Odznaka   Odznaka   Odznaka   OdznakaGŁÓWNE POSTANOWIENIA

 1. WOK może być zdobywana przez osoby, które ukończyły 12 lat.

 2. WOK musi być zdobywana w Warszawie, podczas:

  • wycieczek prowadzonych przez:

   • warszawskich przewodników miejskich,

   • instruktorów krajoznawstwa regionu warszawskiego,

   • nauczycieli szkół warszawskich (dot. młodzieży szkolnej),

  • indywidualnych wędrówek.

 3. WOK ma 4 stopnie:

  • popularny przyznawane przez warszawskie oddziałowe komisje krajoznawcze,

  • brązowy przyznawane przez warszawskie oddziałowe komisje krajoznawcze,

  • srebrny przyznawane przez komisję Krajoznawczą Okręgu Warszawskiego,

  • złoty przyznawane przez komisję Krajoznawczą Okręgu Warszawskiego.

 4. WOK należy zdobywać w kolejności stopni. Jedynie odznakę brązową można uzyskać z pominięciem popularnej.

 5. W ciągu 1 roku (licząc od pierwszego zapisu w książeczce WOK) można zdobywać tylko 1 stopień odznaki. Jedynie odznaka popularna i brązowa może być uzyskana w ciągu tego samego roku.

 6. Każdą wycieczkę zbiorową lub wędrówkę indywidualną należy wpisać do książeczki WOK (czytelnie i zgodnie z regulaminem). Udział w zbiorowej wycieczce potwierdza swym podpisem prowadzący wycieczkę (jak w pkt. 2 a).

 7. Z zapisów musi wynikać, że ubiegający się o odznakę osobiście oglądał i poznał obiekty wymagane regulaminowo.

 1. Do zdobycia kolejnych stopni WOK wymaga się znajomości następującej liczby obiektów krajoznawczych, wybranych z wykazu-załącznika do regulaminu WOK:

Grupa obiektów

Stopień WOK

Popularny

Brązowy

Srebrny

Złoty

Zabytkowe

Przejście trasy
obowiązkowej
lub alternatywnej
(wg załącznika)

8

14

20

Współczesne

7

12

17

Związane z walką i męczeństwem

5

10

15

Muzea

3

4

6

Lasy, parki, ogrody

4

6

8

Cmentarze

1

2

3

Obiekty zaliczone na niższy stopień WOK nie są zaliczane na
wyższe stopnie

+ pisemne
opracowanie
dzielnicy

+ pisemne opracowanie
wybranej dziedziny
dot. całej Warszawy

 1. Wypełnione i potwierdzone przez uprawnione osoby (zgodnie z pkt. 2a) książeczki WOK należy złożyć w jednym z punktów weryfikacji WOK w Warszawie.

 2. Osoby, które odbywały wędrówki indywidualne, zgłaszają się do punktu weryfikacyjnego osobiście, w celu sprawdzenia ich wiadomości dotyczących zwiedzanych obiektów.

 1. Odznakę WOK można wykupić w warszawskich sklepach PTTK i w Kiosku PTTK za okazaniem dowodu przyznania odznaki, zamieszczonego w książeczce WOK.

 2. Z pełnym regulaminem WOK można zapoznać się w każdym Oddziale PTTK w Warszawie i w warszawskich poradniach krajoznawczych oraz Okręgu Warszawskim PTTK.

WYKAZ TRAS I OBIEKTÓW DO ZWIEDZENIA

STOPIEŃ POPULARNY

Przejście trasy „Szlaku Królewskiego”

Rynek Starego Miasta – Plac Zamkowy i Zamek Królewski – ulica Krakowskie Przedmieście – ulica Nowy Świat – Aleje Ujazdowskie – Łazienki Królewskie – Belweder

lub przejście jednej z tras alternatywnych tj.:

 1. Trasa W-Z od Pragi (Dworzec Wileński) do Reduty Wolskiej,

 2. Trasa N-S od Placu Wilsona do Placu Unii Lubelskiej.

Spełniony jednak musi być warunek poznania na danej trasie 10 obiektów krajoznawczych (udokumentowanych wpisem do książeczki-dzienniczka), takich jak: zabytki, obiekty współczesne, obiekty walki i męczeństwa, parki, ogrody, pomniki.

