Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Turystyczną Odznakę Regionalną „Przyjaciel Ziemi Lubuskiej” w 25-lecie powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy ustanowił Zarząd Okręgu PTTK w Zielonej Górze w celu popularyzacji wartości turystycznych i krajoznawczych Ziemi Lubuskiej.

 2. Odznakę przyznają Komisje Krajoznawcze i Komisje Turystyki Pieszej Zarządów Oddziałów PTTK działających na terenie województwa lubuskiego.

 3. Odznaka posiada trzy stopnie barwne przyznawane w kolejności:

  • I. stopień – zielony,

  • II. stopień – żółty,

  • III. stopień – biały,

  • oraz honorowy IV stopień – czerwony.

 4. Warunkiem uzyskania poszczególnych stopni odznaki jest odbycie na obszarze województwa lubuskiego wycieczek:

  • na I stopień o łącznej ilości 5 dni w roku kalendarzowym,

  • na II stopień o łącznej ilości 8 dni w ciągu max. 2 lat, w tym minimum 2 wycieczki dwudniowe,

  • na III stopień o w łącznej ilości 12 dni w ciągu max. 3 lat, przy czym wszystkie wycieczki powinny być wielodniowe w dwóch dyscyplinach.

 5. Przy zdobywaniu odznaki należy dodatkowo zwiedzić:

  • na I stopień – jedno miejsce związane ze śladami polskości tych ziem,

  • na II stopień – 2 takie miejsca,

  • na III stopień – 3 miejsca.

 6. Za miejsca świadczące o polskości Ziemi Lubuskiej uważane będą muzea, izby pamiątek, zabytki, miejsca pamięci narodowej itp.

 1. Trasy wycieczek nie mogą być powtarzane na następne stopnie odznaki.

 2. W jednym roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

 3. Wycieczki mogą być: piesze, kolarskie, motorowe, narciarskie lub kajakowe.

 4. Podstawą do stwierdzenia dopełnienia powyższych warunków jest wniosek z potwierdzeniem pobytu w miejscowościach na trasie wycieczki.

 5. Za uczestnictwo w dowolnej imprezie turystyki kwalifikowanej na terenie województwa lubuskiego dolicza się jeden dzień do łącznej punktacji dni potwierdzonych.

 6. Dodatkowym warunkiem jest uzupełnienie wniosku krótkim opisem krajoznawczym i spostrzeżeniem z trasy wycieczki.

 7. Odznaka jest odpłatna i nabywać ją można w siedzibach Zarządów Oddziałów PTTK.

 8. Składając wniosek o przyznanie regionalnej odznaki turystycznej stopnia wyższego należy dołączyć legitymację stopnia niższego.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Zielonogórski PTTK
65-426 Zielona Góra
ul. Kupiecka 17
tel. (0-68) 325-55-26, fax 327-03-23
http://omzgora.pttk.pl
e-mail: poczta@omzgora.pttk.pl