Odznaka   Odznaka   Odznaka   OdznakaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Międzynarodowa Odznaka Turystyczna „Szlakami Św. Jana Nepomucena” w skrócie Odznaka Jana Nepomucena zwana dalej Odznaką została ustanowiona przez Komisję Turystyki Pieszej przy Oddziale PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.

 2. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8 roku życia na terenie całej Europy.

II. ZASADY ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Zdobywanie Odznaki polega na zwiedzaniu miejscowości i miejsc odosobnionych, gdzie znajdują się ogólnodostępne posągi, rzeźby lub popiersia, płaskorzeźby, freski, obrazy, przenośne posążki Św. Jana Nepomucena itp.

 2. Odznaka posiada następujące stopnie:

  1. Brązowy – odznaka w kolorze brązu,

  2. Srebrny – odznaka w kolorze srebrnym,

  3. Złoty – odznaka w kolorze złotym,

  4. Diamentowy – odznaka w kolorze fioletowym.

 3. Generalną zasadą zdobywania Odznaki jest uzyskiwanie następujących ilości punktów za odwiedzenie i opisanie każdej postaci patrona:

  1. 1 pkt. – na terenie kraju zamieszkania zwiedzającego i wymienionej w załączniku nr 1 do regulaminu,

  2. 2 pkt. – poza krajem zamieszkania zdobywającego wymienionej w załączniku nr 1 do regulaminu lub na terenie kraju zamieszkania zwiedzającego i nie wymienionej w załączniku nr 1 do regulaminu,

  3. 3 pkt. – poza granicami kraju zamieszkania zdobywającego i nie wymienionej w załączniku nr 1 do regulaminu.

 4. Ubiegający się o zdobycie poszczególnych stopni Odznaki powinien udokumentować zdobycie określonej liczby punktów:

  • dla stopnia brązowego – 10 pkt.

  • dla stopnia srebrnego – 30 pkt.

  • dla stopnia złotego – 50 pkt.

  • dla stopnia diamentowego – 100 pkt.

 5. Jako dodatkowy warunek zdobycia Odznaki w stopniu diamentowym jest odwiedzenie postaci patrona w następujących miejscach:

  1. w Pradze Czeskiej na zabytkowym moście Karola,

  2. w Bratysławie – stolicy Słowacji – przy moście na Fosie od strony miejskiej starówki,

  3. grobu patrona w dzielnicy Hradczany w Pradze Czeskiej,

  4. postaci patrona w miejscowości Chełmsko Śl. w powiecie kamiennogórskim, województwie dolnośląskim w Polsce.

 6. Raz odwiedzona postać patrona nie może być zaliczana na poczet wyższych stopni.

 7. W jednym roku kalendarzowym można zdobywać tylko jeden stopień Odznaki, ale nadwyżkę zdobytych punktów można zaliczyć na poczet kolejnych wyższych stopni Odznaki.

III. EWIDENCJA I POŚWIADCZENIE WYCIECZEK, WERYFIKACJA I REJESTRACJA ZDOBYTYCH ODZNAK

 1. Zdobywający Odznakę Jana Nepomucena obowiązany jest posiadać i prowadzić dwie książeczki:

  1. książeczkę zdobywcy Odznaki Jana Nepomucena, która jest jednocześnie legitymacją posiadania stopnia odznaki,

  2. własnoręcznie prowadzoną przez zdobywcę książeczkę (kronikę) ewidencji wycieczek do Odznaki Jana Nepomucena.

 2. Wycieczki wpisane do książeczki ewidencji wycieczek powinny być: udokumentowane wykonaną fotografią postaci, poświadczeniem kadry PTTK turystyki kwalifikowanej (przewodnik, przodownik, instruktor, organizator turystyki tylko wspólnie podczas zwiedzania) lub wiarygodnym potwierdzeniem terenowym – pieczątką z nazwą miejscowości.

 3. Weryfikację i rejestrację przyznanych Odznak dokonuje i prowadzi Referat Weryfikacyjny i Kapituła przy Komisji Turystyki Pieszej Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.

 4. W celu uzyskania weryfikacji danego stopnia Odznaki Jana Nepomucena należy dostarczyć osobiście lub wysłać do Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej poświadczoną książeczkę ewidencji wycieczek wraz z książeczką zdobywcy Odznaki. W przypadku wysyłania książeczki pocztą, należy dostarczyć kopertę z adresem zwrotnym i znaczkami opiewającymi na przesyłkę poleconą.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Książeczki zdobywcy Odznaki Jana Nepomucena, a także same Odznaki można nabywać w Oddziale PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.

 2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Komisji Turystyki Pieszej Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej.