STOPIEŃ BRĄZOWY

I. Obiekty zabytkowe

 1. Pałac Lubomirskich („Pod Blachą”) – pl. Zamkowy 2,

 2. Kościół katedralny Św. Jana – ul. Świętojańska 8,

 3. Mury miejskie z basztami i Barbakanem,

 4. Rynek Starego Miasta,

 5. Kościół i Klasztor Sakramentek p.w. Św. Kazimierza – Rynek Nowego Miasta 2,

 6. Pałac Krasińskich (Pałac Rzeczypospolitej) – pl. Krasińskich 5,

 7. Zespół budynków:

  1. Budynek Giełdy i Banku Polskiego – pl. Bankowy 1,

  2. Pałac Ministra Skarbu (ob. Urząd m.st. Warszawy) – pl. Bankowy 3,

  3. Pałac Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu – pl. Bankowy 5,

 8. Teatr Wielki – pl. Teatralny 3/5,

 9. Pałac Józefa Benedykta Loupia (Małachowskich) – ob. ZG PTTK - ul. Senatorska 11,

 10. Pałac Czartoryskich-Potockich – ul. Krakowskie Przedmieście 35,

 11. Hotel „Bristol” – ul. Krakowskie Przedmieście 42/44,

 12. Teatr Polski – ul. Karasia 2,

 13. Most i wiadukt im. Księcia Józefa Poniatowskiego,

 14. Zespół Pałacowo-Ogrodowy w Wilanowie.

II. Obiekty współczesne

 1. Domy Towarowe „Centrum” i Pasaż Śródmiejski – ul. Marszałkowska od ul. Widok do ul. Sienkiewicza,

 2. Dworzec Centralny PKP – Al. Jerozolimskie,

 3. Stacja Metra „Wilanowska”,

 4. Trasa Łazienkowska – od ul. Ostrobramskiej do Pomnika Lotnika,

 5. Hotel „Victoria” – ul. Królewska 11,

 6. Gmach Sądów na Lesznie,

 7. Kościół Św. Michała – ul. Puławska 95,

 8. Osiedle Ursynów-Natolin,

 9. Centrum Zdrowia Dziecka – Międzylesie, al. Dzieci Polskich,

 10. Fabryka Samochodów Osobowych na Żeraniu,

 11. Osiedle „Sady Żoliborskie” – między ulicami Krasińskiego, Broniewskiego, Włościańską, ks. Popiełuszki.

III. Obiekty walki i męczeństwa

 1. Grób Nieznanego Żołnierza – pl. J. Piłsudskiego,

 2. Krzyż Traugutta i tablica na miejscu stracenia członków Rządu Narodowego w 1864 r. – ul. Zakroczymska, Park im. Romualda Traugutta,

 3. Pomnik Powstania Warszawskiego – pl. Krasińskich,

 4. Tablica ku czci obrońców Reduty Wolskiej – ul. Wolska przy ul. Redutowej,

 5. Kamień upamiętniający akcję odbicia więźniów Pawiaka przy Arsenale – ul. Długa 52,

 6. Płyta Grobowa członków Warszawskiego Sztabu Armii Ludowej – ul. Freta 16,

 7. Kamień poświęcony pamięci Sztabu Żydowskiej Organizacji Bojowej – ul. Miła 2/4,

 8. Mauzoleum Walki i Męczeństwa – al. Jana Chrystiana Szucha 25.

IV. Muzea

 1. Narodowe – Al. Jerozolimskie 1,

 2. Historyczne m.st. Warszawy – Rynek Starego Miasta 28/42,

 3. Wojska Polskiego – Al. Jerozolimskie 3,

 4. Woli – ul. Srebrna 12,

 5. Kultury Fizycznej i Turystyki – ul. Wawelska 5.

V. Lasy, parki, ogrody

 1. Ogród Saski – pl. Józefa Piłsudskiego, ul. Królewska,

 2. Park Ujazdowski – Al. Ujazdowskie, ul. Piękna,

 3. Lasek Bielański – ul. Marymoncka,

 4. Centralny Park Kultury na Powiślu,

 5. Park Skaryszewski – al. Zieleniecka,

 6. Ogród Zoologiczny – ul. Ratuszowa 1/3.

VI. Cmentarze

 1. Powązkowski – ul. Powązkowska,

 2. Żołnierzy Radzieckich – ul. Żwirki i Wigury.

