Mała Wiślańska Odznaka Turystyczna (MWOT) Wiślańska Odznaka Turystyczna (WOT)Wiślańska Odznaka Turystyczna została ustanowiona w 1992 r. Jej celem jest zachęcenie turystów do poznania jakże pięknych terenów rejonu Wisły.

Odznaka ma dwa stopnie: mały i duży.

Mała Wiślańska Odznaka Turystyczna PTTK

1.   Celem „Małej Wiślańskiej Odznaki Turystycznej PTTK” (zwanej dalej MWOT) jest zachęcenie turystów do poznania najpopularniejszych miejsc górskiej miejscowości Wisły.

2.   MWOT jest adresowana do wszystkich odwiedzających Wisłę oraz mieszkających tu stale lub czasowo, którzy nie dysponują wystarczającą ilością czasu lub z innych powodów nie są w stanie spełnić wymogów zdobycia ustanowionej w 1992 roku „Wiślańskiej Odznaki Turystycznej PTTK”, czyli przejścia wszystkich znakowanych szlaków turystycznych na terenie Wisły.

3.   Warunkiem zdobycia MWOT jest odbycie wycieczek górskich połączonych z wejściem na Baranią Górę (1220 m), Czantorię (995 m), do schroniska pod Stożkiem (978 m) oraz zwiedzenie wiślańskiego Muzeum Beskidzkiego. Punkty rozpoczęcia i zakończenia wycieczek są dowolne, ale znajdujące się na terenie Wisły; w przypadku Czantorii dopuszcza się rozpoczęcie lub zakończenie wycieczki na terenie Ustronia.

4.   Potwierdzenia spełnienia warunków zdobycia MWOT należy uzyskiwać w książeczce „Mała Wiślańska Odznaka Turystyczna PTTK”. Do weryfikacji potwierdzeń jest uprawniony każdy przewodnik z Koła Przewodników PTTK Wisła.

5.   Zdobytą odznakę będzie można zakupić w Zarządzie Oddziału PTTK „Wisła” w Wiśle z odnotowaniem tego faktu w książeczce jak wyżej.

Wiślańska Odznaka Turystyczna PTTK

1.   Celem WOT jest zachęcenie społeczeństwa do dokładnego poznania unikalnego terytorium górskiej miejscowości Wisły. Dotyczy to wszystkich odwiedzających Wisłę oraz mieszkających tu na stałe lub czasowo.

2.   WOT jest pochodną Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK i przy jej zdobywaniu obowiązują ogólne zasady regulaminu GOT.

3.   WOT zdobywa się po przejściu wszystkich znakowanych tras wycieczkowych na terenie Wisły wg załączonego wykazu, przy czym nie ogranicza się czasu zdobywania WOT.

4.   Zdobywanie WOT może być połączone z równoległym zdobywaniem poszczególnych stopni GOT. Potwierdzenia odbytych tras – zgodnie z regulaminem GOT, natomiast weryfikacja – przez dowolnego przewodnika z Koła Przewodników PTTK Wisła.

5.   Zdobytą odznakę można kupić w Oddziale PTTK Wisła.

6.   Wśród osób, które prześlą do Zarządu Oddziału PTTK Wisła uwagi dotyczące przebytych tras oraz godnych obiektów, zostaną rozlosowane upominki o charakterze turystycznym.

WYKAZ ZNAKOWANYCH TRAS TURYSTYCZNYCH NA TERENIE WISŁY

Kolor
szlaku

Trasa

Czas
przejścia

czarny

Wisła – Jawornik – przeł. Beskidek

45 min.

niebieski

Wisła Uzdrowisko (PKP) – Wisła Jawornik (45 min.) – Wielki Soszów (schronisko)

1 h 45 min.

żółty

Wisła Dziechcinka (PKP) – Wisła Jurzyków (PKS) – Sałasz Kobyla (1h 45 min.) – Wielki Stożek

2 h 30 min.

niebieski

Wisła Dziechcinka (PKP) – Kobyla – Sałasz Kobyla

2 h

zielony

Wisła Głębce (PKP) – Przełęcz Kubalonka

1 h

czarny

Wisła Głębce (PKP) – DW PTTK Nowa Osada

1 h 15 min.

czerwony

Przełęcz Kubalonka (PKS) – Mrózków – przeł. Łączecko – Wielki Stożek

2 h 30 min.

czerwony

Wielki Stożek – Cieślar – Wielki Soszów – przeł. Beskidek – Wielka Czantoria

3 h 30 min.

zielony

Wisła Nowa Osada 2 (skrzyżowanie) – przeł. Kubalonka

1 h 30 min.

żółty

Wisła Głębce (PKP) - Kozińce - przeł. Szarcula

1 h 45 min.

czerwony

przeł. Kubalonka – przeł. Szarcula – Stecówka – schronisko na Przysłopie – Barania Góra

3 h 30 min.

czarny

Wisła Czarne (skrzyżowanie) – dol. Czarnej Wisełki – schronisko na Przysłopie – Barania Góra

3 h

niebieski

Wisła Czarne Fojtula (PKS) – dol. Białej Wisełki – Kakady Rodła – Barania Góra

2 h 30 min.

żółty

DW PTTK Nowa Osada – Cieńków – Zielony Kopiec

2 h 30 min.

zielony

Malinowska Skała – Zielony Kopiec – Barania Góra

2 h 45 min.

czerwony

przeł. Salmopolska – Malinów – Malinowska Skała

1 h 15 min.

zielony

Wisła Nowa Osada 2 (skrzyżowanie) – Smerekowiec

1 h 30 min.

zielony

Wisła Gościejów – os. Sporówka (k. Wyrchu Gościejów)

1 h 30 min.

żółty

Wisła Uzdrowisko (PKP) – Kamienny – Trzy Kopce Wiślańskie – Smerekowiec – przeł. Salmopolska

3 h 45 min.

niebieski

Wisła Głębce (PKP) – Mrózków – przeł. Łączecko – Wielki Stożek

2 h 15 min.Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Wisła”
ul. Lipowa 4a, 43-460 Wisła
tel. (0-33) 855-35-60, fax 855-34-80
http://www.pttk.wisla.pl
e-mail: pttk@wisla.pl