 3. Regulamin niniejszy został zatwierdzony uchwałą nr 01/9/2003 Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej z dnia 08.01.2003 r. i zatwierdzony uchwałą nr 4/III/03 Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu z dnia 10.03.2003 r.

 4. Obecny, zmieniony regulamin, zatwierdzony uchwałą nr 5/32/2005 z dnia 22.06.2005 r. wchodzi w życie z dniem 1.01.2006 r.

UWAGA!

 1. Rozpoczęte wcześniej zdobywanie Odznaki, przed wejściem w życie nowego regulaminu, obowiązuje zdobywającego do stosowania poprzednich zasad regulaminu.

 2. Ulice, place, miasta, kościoły, obrazy, malowidła – wszystko co związane z kultem Jana Nepomucena jest liczone po 1 pkt.

 3. Obiekty zniszczone można zaliczać pod warunkiem, że coś z nich zostało.

ZAŁĄCZNIK 1a
WYKAZ POSTACI ŚW. JANA NEPOMUCENA

Numer
postaci

Powiat

Gmina

Miejscowość

Lokalizacja

Ilość
postaci

Województwo dolnośląskie

1001 Bolesławiec Bolesławiec Bolesławiec Mp 2
1002 Bolesławiec Nowogrodziec Nowogrodziec M 1
1003 Dzierżoniów Dzierżoniów Dzierżoniów Mp 1
1004 Jawor Bolków Bolków M 1
1005 Jawor Bolków Gorzanowice W 1
1006 Jawor Paszowice Kwietniki W 1
1007 Jelenia Góra Jelenia Góra Cieplice Śląskie Zdrój Dm 1
1008 Jelenia Góra Jelenia Góra Jelenia Góra Mp 1
1009 Jelenia Góra Kowary Kowary M 1
1010 Jelenia Góra Mysłakowice Łomnica W 1
1011 Jelenia Góra Podgórzyn Podgórzyn Wg 1
1012 Kamienna Góra Lubawka Błażkowa W 1
1013 Kamienna Góra Lubawka Chełmsko Śląskie W 1
1014 Kamienna Góra Lubawka Lubawka M 1
1015 Kamienna Góra Lubawka Okrzeszyn W 1
1016 Kamienna Góra Kamienna Góra Czadrów W 1
1017 Kamienna Góra Kamienna Góra Gorzeszów W 1
1018 Kamienna Góra Kamienna Góra Janiszów W 1
1019 Kamienna Góra Kamienna Góra Kamienna Góra Mp 1
1020 Kamienna Góra Kamienna Góra Kochanów W 1
1021 Kamienna Góra Kamienna Góra Krzeszów W 1
1022 Kamienna Góra Kamienna Góra Olszyny W 1
1023 Kłodzko Bystrzyca Kłodzka Bystrzyca Kłodzka M 1
1024 Kłodzko Bystrzyca Kłodzka Nowa Łomnica W 1
1025 Kłodzko Bystrzyca Kłodzka Wilkanów W 1
1026 Kłodzko Kłodzko Boguszyn W 1
1027 Kłodzko Kłodzko Kłodzko Mp 3
1028 Kłodzko Kłodzko Ołdrzychowice W 2
1029 Kłodzko Kłodzko Piszkowice W 1
1030 Kłodzko Kłodzko Stary Wielisław W 1
1031 Kłodzko Kłodzko Szalejów Dolny W 1
1032 Kłodzko Lądek Zdrój Lądek Zdrój M 1
1033 Kłodzko Lądek Zdrój Radachów W 1
1034 Kłodzko Lądek Zdrój Trzebieszowice W 1
1035 Kłodzko Lewin Kłodzki Lewin Kłodzki M 1
1036 Kłodzko Międzylesie Domaszków W 1
1037 Kłodzko Międzylesie Nowa Wieś W 1
1038 Kłodzko Międzylesie Roztoki Bystrzyckie W 1
1039 Kłodzko Nowa Ruda Jugów W 1
1040 Kłodzko Nowa Ruda Ludwikowice W 1
1041 Kłodzko Nowa Ruda Nowa Ruda M 1
1042 Kłodzko Nowa Ruda Nowa Wieś Kłodzka W 1
1043 Kłodzko Radków Radków M 1
1044 Kłodzko Radków Ratno Dolne W 1
1045 Kłodzko Radków Ścinawka Średnia W 1
1046 Kłodzko Stronie Śląskie Stronie Śląskie M 1
1047 Kłodzko Szczytna Szczytna M 1
1048 Legnica Legnica Legnica Mp 1
1049 Legnica Legnickie Pole Legnickie Pole Wg 1
1050 Lubań Lubań Henryków Lubański W 1
1051 Lubin Lubin Szklary Górne W 1
1052 Lwówek Śląski Gryfów Śląski Gryfów Śląski M 1
1053 Lwówek Śląski Lubomierz Lubomierz M 1
1054 Lwówek Śląski Lwówek Śląski Lwówek Śląski Mp 1
1055 Lwówek Śląski Mirsk Mirsk M 1
1056 Środa Śląska Środa Śląska Środa Śląska M 1
1057 Świdnica Dobromierz Dobromierz Wg 1
1058 Świdnica Strzegom Strzegom M 1
1059 Świdnica Świdnica Świdnica Mp 1
1060 Wałbrzych Stare Bogaczowice Stare Bogaczowice Wg 1
1061 Wałbrzych Wałbrzych Wałbrzych Mp 1
1062 Wrocław Wrocław Wrocław Mw 1
1063 Ząbkowice Śląskie Bardo Bardo M 1
1064 Ząbkowice Śląskie Kamieniec Ząbkowicki Ożary W 1
1065 Ząbkowice Śląskie Ząbkowice Śląskie Ząbkowice Śląskie Mp 1
1066 Ząbkowice Śląskie Ziębice Henryków W 1
1067 Ząbkowice Śląskie Ziębice Ziębice M 1
1068 Ząbkowice Śląskie Złoty Stok Chwalisław W 1
1069 Ząbkowice Śląskie Złoty Stok Laski W 1
1070 Ząbkowice Śląskie Złoty Stok Złoty Stok M 1
1071 Złotoryja Świerzawa Dobków W 1
1072 Złotoryja Złotoryja Leszczyna W 1
1073 Złotoryja Złotoryja Złotoryja Mp 2
Województwo lubuskie
1201 Kożuchów Kożuchów Kożuchów Mp 1
Województwo opolskie
1301 Brzeg Brzeg Brzeg Mp 1
1302 Głuchołazy Głuchołazy Głuchołazy M 1
1303 Głuchołazy Głuchołazy Jarnołtówek W 1
1304 Nysa Nysa Nysa Mp 2