VII. Pomniki

 1. Kolumna Zygmunta III Wazy – pl. Zamkowy,

 2. Bohaterów Warszawy – pl. Teatralny,

 3. Adama Mickiewicza – ul. Krakowskie Przedmieście 56,

 4. Księcia Józefa Poniatowskiego – ul. Krakowskie Przedmieście 46/48,

 5. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego – ul. Krakowskie Przedmieście,

 6. Pomnik Lotnika – ul. Żwirki i Wigury.

STOPIEŃ SREBRNY

I. Obiekty zabytkowe

 1. Klasztor i kościół Augustianów (ob. Franciszkanek) p. w. Św. Marcina – ul. Piwna 9/11,

 2. Klasztor Jezuitów i kościół Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy – ul. Świętojańska 10,

 3. Szkoła jezuicka „Gymnasium Zaluscianum”, d. siedziba Komisji Edukacji Narodowej – ul. Jezuicka 4,

 4. Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny – ul. Przyrynek 2,

 5. Baszta Mostowa (Prochownia) – ul. Mostowa róg ul. Rybaki,

 6. Kościół i klasztor Reformatów p.w. Św. Antoniego – ul. Senatorska 31,

 7. Pałac Prymasowski – ul. Senatorska 13/15,

 8. Kościół Przemienienia Pańskiego – ul. Miodowa 13,

 9. Pałac Paca – ul. Miodowa 15,

 10. Kościół Wizytek Opieki Św. Józefa – ul. Krakowskie Przedmieście 34,

 11. Pałac Paszkiewiczów-Potockich – ul. Krakowskie Przedmieście 32,

 12. Gmach Towarzystwa Przyjaciół Nauk – Pałac Staszica – ul. Nowy Świat 72,

 13. Kościół Św. Krzyża – ul. Krakowskie Przedmieście 3,

 14. Rogatki Mokotowskie (dwie) – pl. Unii Lubelskiej 2,

 15. Kościół Św. Aleksandra – pl. Trzech Krzyży,

 16. Zamek Ostrogskich-Gnińskich – ul. Tamka 41,

 17. Hotel „Polonia” – Al. Jerozolimskie 5,

 18. Gmach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych – pl. Małachowskiego 3,

 19. Pałac Szustra (Lubomirskich), Domek Mauretański, Wieża Zegarowa – ul. Puławska 59,

 20. Kościół Św. Bonifacego – ul. Czerniakowska 2/4,

 21. Kościół Św. Anny w Wilanowie,

 22. Kościół Św. Wawrzyńca na Reducie Wolskiej – ul. Wolska 140 a,

 23. Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, klasztor kamedułów – ul. Gwiaździsta 81,

