''Turysta Ziemi Tarnogórskiej'' - stopień Mały ''Turysta Ziemi Tarnogórskiej'' - stopień DużyI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Odznaka „Turysta Ziemi Tarnogórskiej” zostaje ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK w Tarnowskich Górach w celu zachęcenia społeczeństwa do uprawiania turystyki, poznawania piękna Ziemi Tarnogórskiej, jej historii, zabytków, pomników przyrody oraz popularyzacji znakowanych szlaków turystycznych.

2.      Odznakę „Turysta Ziemi Tarnogórskiej” ustanawia się w dwóch stopniach: Małym i Dużym oraz „Odznakę Honorową”.

3.      „Odznakę Honorową” przyznaje Zarząd Oddziału PTTK.

4.      Odznakę w stopniu Małym i Dużym przyznaje Oddziałowa Komisja Weryfikacyjna.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

5.      Odznakę zdobywają turyści biorący udział w wycieczkach, rajdach pieszych, kolarskich lub motorowych po Ziemi Tarnogórskiej.

6.      Odznakę może zdobywać każdy kto kończył:

·        10 lat – turysta pieszy i kolarz

·        16 lat – turysta motorowy względnie pasażer.

7.      Dla zdobycia odznaki w stopniu Małym należy:

a.     uczestniczyć w dwóch imprezach turystycznych organizowanych przez jednostki PTTK lub dwóch wycieczkach turystycznych po Ziemi Tarnogórskiej.

b.     zwiedzić Sztolnię „Czarnego Pstrąga” lub Kopalnię Zabytkową.

c.      zwiedzić 8 miejscowości lub dzielnic miasta Tarnowskie Góry i Miasteczko Śląskie na wycieczkach pieszych, kolarskich, motorowych ujętych w wykazie niniejszego regulaminu.

d.     zwiedzić muzeum w Tarnowskich Górach.

8.      Dla zdobycia odznaki w stopniu Dużym należy:

a.     posiadać odznakę „Turysta Ziemi Tarnogórskiej” w stopniu Małym.

b.     uczestniczyć w trzech imprezach turystycznych organizowanych przez jednostki PTTK lub w trzech wycieczkach po Ziemi Tarnogórskiej.

c.      zwiedzić Kopalnię Zabytkową lub Sztolnię „Czarnego Pstrąga” nie zaliczoną w stopniu Małym odznaki „Turysta Ziemi Tarnogórskiej”.

d.     przejść szlak 100-lecia Turystyki (kolor zielony) od Tworoga do Tarnowskich Gór oraz szlak Husarii Polskiej (kolor czerwony) od Wieszowej do Tarnowskich Gór dla turystów pieszych, a dla turystów kolarzy i motorowych zwiedzić 15 następnych miejscowości lub dzielnic miast Tarnowskie Góry i Miasteczko Śląskie ujętych w wykazie niniejszego regulaminu.

9.      Spełnienie warunków regulaminowych należy udokumentować biletem, pieczątką w książeczce turystyki kwalifikowanej: pieszej OTP, kolarskiej KOT, motorowej MOT w części wydzielonej dla odznaki „Turysta Ziemi Tarnogórskiej”, albo w dzienniczku wykonanym przez turystę.

10. Odznaka „Turysta Ziemi Tarnogórskiej” może być zdobywana równocześnie z innymi odznakami turystycznymi.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11. Odznakę „Turysta Ziemi Tarnogórskiej” w stopniu Małym zdobywa się w ciągu jednego roku kalendarzowego, a w stopniu Dużym w ciągu trzech lat kalendarzowych. Dopuszczalna jest dowolna przerwa między okresami zdobywania odznak poszczególnych stopni.

12. Honorowa odznaka „Turysta Ziemi Tarnogórskiej” może być przyznana za zasługi w krzewieniu krajoznawstwa, ochrony przyrody, ochrony zabytków na terenie Ziemi Tarnogórskiej i jest nieodpłatna.

13. Odznaki w stopniu Małym i Dużym są odpłatne.

14. Dodatkowo zwiedzone miejscowości ponad wymaganą ilość do zdobycia odznaki w stopniu Małym nie przechodzą do zaliczenia na odznakę w stopniu Dużym.

15. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziałowej Komisji Weryfikacyjnej Oddziału PTTK Tarnowskie Góry.

16. Odznaka „Turysta Ziemi Tarnogórskiej” została ustanowiona 1 maja 1981 r. Trzecie wydanie regulaminu uaktualnione obowiązuje od 1 stycznia 1998 r.

IV. WYKAZ DZIELNIC MIAST TARNOWSKIE GÓRY I MIASTECZKO ŚLĄSKIE ORAZ MIEJSCOWOŚCI ZIEMI TARNOWSKIEJ

1.      Miasto Tarnowskie Góry:

·        centrum miasta

·        Bobrowniki Śląskie

·        Lasowice

·        Opatowice

·        Osada Jana

·        Pniowiec

·        Repty Śląskie

·        Rybna

·        Sowice

·        Stare Tarnowice

·        Strzybnica

2.      Miasto Miasteczko Śląskie

·        centrum miasta

·        Bibiela

·        Żyglin

·        Żyglinek

3.      Miejscowości okolicy Tarnowskich Gór

·        Boruszowice

·        Brynek

·        Chechło Nowe

·        Koty

·        Krupski Młyn

·        Kozłowa Góra

·        Miedary

·        Nakło Śląskie

·        Orzech

·        Potępa

·        Świerklaniec

·        Tworóg

·        Wieszowa

·        Wilkowice

·        Zbrosławice


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Tarnowskie Góry”
ul. Górnicza 7
42-600 Tarnowskie Góry
tel. (0-32) 285-48-91, 285-48-58
http://darwit.prv.pl