ROK ''Turysta Ziemi Kaliskiej'' - I stopień (stara) ROK ''Turysta Ziemi Kaliskiej'' - II stopień (stara) ROK ''Turysta Ziemi Kaliskiej'' - III stopień (stara)I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Odznaka jest wyróżnieniem turysty za znajomość Ziemi Kaliskiej – jej historii, tradycji, zabytków, kultury, przyrody, walorów turystycznych i krajoznawczych.

2.      Odznaka jest jednostopniowa. Mogą ją zdobywać osoby, które ukończyły 7 rok życia.

3.      Odznakę przyznaje Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Kaliszu.

4.      Odznakę zdobywa się podczas wycieczek turystyczno-krajoznawczych zbiorowych lub indywidualnie.

II. WARUNKI ZDOBYCIA

1.      Podczas zdobywania Odznaki należy prowadzić dowolną kronikę zawierającą potwierdzenia zwiedzanych obiektów (odciski pieczątek, pieczęci siedzib parafii, kościołów, muzeów lub innych związanych z nazwą miejscowości, dopuszcza się wykonane samodzielnie zdjęcia obiektów lub filmy video – do których musi być dołączony spis-zeszyt zwiedzanych obiektów zgodnie z regulaminem).

2.      Potwierdzenia zwiedzanego obiektu mogą dokonać Instruktorzy Krajoznawstwa biorący udział w wycieczce.

3.      Czas zdobywania Odznaki jest nieograniczony.

4.      Punkty uzyskane za wycieczki krajoznawcze odbywane w ramach zdobywania odznaki „Turysta Ziemi Kaliskiej” mogą być zaliczane na odpowiednie odznaki krajoznawcze lub turystyki kwalifikowanej PTTK.

5.      Z podanego kanonu krajoznawczego obiektów Ziemi Kaliskiej należy wybrać i zwiedzić określoną w tabeli minimalną liczbę obiektów danego rodzaju. Liczbę zwiedzanych obiektów można przekraczać.

Obowiązkowo należy zwiedzić Gołuchów, a w nim minimum 3 obiekty podane w kanonie, które zaliczane zostaną do ogólnej punktacji. Inne obiekty poza kanonem (f) zdobywający odznakę wybiera sam wg uznania, zwiedza je i zaznacza w kronice.

Tematyka

Ilość obiektów
w kannie

Wymagana
ilość obiektów

a) Architektura
b) Muzea
c) Przyroda
d) Miejsca Pamięci Narodowej
e) Architektura współczesna
f) Inne obiekty poza kanonem

24
18
15
13
4
0

10
8
8
4
1
4

Razem

74

35

6.      Turysta, który spełnił wszystkie wymagania określone regulaminem i posiada właściwe potwierdzenia zwiedzanych obiektów, przedkłada kronikę lub film video Zespołowi Weryfikacyjnemu Odznaki w RPK w Kaliszu lub może przesłać pocztą na adres: Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Kaliszu ul. Targowa 2, 62-800 Kalisz.

Po weryfikacji turysta ma prawo odebrać osobiście zweryfikowaną kronikę z RPK w Kaliszu lub może otrzymać zwrot pocztą, po załączeniu zaadresowanej koperty i dołączeniu znaczków pocztowych.

7.      Po zweryfikowaniu wykonanych zadań Zespół Weryfikacyjny dokonuje wpisu w kronice odznaki. Wpis ten upoważnia do nabycia odznaki w Oddziałach PTTK obejmujących teren zdobywania odznaki.

III. KANON OBIEKTÓW KRAJOZNAWCZYCH – DO ODZNAKI TURYSTA ZIEMI KALISKIEJ

a) Architektura (24)

Antonin
Biskupice Ołoboczne
Borzęciczki
Bralin
Chocz
Dobrzyca
Jarocin
Kalisz
Kalisz
Kalisz
Kotłów
Koźmin

pałac myśliwski
kościół drewniany
pałac
kościół „Na Pólku”
kościół pokolegiacki
pałac
Skarbczyk”
grodzisko Zawodzie
katedra
bazylika WNMP
kościół (romański)
zamek

