Odznaka 1. Odznaka ma na celu popularyzację walorów krajoznawczych i turystycznych Zagłębia Miedziowego.

 2. O odznakę ubiegać się może każdy, kto ukończył 10 rok życia i odbył wycieczki po Zagłębiu Miedziowym pieszo, rowerem, motorem, kajakiem lub na nartach.

 3. Odznaka „Turysta Zagłębia Miedziowego” jest odznaką trzystopniową z następującymi kryteriami zdobywania:

  1. brązowa (kolor niebieski) zdobycie 75 pkt. w ciągu jednego roku w tym max. 25 pkt. za miasta lub rezerwaty,

  2. srebrna (kolor żółty) za zdobycie 150 pkt. w ciągu dwu lat w tym max. 50 pkt. za miasta lub rezerwaty,

  3. złota (kolor biały) za wytrwałość, za zdobycie 250 pkt. w ciągu trzech lat w tym max. 75 pkt. za miasta lub rezerwaty.

 4. Jeden punkt zaliczony na odznakę „Turysta Zagłębia Miedziowego” odpowiada 1 punktowi zaliczonemu na odznaki: OTP, GOT, NON, KOT, MOT lub 3 punktom na TOK, ponadto są zaliczane dodatkowe punkty za zwiedzanie miast, rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu:

  1. 20 pkt. – Legnica,

  2. 15 pkt. – Głogów, Jawor, Złotoryja,

  3. 10 pkt. – Chojnów, Legnickie Pole, Wąwóz Myśliborski,

  4. 5 pkt. – Chocianów, Wilcza Góra, Ostrzyca Proboszczowicka, Polkowice, Kurów, Prochowice, Dalkowskie Jary, Grodziec, Rokitnica, Ścinawa, Lasy Chocianowskie Dolina Odry, Dolina Czarnej Wody, Przemków, Szklary, Wysoka Cerkiew, Słup, Warmątowice Sienkiewiczowskie, Uroczyska Obiszów, Stawy Przemkowskie,

  5. 1 pkt. – za inne obiekty krajoznawcze.

 5. Do punktacji za miasta nie wlicza się miejsca zamieszkania.

 1. Przy zdobywaniu odznaki „Turysta Zagłębia Miedziowego” równolegle tylko z jedną wymienioną w pkt. 5 nie jest konieczne wypełnianie Karty Potwierdzeń Terenowych. Potwierdza się zdobycie w książeczce turystyki kwalifikowanej. W innym przypadku należy wypełnić Kartę potwierdzeń Terenowych.

 2. W ciągu roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

 3. Punkty zdobyte ponad normę nie są zaliczane na stopień wyższy.

 4. Przy zdobywaniu odznak stopnia srebrnego i złotego nie mogą być zaliczone trasy wycieczkowe, które już raz stanowiły podstawę do przyznania odznaki.

 5. Dla zweryfikowania punktów na wyższe stopnie odznaki należy przedłożyć wszystkie Karty Potwierdzeń Terenowych odznak przyznanych uprzednio.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Zagłębie Miedziowe”
Rynek 12, 59-300 Lubin
tel./fax (76) 844-24-10
http://www.pttk.lubin.pl
e-mail: pttkolubin@neostrada.pl

Oddział PTTK w Legnicy
Rynek 27, 59-220 Legnica
tel./fax (76) 856-51-63
http://www.pttk.legnica.pl
e-mail: pcit-legnica@o2.pl