 24. Cytadela Warszawska – Wybrzeże Gdyńskie.

II. Obiekty współczesne

 1. Dworzec PKP Warszawa-Śródmieście - Al. Jerozolimskie,

 2. Hotel „Warszawa” – pl. Powstańców Warszawy 9,

 3. Most Gdański,

 4. Osiedle „Za Żelazną Bramą” – między pl. Żelaznej Bramy oraz ulicami Królewską, Grzybowską, Żelazną, Chłodną,

 5. Pałac Kultury i Nauki – pl. Defilad 1,

 6. Wisłostrada – od Trasy Łazienkowskiej do ulicy Pułkowej,

 7. Hotel „Forum” – ul. Nowogrodzka 24/26,

 8. Gmach „Intraco” – ul. Stawki 2,

 9. Rotunda PKO – ul. Marszałkowska róg Al. Jerozolimskich,

 10. Dworzec PKP Warszawa-Ochota – Al. Jerozolimskie przy ul. Towarowej,

 11. Państwowe Tory Wyścigów Konnych – ul. Puławska 266,

 12. Międzynarodowy Port Lotniczy – ul. Żwirki i Wigury 1,

 13. Dom Studencki – ul. Akademicka 5,

 14. Stadion Dziesięciolecia – al. Józefa Poniatowskiego róg al. Zielenieckiej,

 15. „Uniwersam” – Rondo Wiatraczna,

 16. Dworzec PKP Warszawa-Wschodnia – ul. Kijowska,

 17. Osiedle Praga I – między ulicami: Jagiellońską, Ratuszową, Targową oraz Cyryla i Metodego,

 18. Osiedle Praga II – między ulicami: Jagiellońską, Ratuszową, Namysłowską i Darwina,

 19. Osiedle „Kępa Potocka” – ul. Krasińskiego przy Wisłostradzie.

III. Obiekty walki i męczeństwa

 1. Tablica upamiętniająca zamach żołnierzy Gwardii Ludowej na niemiecki lokal „Café-Club” – Al. Jerozolimskie róg ul. Nowy Świat,

 2. Tablica ku czci żołnierzy Powstania Warszawskiego i osób cywilnych poległych od wybuchu czołgu niemieckiego – ul. Kilińskiego 1,

 3. Tablica Upamiętniająca akcję „Góral”; Kedywu AK – ul. Senatorska 3,

 4. Tablica ku czci poległych członków warszawskiego dowództwa Gwardii Ludowej – ul. Mostowa 2,

 5. Głaz upamiętniający akcję żołnierzy AK na szefa Policji i SS Dystryktu Warszawskiego Franza Kutscherę – Al. Ujazdowskie 25,

 6. Płyta nagrobna ku czci członków warszawskiego sztabu AL. – ul. Krakowskie Przedmieście, skwer przy ul. Bednarskiej,

 7. Tablica ku czci pomordowanych w pierwszych egzekucjach w Warszawie – al. Na Skarpie, Centralny Park Kultury,

 8. Płyta ku czci poległych żołnierzy 3 Dywizji Piechoty I Armii WP – ul. Solec (Wisłostrada) przy wejściu do Portu Czerniakowskiego,

 9. Tablica ku czci poległych żołnierzy Powstania Warszawskiego – ul. Puławska 266 (Wyścigi),

 10. Mogiły żołnierzy Września i Powstania Warszawskiego na cmentarzu w Wilanowie – al. Wilanowska róg ul. Wiertniczej,

 11. Tablica ku czci pomordowanych mieszkańców Mokotowa – ul. Dworkowa (na stokach Skarpy Mokotowskiej),

 12. Głaz upamiętniający obrońców Reduty Ordona – ul. Mszczonowska róg ul. Włochowskiej,

 13. Tablica ku czci poległych żołnierzy 10 pułku 4 Dywizji Piechoty I Armii WP – al. Poniatowskiego (przy moście),

 14. Cmentarz symboliczny ku czci pomordowanych w egzekucji wawerskiej – ul. 27 Grudnia, Wawer,

 15. Tablica ku czci pomordowanych w egzekucji „Pięćdziesięciu” – ul. Wieczorkiewicza róg ul. Cyrulików (Rembertów),

 16. Tablica ku czci żołnierzy Dywizji Piechoty – na balustradzie Mostu Śląsko-Dąbrowskiego,

 17. Tablica ku czci pomordowanych w egzekucji „Pięćdziesięciu” – ul. Mszczonowska przy przejeździe kolejowym,

 18. Tablica ku czci pomordowanych dzieci – ul. Wolska, cmentarz prawosławny,

 19. Tablica ku czci ofiar terroru – ul. Wolska, kościół Św. Stanisława,

 20. Tablica upamiętniająca pomordowanych w Katyniu – ul. Powązkowska kościół Karola Boromeusza,

 21. Tablica upamiętniająca walki żołnierzy AK i AL w czasie Powstania Warszawskiego – ul. Krasińskiego róg ul. Słonecznej,

