I. CZĘŚĆ OGÓLNA

ROK ''Turysta Ziemi Nadnoteckiej''1.      Odznaka jest jednostopniowa, może ja zdobywać każdy, kto ukończył 10 lat i spełnił wymogi zawarte w części szczegółowej regulaminu.

2.      Czas zdobywania odznaki – 2 lata.

3.      Punkty uzyskane w trakcie zdobywania odznaki „Turysta Ziemi Nadnoteckiej” mogą być zaliczane na jakakolwiek inną odznakę turystyki kwalifikowanej zgodnie z regulaminem jej zdobywania.

4.      Zaliczenia na odznakę „Turysta Ziemi Nadnoteckiej” potwierdzone przez przodownika turystyki kwalifikowanej lub przez uzyskanie pieczątek na trasie wycieczki notuje się w karcie zdobywania odznaki.

5.      Weryfikację przeprowadza oraz odznakę przyznaje Oddział PTTK 64-920 Piła, ul. Śródmiejska 12, który jednocześnie prowadzi centralny rejestr zdobytych odznak.

6.      Odznaki wydaje się za okazaniem zweryfikowanej karty zdobywania odznaki stanowiącej zarazem legitymację.

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

W celu zdobycia regionalnej odznaki „Turysta Ziemi Nadnoteckiej” należy spełnić wymogi wg pkt. 1-3 lub pkt. 4.

1.      Zwiedzić przynajmniej jedno z następujących muzeów:

a.      Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Browarna 5

b.      Muzeum Stanisława Staszica w Pile, ul. Browarna 18

c.      Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance, ul. Żeromskiego 36

d.     Muzeum Ziemi Czarnkowniej w Czarnkowie, ul. Wroniecka 32.

2.      Zwiedzić przynajmniej dwa z następujących rezerwatów przyrody:

a.     „Kuźnik” k/Piły – przyrodniczo-krajoznawczy,

b.     „Wilcze Błota” k/Czarnkowa – torfowiskowy,

c.      „Zielona Góra” Osieka n/Notecią – leśny,

d.     „Czapliniec Kuźnicki” k/Czarnkowa – faunistyczny,

e.     „Źródliska Flinty” k/Chodzieży – leśny,

f.        „Smolary” k/Płytnicy – torfowiskowy

3.      Odbyć przynajmniej cztery z niżej podanych wycieczek, w czasie trwania których należy dotrzeć do jednego z głazów narzutowych:

a.     Chodzież – jez. Strzeleckie – (głaz narzutowy) – góra Gontyniec (192 m n.p.m.) – Oleśnica – jez. Strzeleckie – Chodzież – szlak czerwony i żółty – 15 km

b.     Piła – góra Dąbrowa (207 m n.p.m.) – Skrzatusz – szlak niebieski – 13 km

c.      Piła – Kuźnica Pilska – rezerwat „Kuźnik” – Leśnictwo Czapla – Stara Łubianka – szlak niebieski i czarny – 12 km

d.     Białośliwie – Atanzyn – „Zaczarowana Karoca” (głaz narzutowy) – 10 km

e.     Margonin – jez. Margońskie – „Zaklęta Karczma” (głaz narzutowy) – szosą do Margonina – 4 km

f.        Miasteczko Krajeńskie (grób Michała Drzymały) – góra Rzadkowska – jez. Kopcze – Kaczory – 4 km

g.     Piła – Koszyce – rezerwat „Kuźnik” – Piła – 10 km

h.      Trzcianka – jez. Długie – Straduń – jez. Straduńskie – Smolarnia – szlak żółty – 10 km

i.        Lubasz – wzgórze 126 – Goraj Zamek – Czarnków – szlak zielony – 15 km

j.        Piła – rezerwat „Kuźnik” – Gładyszewo – Dolaszewo PKP – Stobno – Motylewo – Leszków Piła – szlak rowerowy żółty – 38 km

k.      Leszków PKP – cmentarz z I i II wojny światowej – cmentarz choleryczny – okresowy staw – Kalina – szlak rowerowy zielony – 20 km

l.        Trzcianka – Rychlik – Jedrzejewo – Kuźnica Czarnkowska – (głaz narzutowy 2 km w bok od szlaku w kierunku na Trzciankę) – Radolin – Biała – Trzcianka – szlak rowerowy czerwony – 57 km.

4.      Wziąć udział w spływie kajakowym rzeką Gwdą na odcinku Lędyczek – Ujście przy równoczesnym zwiedzaniu miasta Piły (w tym Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica).

Odznaka została ustanowiona przez ZW PTTK w Pile dn. 13.03.1979 r. w jednym stopniu a zweryfikowana Uchwałą nr 6/2001 z dnia 29.03.2001 r. ZO PTTK w Pile.

Odznaka w kształcie nieregularnego prostokąta o wymiarach 32x25 mm przedstawia zarys obszaru umownie zwanego Ziemią Nadnotecką. W środku na brązowym tle zarys rzeki Gwidy i Notecki, większych kulminacji terenowych oraz miejscowości: Piła, Ujście, Chodzież, Czarnków. Na otoku w jasnoniebieskiej emalii napisy: PTTK, Turysta Ziemi Nadnoteckiej. Po lewej popiersie Stanisława Staszica w profilu w prawo. Odznaka mocowana jest na słupek z nakrętką.

Wzór odznaki i projekt regulaminu opracował Wojciech Kicman.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
im. inż. Henryka Kamińskiego
ul. Śródmiejska 12/1
64-920 Piła, skr. poczt. 258
tel./fax (0-67) 212-44-30
http://pila.pttk.pl
e-mail: poczta@pila.pttk.pl