięciu zabytków z zestawienia „C”,

  • trzech rezerwatów przyrody oraz Wielkopolskiego Parku Narodowego,

  • pięciu miejsc pamięci narodowej, w tym obowiązkowo Cytadeli Poznańskiej oraz terenu byłego „Obozu Żabikowskiego” w Luboniu lub terenu byłego obozu w Chełmnie nad Nerem,

  • sześciu muzeów,

  • trzech zabytków techniki,

  • dziesięciu innych zabytków.

D) Warunki dodatkowe

 1. Normy na kolejne stopnie Odznaki zdobywać można w dowolnym okresie.

 2. W jednym roku można zdobyć tylko jeden stopień Odznaki.

 3. Przy zdobywaniu Odznaki nie zalicza się obiektów w miejscu stałego zamieszkania, z wyjątkiem zabytków dawnej klasy „O” przy zdobywaniu Odznaki w stopniu złotym.

 4. Zwiedzane tereny i obiekty nie mogą się powtarzać przy zdobywaniu kolejnych stopni Odznaki.

 5. Punkty zdobyte na Odznakę „Przyjaciel Wielkopolski” można równocześnie zaliczać na inne odznaki turystyczne i krajoznawcze.

 6. Dowodem uzyskania norm na dany stopień Odznaki jest przedłożenie do weryfikacji „dzienniczka” opracowanego przez zdobywającego Odznakę. Sposób opracowania jest dowolny. Dzienniczek powinien jednak obowiązkowo zawierać dane o kolejnych wycieczkach, tj. datę, przebieg trasy, rodzaj wycieczki (kolarska, motorowa, piesza, wodna itp.) zwiedzanych obiektach oraz potwierdzenie przebycia trasy lub zwiedzania obiektu. Potwierdzenie należy uzyskać na trasie (pieczątka administracji terenowej, ośrodków „IT”, stacji PKP, poczty, sklepów, placówek PTTK itp.) względnie skorzystać z podpisu prowadzącego wycieczkę: instruktora krajoznawstwa, przodownika turystyki kwalifikowanej, kierownika wycieczek szkolnych (przy wycieczkach szkolnych). Do dzienniczka należy wpisać wszelkie napotkane na trasie ciekawe obiekty krajoznawcze, osobliwości przyrody (pomniki przyrody, głazy narzutowe itp.), obiekty kultury ludowej, tablice pamiątkowe, historyczne ważne groby itd. Na końcu wpisów dotyczących danego stopnia Odznaki należy sporządzić zestawienie spełnionych warunków regulaminowych. Dzienniczek stanowi własność zdobywającego.

 7. O przyznaniu Odznaki zdobywający zostanie powiadomiony w terminie jednego miesiąca od daty złożenia dzienniczka. Turyści spoza Wielkopolski ubiegający się o przyznanie Odznaki przesyłając dzienniczek załączają znaczki pocztowe na przesyłkę zwrotną.

 8. Przy zdobywaniu odznaki w stopniu srebrnym i złotym należy do weryfikacji przedstawić potwierdzenie weryfikacji poprzedniego stopnia odznaki jeżeli był on weryfikowany w innym Oddziale PTTK.

III. Za wybitne zasługi i osiągnięcia na rzecz krajoznawstwa na terenie Wielkopolski Odznaka może być przyznana honorowo przez Komisję Krajoznawczą Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów.

IV. Interpretacja regulaminu Wielkopolskiej Odznaki Turystyczno Krajoznawczej „Przyjaciel Wielkopolski” należy do Komisji Krajoznawczej WKO w Poznaniu.

V. Odznaki „Przyjaciel Wielkopolski” weryfikują:

 • Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego, 62-031 Luboń, ul. Żabikowska 60,

 • Oddział PTTK w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Targowa 2,

 • Oddział Międzyuczelniany PTTK, 60-352 Poznań, ul. Grunwaldzka 55 barak 4,

 • Oddział PTTK „Ziemi Gnieźnieńskiej”, 62-200 Gniezno, ul. J. Łaskiego 10 skr. poczt. 15.