 22. Głaz ku czci poległych żołnierzy Powstania Warszawskiego – ul. Mickiewicza róg ul. Generała Zajączka,

 23. Grobowiec-mauzoleum ks. Jerzego Popiełuszki – ul. Krasińskiego 19, kościół Św. Stanisława Kostki,

IV. Muzea

 1. Geologiczne – ul. Rakowiecka 4,

 2. Archeologiczne – ul. Długa 52,

 3. Etnograficzne – ul. Kredytowa 1,

 4. Literatury im. A. Mickiewicza – Rynek Starego Miasta 20,

 5. Rzemiosł Artystycznych i Precyzyjnych – ul. Piekarska 20,

 6. Marii Skłodowskiej-Curie – ul. Freta 16,

 7. Teatralne w Teatrze Wielkim – pl. Teatralny 3/5,

 8. Kolekcja malarstwa europejskiego (XV-XX w.) im. Jana Pawła II – pl. Bankowy 1.

V. Lasy, parki, ogrody

 1. Ogród Botaniczny – Al. Ujazdowskie 4,

 2. Ogród Krasińskich – pl. Krasińskich,

 3. Park Sportowy „Agrykola” – ul. Myśliwiecka 5,

 4. Park im. Traugutta – ul. Zakroczymska,

 5. Park Mokotowski – ul. Puławska,

 6. Park „Morskie Oko” – ul. Puławska,

 7. Park Skaryszewski im. Ignacego Paderewskiego – al. Zieleniecka.

VI. Cmentarze

 1. Cmentarz Bródzieński – ul. Św. Wincentego,

 2. Cmentarz Ewangelicko-Augsburski – ul. Młynarska 54/56,

 3. Cmentarz Ewangelicko-Reformowany – ul. Żytnia 42,

 4. Cmentarz Komunalny (d. wojskowy) – ul. Powązkowska,

 5. Mogiły Żołnierzy Powstania Warszawskiego na cmentarzu Czerniakowskim – ul. Czerniakowska róg ul. Bonifacego.

 6. Jana Matejki – ul. Puławska,

 7. Poległym, pomordowanym na Wschodzie – ul. Muranowska.

VII. Pomniki

 1. Marii Curie-Skłodowskiej – ul. Wawelska 15,

 2. Jana Kilińskiego – ul. Podwale 25,

 3. Marii Konopnickiej – w Ogrodzie Saskim (ul. Marszałkowska),

 4. Syreny Warszawskiej – ul. Wybrzeże Kościuszkowskie,

 5. Fryderyka Chopina w Parku Łazienkowskim,

 6. Jana III Sobieskiego – ul. Agrykola.

STOPIEŃ ZŁOTY

I. Obiekty zabytkowe

 1. Klasztor Franciszkanów: Kościół Św. Franciszka i budynek Klasztorny – ul. Zakroczymska 1,

 2. Kościół Dominikanów: Kościół Św. Jacka i budynek klasztorny – ul. Freta 8/10,

 3. Klasztor Paulinów: Kościół Św. Ducha i budynek Klasztorny – ul. Nowomiejska 23,

 4. Szpital Św. Ducha (ob. dom mieszkalny) – ul. Nowomiejska 21 i ul. Podwale 29,

 5. Pałac Sapiehów – ul. Zakroczymska 6,

 6. Pałac Raczyńskich (ob. Archiwum Główne Akt Dawnych) – ul. Długa 7,

 7. Pałac Deckerta zw. „Pod Wiatrami” – ul. Długa 38/40,

 8. Arsenał Królewski (ob. Państwowe Muzeum Archeologiczne) - ul. Długa 52,

 9. Pałac Lubomirskich – pl. Żelaznej Bramy 10,

 10. Pałac Zamoyskich tzw. Błękitny – ul. Senatorska 35/37,

 11. Pałac Mniszchów (ob. Ambasada Królestwa Belgii) – ul. Senatorska 40,

 12. Biblioteka Załuskich (ob. Stowarzyszenie Autorów ZAIKS) – ul. Hipoteczna 2,

 13. Pałac Biskupów Krakowskich – ul. Miodowa,

 14. Pałac Szaniawskich – ul. Miodowa 8,

 15. Pałac Borchów (ob. Dom Arcybiskupi) – ul. Miodowa 7,

 16. Klasztor Bazylianów: kościół Wniebowzięcia NMP i budynek Klasztorny – ul. Miodowa 16,

 17. Collegium Nobilum (ob. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna) – ul. Miodowa 22,

 18. Klasztor Bernardynów: kościół Św. Anny (akademicki), dzwonnica, budynek klasztorny, odwach – ul. Krakowskie Przedmieście 66 i 68,

