Odznaka ''Turysta Ziemi Wodzisławskiej'' (TZW)§ 1

Odznaka „Turysta Ziemi Wodzisławskiej” została ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK w Wodzisławiu Śląskim.

§ 2

Celem odznaki jest popularyzacja turystyki pieszej, kolarskiej, motorowej, poznawanie walorów Ziemi Wodzisławskiej, jej historii, zabytków, pomników przyrody. Zdobywanie odznaki sprzyja również upowszechnianiu i rozwijaniu zainteresowań krajoznawczych.

§ 3

Odznaka „Turysta Ziemi Wodzisławskiej” jest jednostopniowa.

§ 4

O zdobywanie odznaki może ubiegać się każdy kto ukończył 7 rok życia i spełnił warunki wymagane przez niniejszy regulamin.

§ 5

Odznaka może być zdobywana w ciągu trzech kolejnych lat, licząc od pierwszego wpisu w książeczce wycieczek.

§ 6

Warunkiem zdobycia odznaki jest:

a.      zwiedzenie 10 miejscowości wybranych z załączonego wykazu,

b.      zwiedzenie muzeum w Wodzisławiu Śląskim,

c.      przebycie jednego szlaku wybranego z wykazu,

d.      uczestniczenie w jednej z trzech imprez (wg wykazu)

§ 7

Podstawą przyznania odznaki jest książeczka TZW lub własnoręcznie sporządzona książeczka wycieczek z wiarogodnymi potwierdzeniami zwiedzanych miejscowości i szlaku. Potwierdzenia mogą pochodzić z urzędów, sklepów oraz innych dowolnych instytucji.

Potwierdzeń mogą dokonywać przewodnicy, przodownicy, instruktorzy krajoznawstwa i ochrony przyrody oraz opiekunowie SKKT.

§ 8

Osoba ubiegająca się o odznakę składa wypełnioną zgodnie z wymogami niniejszego regulaminu książeczkę wycieczek w biurze Zarządu Oddziału PTTK w Wodzisławiu Śląskim ul. ks. płk W. Kubsza 15.

§ 9

Odznakę nadaje i ewidencjonuje: Zarząd Oddziału PTTK w Wodzisławiu Śląskim.

§ 10

Weryfikacji złożonych książeczek dokonuje się raz na miesiąc. Fakt zdobycia odznaki potwierdzony jest odpowiednim wpisem w książeczce, która stanowi jednocześnie legitymację uprawniającą do noszenia odznaki „Turysta Ziemi Wodzisławskiej”.

§ 11

W przypadkach szczególnych Prezydium Zarządu Oddziału PTTK w Wodzisławiu Śląskim może nadać odznakę z pominięciem wymogów regulaminu tej odznaki.

§ 12

Załącznikami do regulaminu są:

·        Wykaz miejscowości do zwiedzania

·        Spis szlaków turystycznych

·        Wykaz imprez liczonych do odznaki

§ 13

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2000 r., jednocześnie anulując dotychczasowy.

§ 14

Zarząd Oddziału PTTK w Wodzisławiu Śląskim zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Zarząd Oddziału PTTK
w Wodzisławiu Śląskim

I. WYKAZ MIEJSCOWOŚCI:

Bluszczów, Buków, Czyżowice, Godów, Gołkowice, Gorzyce, Grabówka, Jedłownik, Kokoszyce, Lubomia, Łaziska, Marklowice, Mszana, Połomia, Pszów, Radlin, Rogów, Rydułtowy, Skrzyszów, Syrynia, Turza, Wodzisław Śląski.

II. SPIS SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH:

1.      Szlak Ewakuacji Więźniów Oświęcimskich na trasie:

Bzie Zameckie – Jastrzębie – Wodzisław Śląski długość szlaku 16 km.

2.      Szlak przez Grodzisko Gołężyców na trasie:

Lubomia – Grodzisko Gołężyców – Syrynia długość szlaku 8 km.

3.      Szlak przez Grodzisko Gołężyców na trasie:

Grabówka – Grodzisko Gołężyców – Krzyżkowice długość szlaku 6 km.

4.      Szlak Powstań Śląskich na trasie:

Godów – Jastrzębie – Szeroka długość szlaku 15 km.

5.      Szlak 126 Korpusu Strzelców Górskich na trasie:

Jankowice – Radlin Obszary – Biertułtowy – Szyb Reden – Głożyny – Radlin II – Jedłownik Szyb – Kokoszyce – Syrynia – Rogów długość szlaku 25 km.

6.      Szlak spacerowy na trasie:

Wodzisław Śląski – Radlin Obszary – Jankowice długość szlaku 20 km.

III. IMPREZY:

1.      Rajd Gołężyców,

2.      Rajd „Święto Roweru”,

3.      Rajd „Maraton Sokoła”.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
ul. ks. płk. W. Kubsza 15
44-300 Wodzisław Śląski
tel./fax (0-36) 455-32-58, 455-45-69
http://wodzislawsl.pttk.pl
e-mail: pttk_wodzislawsl@poczta.onet.pl