Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Dolnośląski Zespół Turystyki Pieszej postanawia zmienić regulamin wielostopniowej Regionalnej Odznaki Turystycznej „Turysta Dolnego Śląska”. Pozostawia się bez zmian dotychczasowy wzór odznaki w stopniu brązowym, srebrnym i złotym oraz wzór Odznaki Honorowej „Za wytrwałość”.

 2. Odznaka ma na celu popularyzację walorów krajoznawczych, historycznych, osiągnięć gospodarczych i kulturalnych regionu Dolnego Śląska.

 3. Odznaka może być przyznawana turyście, który odbył wycieczki po Dolnym Śląsku w jakikolwiek sposób (piechotą, rowerem, motocyklem, kajakiem, samochodem, żaglówką, na nartach) z tym, że 1 pkt. do Odznaki „Turysta Dolnego Śląska” odpowiada 1 pkt. zaliczanemu na OTP, GOT, NON, GON, KOT, NOT lub 3 pkt. zaliczanym na ŻOT i TOK – w oparciu o odpowiednie regulaminy wymienionych odznak turystyki kwalifikowanej. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni:

  1. Odznakę brązową można zdobyć po uzyskaniu 100 pkt. w ciągu jednego roku kalendarzowego,

  2. Odznakę srebrną zdobywa się po kolejnych dwóch latach, po uzyskaniu 200 pkt. (po 100 pkt. rocznie),

  3. Odznakę złotą zdobywa się przez kolejne trzy lata, po uzyskaniu 300 pkt. (po 100 pkt. rocznie),

  4. Honorową Odznakę „Turysta Dolnego Śląska – Za wytrwałość” zdobywa się przez kolejne cztery lata po uzyskaniu 400 pkt. (po 100 pkt. rocznie) i zgromadzeniu pełnych dziesięciu norm.

 4. Przerwa roczna lub dłuższa między poszczególnymi normami i stopniami nie przekreśla uprzednio nie zweryfikowanych norm Odznaki.

 1. Ustala się Honorową Odznakę „Turysta Dolnego Śląska” (będącą jednocześnie Odznaką – Za wytrwałość), która może być nadawana za wybitne zasługi dla popularyzacji i rozwoju turystyki i krajoznawstwa na Dolnym Śląsku.

 2. Sprawy weryfikacji Odznaki do dziesiątej normy włącznie oraz ewidencji przyznawania i rozprowadzania Odznaki w stopniu brązowym, srebrnym i złotym powierza się Komisjom Weryfikacyjnym OTP w trybie normalnym i ciągłym, które do tej pory takie posiadały.

 3. Podstawą przyznawania poszczególnych stopni jest Karta Potwierdzeń – przedkładana każdorazowo do weryfikacji poszczególnych norm.

 1. Odznakę Honorową „Turysta Dolnego Śląska – Za wytrwałość” po zdobyciu dziesiątej normy weryfikuje i rozprowadza Dolnośląski Zespół Turystyki Pieszej.

 2. Zdobywając Odznakę „Turysta Dolnego Śląska” można równocześnie zdobywać normy na inne odznaki turystyki kwalifikowanej PTTK zgodnie z zasadami regulaminów tych odznak.

 3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej.

 4. Regulamin obowiązuje od dnia 21 stycznia 1996 roku.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wrocławski PTTK
Rynek Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław
tel. (0-71) 343-03-44, 344-53-49
fax. 343-67-46
http://www.pttk.wroclaw.pl
e-mail: biuro@pttk.wroclaw.pl