 19. Klasztor Karmelitek Bosych (ob. SS Miłosierdzia): kaplica Św. Teresy i budynek klasztorny przebudowany z Pałacu Kazanowskich – ul. Krakowskie Przedmieście 62 i Bednarska 28,

 20. Pokarmelicki zespół klasztorny: kościół Św. Józefa i budynek klasztorny – ul. Krakowskie Przedmieście 52/54,

 21. Pałac Koniecpolskich tzw. Namiestnikowski – ul. Krakowskie Przedmieście 46/48,

 22. Hotel Europejski – ul. Krakowskie Przedmieście 13,

 23. Pałac Kazimierzowski (ob. Uniwersytet Warszawski), 2 oficyny i 2 skrzydła budynku b. Szkoły Głównej – ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,

 24. Pałac Czapskich-Krasińskich (ob. Akademia Sztuk Pięknych), 2 oficyny – ul. Krakowskie Przedmieście 5,

 25. Pałac Hołowczyca (ob. Polski Związek Łowiecki) – ul. Nowy Świat 35,

 26. Pałacyk Ślesińskich – Al. Ujazdowskie 25,

 27. Ermitaż – ul. Agrykola 9,

 28. Obserwatorium Astronomiczne – Al. Ujazdowskie 4,

 29. Gmach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego (ob. Państwowe Muzeum Etnograficzne) – ul. Kredytowa 1,

 30. Szpital Św. Ducha (ob. Stołeczny Dom Kultury) – ul. Elektoralna 12,

 31. Gmach Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, tzw. Pałac Mostowskich (ob. Komenda Stołeczna Policji w Warszawie) – ul. Nowolipie 2,

 32. Pałac Działyńskich – al. Solidarności 74a,

 33. Kościół Narodzenia NMP – al. Solidarności 80,

 34. Dom Łaziebny – ul. Bednarska 2/4,

 35. Pałac Szymonowicza – ul. Solec 37,

 36. Kamienica Petyskusa – ul. Wierzbowa 11,

 37. Pałac tzw. Królikarnia (ob. Muzeum im. Xawerego Dunikowskiego) – ul. Puławska 113 a,

 38. Karczma tzw. Żółta lub na Służewie – ul. Wilanowska 204,

 39. Rogatki Grochowskie (dwie) – ul. Zamojskiego 36 i 55,

 40. Kościół M. B. Loretańskiej – ul. Ratuszowa 5,

 41. Komora wodna – ul. Wójcika 1/3,

 42. Hotel „Bristol” – ul. Krakowskie Przedmieście 42/44,

 43. Politechnika Warszawska – Plac Politechniki,

 44. Gmach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych – pl. Małachowskiego 3,

 45. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Oddział Filtrów – ul. Koszykowa 81,

