Odznaka    Odznaka    Odznaka    OdznakaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Turystyczna odznaka „Miłośnik Ziemi Myślenickiej” ustanowiona została przez Urząd Powiatowy, Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki z okazji XXX-lecia PRL i 100-lecia turystyki polskiej.

 2. Odznaka ma służyć krzewieniu socjalistycznego patriotyzmu oraz popularyzacji piękna Ziemi Myślenickiej i jej historii.

 3. Urząd Miasta i Gminy Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki akceptuje idee odznaki wymienione w pkt. 1 i wprowadza w życie na swoim terenie.

 4. Odznaka jest odznaką stałą, jednostopniowa i zdobywać ją można w ciągu najwyżej dwu kolejnych lat.

 5. Turystyczna odznaka może być zdobywana podczas imprez i wycieczek organizowanych przez PTTK i inne organizacje oraz podczas wycieczek indywidualnych.

 6. Do uzyskania odznaki konieczne jest zweryfikowanie dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków. Dokonuje tego Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT w Myślenicach.

 7. Ubiegający się o odznakę i jej posiadacz obowiązany jest do przestrzegania kultury turystycznej oraz do ochrony zabytków i przyrody.

 8. Turystyczną odznakę może zdobywać każdy po ukończeniu 14 lat.

 9. Turystyczna odznaka „Miłośnik Ziemi Myślenickiej” może być nadawana z pominięciem warunków regulaminu za szczególne zasługi w działalności służącej rozwojowi Ziemi Myślenickiej. Jest to nadanie honorowe dokonywane przez Urząd Miasta i Gminy, Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, na wniosek Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Myślenicach.

II. WARUNKI ZDOBYCIA ODZNAKI

 1. Zdobycie szczytów i zwiedzenie obiektów:

  1. zdobycie obowiązkowo szczytów:

   • Babica, Uklejnam Grodzisko, Lubomir, Kotoń, Luboń Wielki

   • a ponadto innych: Barnasiówka, Sularzówka, Koskowa, Klimas, Zębalowa, Chełm, Sztrzebel, Kamiennik, Ciecień, Ostrysz, Wierznowska, Lubogoszcz.

  2. Zwiedzenie dwóch obiektów z wymienionych:

   • Muzeum Regionalne w Myślenicach,

   • Muzeum Regionalne w Dobczycach,

   • Izba Regionalna w Pcimiu, Rudniku lub Gdowie.

  3. Zwiedzenie 3 pomników przyrody w tym obowiązkowo:

   • Cisy Raciborskiego,

   • Rezerwat Zamczysko,

   • Grzyb Skalny w Bigorzówce.

  4. Zwiedzenie 3 pomników walk i męczeństwa, np.: w Zawadce, Bysinie, Myślenicach, Lupniku, Rudniku, Jałowcowej k/Dobczyc.

  5. Zwiedzenie 2 obiektów wybudowanych lub rozbudowanych w XXX-leciu PRL:

   • Zakłady Narzędzi Rzemieślniczych w Sułkowicach,

   • Spółdzielnia „Domes” w Dobczycach,

   • Dom Wczasowy ZZ Transp. i Drog. w Trzemeśni,

   • GOK w Lubniu, Gdowie lub Rudniku,

   • Zakłady Przemysłu Terenowego W.G. „Galalit”, „Pemod” w Myślenicach.

  6. Zwiedzenie 3 obiektów zabytkowych:

   • Zamek w Dobczycach,

   • baszta na Zamczysku,

   • spichlerz w Głogoczowie,

   • dwór w Krzywaczce,

   • dwór w Drogini,

   • kościół w Trzemeśni lub Dziekanowicach.

 2. Udział w rajdach lub wycieczkach powinien być potwierdzony w książeczce potwierdzeń przez organizatora imprezy na trasie.

 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1.IV.1974 r.

 4. We wszystkich sprawach związanych z niniejszym regulaminem należy zwracać się do Zarządu Oddziału PTTK w Myślenicach.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT
Oddział PTTK „Lubomir”
Rynek 27, 32-400 Myślenice
tel./fax (0-12) 272-04-52, 272-03-25