Odznaka   OdznakaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Odznakę „Turysta Ziemi Rybnickiej” ustanawia Zarząd Oddziału PTTK w Rybniku.

§ 2

Celem odznaki jest popularyzowanie turystyki i krajoznawstwa oraz wiedzy o Ziemi Rybnickiej, jej historii, zabytkach kultury, pomnikach przyrody, miejscach martyrologii i osiągnięciach gospodarczych.

§ 3

Odznaka TZR jest ustanowiona w dwóch stopniach: Małym i Dużym.

§ 4

Nadawanie odznaki następuje przez weryfikację odpowiedniego stopnia w książeczce odznaki.

II. WARUNKI ZDOBYCIA ODZNAKI

§ 5

O uzyskanie TZR mogą ubiegać się osoby, które ukończyły ósmy rok życia. W ciągu jednego roku, począwszy od pierwszego zapisu w książeczce odznaki, można zdobywać jeden stopień odznaki. Osoby niepełnoletnie powinny mieć zapewnioną opiekę osoby pełnoletniej.

§ 6

Odznakę TZR w stopniu Małym może uzyskać osoba spełniająca wymogi § 5., która:

§ 7

Odznakę TZR w stopniu Dużym może uzyskać osoba, która:

§ 8

Nadwyżki wymogów, uzyskane dla zdobycia odznaki Małej nie zalicza się do odznaki Dużej.

§ 9

Odznaka TZR jest zdobywana na terenie Ziemi Rybnickiej podczas indywidualnych wędrówek lub na wycieczkach prowadzonych przez przewodników, przodowników turystyki kwalifikowanej, instruktorów krajoznawstwa i opiekunów SKKT-PTTK, którzy mają prawo potwierdzania odbytych wycieczek w książeczce odznaki w ilości nie przekraczającej 30% wymaganych potwierdzeń dla danego stopnia odznaki.

§ 10

Zdobywanie odznaki powinno być udokumentowane w taki sposób, aby można było stwierdzić jednoznacznie na podstawie książeczki odznaki, iż osoba ubiegająca się o nią poznała Ziemię Rybnicką przez autopsję. Zaleca się uzyskanie potwierdzeń z najciekawszych krajobrazowo miejsc w miastach Rybnik i Żory.

§ 11

Osoba ubiegająca się o przyznanie odznaki składa wypełnioną książeczkę w siedzibie Oddziału PTTK w Rybniku lub drogą korespondencyjną za załączeniem znaczków pocztowych i zaadresowanej koperty zwrotnej na list zwykły lub polecony.

§ 12

Weryfikację książeczki odznaki dokonuje się w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia książeczki. Poszczególne stopnie odznaki mogą być zdobywane jeden raz. Zaleca się zdobywanie równolegle odznak turystyki kwalifikowanej, możliwych do uzyskania na terenie Ziemi Rybnickiej.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

Załącznikami do Regulaminu są:

§ 14

Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Prezydium Zarządu Oddziału PTTK w Rybniku.

§ 15

Znowelizowany Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.06.2002 r.

Prezydium Zarządu Oddziału PTTK w Rybniku

IV. WYKAZ MIEJSCOWOŚCI

Adamowice, Baranowice, Bełk, Bogunice, Boguszowice, Borynia, Brzezie n/Odrą, Bujaków, Chudów, Chwałowice, Czernica, Czerwionka, Czuchów, Dębieńsko, Dźmierz, Gaszowice, Gierałtowice, Golejów, Gotartowice, Grabownia, Jankowice, Jejkowice, Kamień k/Rybnika, Kleszczów, Kłokocin, Knurów, Kobyla, Kornowac, Krywałd, Książenice, Leszczyny, Ligocka Kuźnia, Lubomia, Lyski, Łańce, Łuków, Niedobczyce, Niewiadom, Nowa Wieś, Ochojec, Ornontowice, Orzepowice, Palowice, Paniówki, Pilchowice, Piece, Pogrzebień, Popielów, Przegędza, Przyszowice, Pstrążna, Radziejów, Raszczyce, Rogoźna, Rowień, Rój, Rudy, Rybnik, Rybnicka Kuźnia, Rzędówka, Rzuchów, Stanowice, Stodoły, Sumina, Świerklany, Szczejkowice, Szczygłowice, Szeroka, Wielopole, Wilcza, Zwonowice, Żory, Żytna.

V. SPIS ZNAKOWANYCH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH ZIEMI RYBNICKIEJ

 1. Szlak 100-lecia Turystyki Rybnik – Tarnowskie Góry – zielony. Odcinek: Rybnik – Wilcza – Nieborowice – 25,5 km

 2. Szlak Początków Hutnictwa ROW – niebieski. Rybnik – Gotartowice – Żory – 22 km

 3. Szlak Morza Rybnickiego – czarny. Rybnik – Stodoły – Kamień – 22,5 km

 4. Szlak im. kapitana Jana Kotucza – niebieski. Rybnik – Golejów – Pilchowice – 18,5 km)

 5. Szlak Historii Górnictwa Górnośląskiego: Rybnik – Katowice – żółty. Odcinek: Rybnik – Orzesze – 25,5 km

 6. Szlak okrężny wokół Gliwic – żółty. Odcinek: Borowa Wieś – Rudy – 41 km

 7. Szlak Jankowicki – żółty. Jankowice – Wodzisław Śląski – 18 km

SPIS ZNAKOWANYCH TRAS ROWEROWYCH RYBNIKA I OKOLIC

 1. Błonia – Kamień – Stodoły – Błonia – niebieski – 27,4 km

 2. Kamień – Tama – Wielopole – zielony – 5,1 km

 3. Nowiny – Stodoły – Rudy – czarny – 13,2 km

 4. Kotwica – Zebrzydowice – KWK Ignacy – zielony – 8,7 km

 5. KWK Ignacy – Radlin – Obszary – zielony – 4,1 km

 6. Błonia – Chawałowice – Jankowice – zielony – 8,8 km

 7. Kotwica – Zebrzydowice – Buzowice – czerwony – 11,2 km

 8. Błonia – Gotartowice – Szczejkowice – zielony – 7,8 km

 9. Kamień MOSiR – Rzędówka – żółty – 2,6 km

 10. Chwałowice – Boguszowice – czerwony – 1,7 km

 11. Okrężny wokół Boguszowic – czarny – 11,8 km

Uwaga! Potwierdzenia do odznaki należy zbierać w specjalnej książeczce wydanej przez Oddział PTTK w Rybniku.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Rybniku
ul. Józefa Piłsudzkiego 4
44-200 Rybnik
tel./fax (0-32) 422-36-53, 422-80-72
http://www.rybnik.pttk.pl
e-mail: pttk_rybnik@poczta.onet.pl