 46. Dworek Grochowski – ul. Grochowska 64/68,

 47. Obelisk Grochowski – ul. Grochowska.

II. Obiekty współczesne

 1. Dom Chłopa – pl. Powstańców Warszawy 2,

 2. Dom Bankowy (d. Dom Partii) – Al. Jerozolimskie 5,

 3. Hotel „Mariott” – Al. Jerozolimskie,

 4. Filharmonia Narodowa – ul. Jasna 5,

 5. Hotel „Grand” – ul. Krucza 28,

 6. Osiedle „MDM” – pl. Konstytucji,

 7. Osiedle „Muranów” – ul. Jana Pawła II,

 8. Osiedle „Mariensztat” – Rynek Mariensztacki,

 9. Sejm – ul. Wiejska 4/6/8,

 10. Torwar (Sztuczne Lodowisko) – ul. Łazienkowska 6a,

 11. Elektrociepłownia „Siekierki” – ul. Augustówka 1,

 12. Hotel „Sobieski” – Plac Zawiszy,

 13. Wojskowy Klub Sportowy „Legia” – ul. Łazienkowska 3,

 14. Park Kultury w Powsinie – ul. Opieńki,

 15. Szkoła Główna Handlowa – al. Niepodległości 162,

 16. Budowlany Klub Sportowy „Skra” – ul. Wawelska 5,

 17. Biblioteka Narodowa – ul. Hankiewicza 1,

 18. Hotel „Szopen” – Al. Jana Pawła II 20,

 19. Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – ul. Wawelska 15,

 20. Gmach „Atrium” – Al. Jana Pawła II róg ul. Grzybowskiej,

 21. Mennica Państwowa – ul. Żelazna,

 22. Elektrociepłownia „Żerań” – ul. Modlińska 15,

 23. Hotel „Holiday Inn” – ul. Złota,

 24. Centrum Konferencyjne – ul. Złota,

 25. Fabryka Wyrobów Precyzyjnych – ul. Kasprzaka 29/31,

 26. Trasa Toruńska od ul. Marymonckiej do ul. P. Wysockiego,

 27. Zakłady Graficzne „Dom Słowa Polskiego” – ul. Miedziana 11,

 28. Główny Urząd Statystyczny – Al. Niepodległości,

 29. Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego – ul. Marymoncka 34,

 30. Huta „Lucchini” – ul. Kasprowicza 132.

III. Obiekty walki i męczeństwa

 1. Tablica ku czci poległych żołnierzy Powstania Warszawskiego – ul. Długa róg Bohaterów Getta i ul. Długa róg Bielańskiej,

 2. Tablica ku czci poległych i pomordowanych w czasie Powstania Warszawskiego na terenie szpitala Jana Bożego – ul. Konwiktorska róg ul. Bonifraterskiej,

 3. Tablica ku czci poległych członków Warszawskiego Sztabu Armii Ludowej – ul. Freta 16,

 4. Tablica upamiętniająca siedzibę dowództwa obrony Warszawy w 1939 r. – ul. Nowy Świat 69,

 5. Głaz ku czci poległych żołnierzy Powstania Warszawskiego – ul. Zakroczymska 7,

 6. Tablica ku czci pomordowanych w egzekucji publicznej – Al. Jerozolimskie róg ul. Marszałkowskiej,

 7. Tablica ku czci pomordowanych w egzekucji publicznej – Al. Jerozolimskie róg ul. Marszałkowskiej,

 8. Tablica ku czci pomordowanych w egzekucji publicznej – ul. Marszałkowska 27/35,

 9. Tablica ku czci pomordowanych w egzekucji – pl. Teatralny – Teatr Wielki,

 10. Tablica ku czci pomordowanych w egzekucji publicznej – ul. Wierzbowa 9,

 11. Tablica ku czci pomordowanych w ostatniej egzekucji – ul. Senatorska 6,

 12. Tablica upamiętniająca walkę I Armii WP – ul. Rodzynkowa (Siekierki),

 13. Tablica ku czci pomordowanych w egzekucji publicznej – ul. Puławska 11/13 róg ul. Goworka,

 14. Tablica ku czci pomordowanych w egzekucji publicznej – ul. Puławska 21/23,

 15. Głaz upamiętniający poległych w walce o Redutę Ordona – ul. Mszczonowska róg ul. Wiechowskiej,

 16. Tablica ku czci pomordowanych w egzekucji publicznej – ul. Akademicka 5,

 17. Tablica ku czci pomordowanych w egzekucji publicznej – ul. Grójecka 95 (róg ul. Banacha),

 18. Tablica ku czci pomordowanych w egzekucji publicznej – ul. Wawelska róg ul. Grójeckiej,

 19. Głaz ku czci poległych żołnierzy I Warszawskiej Brygady Kawalerii WP – Wybrzeże Szczecińskie,

 20. Głaz ku czci poległych w 1939 r. żołnierzy pułku piechoty „Dzieci Warszawy” – al. Waszyngtona róg ul. Grenadierów,

 21. Tablica upamiętniająca walki oddziałów 3 pułku piechoty 1 DP oraz 16 pułku piechoty SZP I Armii WP – al. Starzyńskiego (Most Gdański),