ZAŁĄCZNIK
WYBRANE OBIEKTY WYMAGANE DO ZWIEDZENIA:

„A”

 1. Zespół katedralny w Gnieźnie.

 2. Zespół Ostrowa Tumskiego w Poznaniu.

 3. Zespół klasztoru norbertanek i kościół św. Prokopa w Strzelnie.

 4. Kościół farny w Poznaniu.

 5. Ratusz w Poznaniu.

 6. Ostrów Lednicki.

„B”

 1. Antonin – Pałac Myśliwski.

 2. Biskupin – osiedle kultury Łużyckiej.

 3. Błociszewo – kościół.

 4. Brody – kościół.

 5. Buk – kościół cmentarny.

 6. Chludowo – kościół.

 7. Długa – Goślina kościół. &n

 8. Dziekanowice Wielkopolskie – Park Etnograficzny.

 9. Gąsawa – kościół.

 10. Gułtowy – kościół.

 11. Granowo – kościół.

 12. Grzybowo – kościół.

 13. Jabłonna – kościół.

 14. Kicin – kościół.

 15. Łubowo – kościół.

 16. Łódź – kościół (WPN).

 17. Murzynowo Kościelne – kościół.

 18. Mórka – kościół.

 19. Niewierz – wiatrak koźlak.

 20. Osieczna – wiatraki.

 21. Popowo Kościelne – kościół.

 22. Rogalinek – kościół.

 23. Ruchocice – kościół.

 24. Słopanowo – kościół.

 25. Sulmierzyce – ratusz.

 26. Wierzenica – kościół.

 27. Żabno k/Mosiny – kościół.

 28. Inne obiekty zabytkowe.

„C”

 1. Czerniejewo – pałac.

 2. Giecz – kościół, rezerwat archeologiczny.

 3. Gołuchów – zamek Leszczyńskich/Czartoryskich.

 4. Gołańcz – kościół, ruiny zamku.

 5. Gostyń – kościół i klasztor Filipinów.

 6. Jaszkowo k/Śremu – kościół.

 7. Kalisz – kościół i klasztor pobernardyński.

 8. Kalisz – kościół i klasztor Franciszkanów.

 9. Konin – słup granitowy.

 10. Kościelec (kaliskie) – kościół.

 11. Kościelec Kolski – kościół, pałac.

 12. Kruszwica – kolegiata św. Piotra i Pawła.

 13. Kórnik – zamek Działyńskich.

 14. Lubin – kościół i klasztor.

 15. Lubostroń – pałac Skórzewskich.

 16. Ląd – kościół i klasztor.

 17. Miłosław – pomnik Juliusza Słowackiego.

 18. Poznań – Stary Rynek (kamieniczki).

 19. Pyzdry – kościół i dawny klasztor Franciszkanów, kościół parafialny.

 20. Rogalin – pałac Raczyńskich.

 21. Rydzyna – zespół miasteczka i pałac.

 22. Sieraków – zamek i kościół.

 23. Szamotuły – kolegiata i baszta Halszki.

 24. Stare Miasto – kościół.

 25. Śmiełów – pałac klasycystyczny.

 26. Inne obiekty zabytkowe.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Ziemi Gnieźnieńskiej”
ul. Jana Łaskiego 10
62-200 Gniezno, skr. poczt. 15
tel./fax (0-61) 426-36-60

Oddział PTTK w Kaliszu
im. Stanisława Greaevego
ul. Targowa 2, 62-800 Kalisz
tel./fax (0-62) 757-24-52, 757-52-69

Oddział PTTK w Luboniu
im. Cyryla Ratajskiego
ul. Żabikowska 60
62-031 Luboń

Oddział Międzyuczelniany PTTK
w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 55, barak 4
60-352 Poznań