Krotoszyn
Moja Wola
Ołobok
Ostrów Wielkopolski
Ostrzeszów
Radlin
Siemianice
Sobótka
Sulmierzyce
Tursko
Zduny
Żerków

kościół farny
pałac
kościół pocysterski
kościół p.w. NMP
ruiny zamku
kościół z kaplicą
pałac
pałac
ratusz
kościół późnobarokowy
zespół zabudowy
kościół barokowy

b) Muzea (18)

Dobrzyca
Gołuchów
Gołuchów
Gołuchów
Grabów n/Prosną
Jarocin
Kalisz
Kalisz
Kępno

Muzeum
Muzeum Narodowe – zamek
Muzeum Leśnictwa
Muzeum Techniki Leśnej
Izba Regionalna
Muzeum Regionalne
Muzeum Okręgowe
panorama miasta ratusz
Muzeum Regionalne

Krotoszyn
Lewków
Opatówek
Ostrów Wielkopolski
Ostrów Wielkopolski
Ostrzeszów
Russów
Russów
Śmiełów

Muzeum Regionalne
Muzeum Wnętrz Pałacowych
Muzeum Historii Przemysłu
Muzeum Miasta Ostrowa
Muzeum i Skansen Pszczelarski
Muzeum Regionalne
Muzeum Marii Dąbrowskiej
Skansen Wsi Kaliskiej
Muzeum Narodowe Adama Mickiewicza

c) Przyroda (15)

Antonin
Biadki
Dobrzyca
Gołuchów
Gołuchów
Gołuchów
Kalisz
Ostrzeszów

Ścieżka i rezerwat
Rezerwat „Dąbrowa”
klon i platan
zagroda żubrów
Kamień Św. Jadwigi
park-arboretum
Park Miejski
Bałczyna 278 m n.p.m.

Parzynów
Przygodzice
Rożdżały
Smoszew
Trzcieliny
Warszówka
Żerków
 

Kobyla Góra 284 m n.p.m.
Park Krajobrazowy Dolina Baryczy
Dolina rzeki Swędrni
Rezerwat Dąbrowa
punkt obserwacji ptaków
zespół dębów
Park Krajobrazowy Żerkowsko-Czeszewski
 

d) Miejsce Pamięci Narodowej (10)

Boczków
Jarocin
Kalisz
Kalisz
Koźmin

pomnik powstańców wlkp.
pomnik powstańców wlkp.
cmentarz tyniecki
cmentarz żołnierski
pomnik walk wolnościowych

Krotoszyn
Nowe Skalmierzyce
Ostrów Wielkopolski
Ostrów Wielkopolski
Ostrzeszów

pomnik powstańców wlkp.
pomnik powstańców wlkp.
stary cmentarz
pomnik powstańców wlkp.
pomnik powstańców wlkp.

e) Obiekty i architektura współczesna (4)

Michałków
Mikstat

Aeroklub-lotnisko
maszt wieży TV

Potarzyca
Szałe

Gimnazjum-planetarium
zapora na Pokrzywnicy

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Interpretacja regulaminu ROK PTTK „Turysta Ziemi Kaliskiej” należy do RPK PTTK w Kaliszu.

2.      Posiadacze Odznak I, II, III „Turysta Ziemi Kaliskiej”, którzy zdobyli w/w odznakę do 30.06. 2000 r. wg regulaminu z dnia 26.10.1977 r. i ze zmianami z 18.11.1978 r. i 27.11.1993 r. mogą rozpocząć zdobywanie Odznaki „Turysta Ziemi Kaliskiej” wg nowego regulaminu.

3.      Regulamin został zatwierdzony przez Kolegium Instruktorów Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Kaliszu w dniu 26 czerwca 2000 r. (Uchwała nr 1/2000). regulamin w powyższej formie obowiązuje od 01.07.2000 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK
Kaliski Oddział PTTK
im. Stanisława Greaevego
ul. Targowa 2, 62-800 Kalisz
tel./fax (0-62) 757-24-52, 757-52-69
http://www.pttk.kalisz.pl
e-mail: info@pttk.kalisz.pl


TYMCZASOWY BRAK NOWEGO WZORU ODZNAKI