 22. Tablica ku czci pomordowanych w egzekucjach – ul. Górczewska (po zachodniej stronie wiaduktu kolejowego),

 23. Tablica ku czci pomordowanych w egzekucjach – ul. Wolska róg ul. Towarowej,

 24. Tablica ku czci pomordowanych w egzekucjach – ul. Karolkowa róg ul. Wolskiej.

IV. Muzea

 1. Muzeum Niepodległości – al. Solidarności 62 (pałac Radziwiłłów),

 2. Techniki NOT w Pałacu Kultury i Nauki – pl. Defilad,

 3. Więzienia „Pawiak” – ul. Dzielna 24/26,

 4. Ziemi PAN – al. Na Skarpie 20/26,

 5. Xawerego Dunikowskiego w Królikami – ul. Puławska 113,

 6. X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – ul. Skazańców 25,

 7. Muzeum Łowiectwa w Łazienkach,

 8. Żydowskiego Instytutu Historycznego – al. Solidarności 79,

 9. Kolejnictwa – stacja kolejowa PKP Warszawa Główna.

V. Lasy, parki, ogrody

 1. Łazienkowski Zespół Ogrodowy:

  • Park Łazienkowski,

  • Park Belwederski,

 2. Las Kabacki (rez. przyrody) – Pyry – Powsin,

 3. Las im. Króla Jana III Sobieskiego (rez. przyrody) – ul. Bronisława Czecha,

 4. Lasek „Olszynka Grochowska” (rez. przyrody) – ul. Szeroka,

 5. Park im. Sowińskiego – ul. Wolska,

 6. Las i Park Młociński – ul. Pułkowa,

 7. Park im. Stefana Żeromskiego – pl. Wilsona,

 8. Park Szczęśliwicki na Ochocie – ul. Korotyńskiego,

 9. Park Wilanowski,

 10. Rezerwat „Lasek Bielański” – ul. Marymoncka, ul. Podleśna, ul. Wybrzeże Gdyńskie.

VI. Cmentarze

 1. Żołnierzy Włoskich – ul. Marymoncka,

 2. Żydowski – ul. Okopowa 49/51,

 3. Wawrzyszewski – ul. Wólczyńska (mogiły żołnierzy 30 pułku piechoty z 1939 r.),

 4. Prawosławny – ul. Wolska,

 5. Żołnierzy Powstania Warszawskiego – ul. Przyczółkowa (Powsin),

 6. Muzułmański Tatarski – ul. Tatarska.

VII. Pomniki

 1. Generała Józefa Sowińskiego w Parku Sowińskiego – ul. Wolska,

 2. Bohaterów Getta – ul. Zamenhoffa róg ul. Anielewicza,

 3. Bohaterów Warszawy – pl. Teatralny,

 4. Żołnierza I Armii WP – ul. Gen. Andersa róg ul. Nowolipki,

 5. Ofiar Katynia – na Cmentarzu Powązkowskim,

 6. Bolesława Prusa – ul. Krakowskie Przedmieście róg ul. Karowej,

 7. Małego Powstańca – ul. Podwale róg ul. Kilińskiego,

 8. Generała Berlinga – Wał Miedzeszyński przy Trasie Łazienkowskiej,

 9. Ku czci pomordowanych w egzekucji wawerskiej – ul. 27 Grudnia,

 10. Powstania Warszawskiego – pl. Powstańców Warszawy,

 11. Barykada obrony Warszawy 1939 r. – ul. Grójecka,

 12. Mikołaja Kopernika – przed pałacem Staszica, u zbiegu ul. Nowy Świat i ul. Krakowskie Przedmieście,

 13. Sapera – Powiśle nad Wisłą,

 14. Braterstwa Broni – ul. Targowa róg al. Solidarności,

 15. Ks. Józefa Poniatowskiego – ul. Krakowskie Przedmieście,

 16. Kościuszkowców – przy Porcie Praskim,

 17. Pomnik Jazdy Polskiej – Rondo Jazdy Polskiej.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa
Województwa Mazowieckiego
Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK
Stołeczny Oddział Wojskowy PTTK
im. gen. Mariusza Zaruskiego
Al. Niepodległości 141, 02-570 Warszawa
tel. (0-22) 687-16-24