TOR ''Przyjaciel Ziemi Lubuskiej'' - zielona TOR ''Przyjaciel Ziemi Lubuskiej'' - żółta TOR ''Przyjaciel Ziemi Lubuskiej'' - biała TOR ''Przyjaciel Ziemi Lubuskiej'' - honorowa1.      Turystyczną odznakę regionalną Przyjaciel Ziemi Lubuskiej w 25-lecie powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy ustanowił Zarząd Okręgu PTTK w Zielonej Górze w celu popularyzacji wartości turystycznych i krajoznawczych Ziemi Lubuskiej.

2.      Odznakę przyznają Komisje Krajoznawcze i Komisje Turystyki Pieszej Zarządów Oddziałów PTTK działających na terenie województwa lubuskiego.

3.      Odznaka posiada trzy stopnie barwne przyznawane w kolejności:

I.        stopień – zielony,

II.       stopień – żółty,

III.     stopień – biały

oraz honorowy IV stopień – czerwony.

4.      Warunkiem uzyskania poszczególnych stopni odznaki jest odbycie na obszarze województwa lubuskiego wycieczek:

·         na I stopień o łącznej ilości 5 dni w roku kalendarzowym,

·         na II stopień o łącznej ilości 8 dni w ciągu max. 2 lat, w tym minimum 2 wycieczki dwudniowe,

·         na III stopień o w łącznej ilości 12 dni w ciągu max. 3 lat, przy czym wszystkie wycieczki powinny być wielodniowe w dwóch dyscyplinach.

5.      Przy zdobywaniu odznaki należy dodatkowo zwiedzić:

·         na I stopień – jedno miejsce związane ze śladami polskości tych ziem,

·         na II stopień – 2 takie miejsca,

·         na III stopień – 3 miejsca.

Za miejsca świadczące o polskości Ziemi Lubuskiej uważane będą muzea, izby pamiątek, zabytki, miejsca pamięci narodowej itp.

6.      Trasy wycieczek nie mogą być powtarzane na następne stopnie odznaki.

7.      W jednym roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

8.      Wycieczki mogą być: piesze, kolarskie, motorowe, narciarskie lub kajakowe.

9.      Podstawą do stwierdzenia dopełnienia powyższych warunków jest wniosek z potwierdzeniem pobytu w miejscowościach na trasie wycieczki.

10. Za uczestnictwo w dowolnej imprezie turystyki kwalifikowanej na terenie województwa lubuskiego dolicza się jeden dzień do łącznej punktacji dni potwierdzonych.

11. Dodatkowym warunkiem jest uzupełnienie wniosku krótkim opisem krajoznawczym i spostrzeżeniem z trasy wycieczki.

12. Odznaka jest odpłatna i nabywać ją można w siedzibach Zarządów Oddziałów PTTK.

13. Składając wniosek o przyznanie regionalnej odznaki turystycznej stopnia wyższego należy dołączyć legitymację stopnia niższego.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Zielonogórski PTTK
65-426 Zielona Góra
ul. Kupiecka 17
tel. (0-68) 325-55-26, fax 327-03-23
http://omzgora.pttk.pl
e-mail: poczta@omzgora.pttk.pl