Objaśnienia:
M – miasto (siedziba gminy)
Mp – miasto powiatowe
Mw – miasto wojewódzkie
W – wieś
Wg – wieś (siedziba gminy)

ZAŁĄCZNIK 1b
WYKAZ POSTACI ŚW. JANA NEPOMUCENA W REPUBLICE CZESKIEJ

Numer
postaci

Okręg

Powiat

Miejscowość

Lokalizacja

Ilość
postaci

CZECHY

2001 Hradec Kralove Nachod Broumov M 1
2002 Hradec Kralove Nachod Jaromer M 1
2003 Hradec Kralove Nachod Nachod Mp 1
2004 Hradec Kralove Trutnov Bernartice Gr 1
2005 Hradec Kralove Trutnov Dolni Mala Upa Gr 1
2006 Hradec Kralove Trutnov Dvur Kralove M 2
2007 Hradec Kralove Trutnov Kralovec Gr 1
2008 Hradec Kralove Trutnov Svoboda nad Upou Gr 1
2009 Hradec Kralove Trutnov Trutnov Mp 3
2010 Hradec Kralove Trutnov Vrchlabi M 1
2011 Hradec Kralove Jicin Libun Gr 1
2012 Hradec Kralove Jicin Sobotka M 1
2013 Hradec Kralove Hradec Kralove Hradec Kralove Mok 1
2014 Hradec Kralove Rychnov n. Kneznou Snezne 1 4
2015 Liberec Liberec Hejnice M 1
2016 Liberec Liberec Liberec Mok 1
2017 Liberec Semily Hruba Skala 2 1
2018 Liberec Semily Lomnice nad Popelkou Gr 1
2019 Liberec Semily Rovensko pod Troskami Gr 1
2020 Liberec Semily Sedmihorki 3 1
2021 Liberec Semily Turnov M 1
2022 Pardubice Pardubice Kraliky M 1
2023 Pardubice Pardubice Pardubice Mok 3
2024 Usti nad Labem Decin Decin Mp 1
2025 Usti nad Labem Decin Hrensko Gr 1
2026 Usti nad Labem Decin Jirkov M 1
2027 Usti nad Labem Decin Kytlice Gr 1
2028 Praha Praha Praha Mok(S) 12
MORAWY
2101 Olomouc Jesenik Jesenik Mp 1
2102 Jihomoravsky kraj Breclav Mikulov M 5
2103 Jihomoravsky kraj Breclav Psohlavki Gr 1
2104 Jihomoravsky kraj Breclav Sedlec u Mikulova Gr 1
2105 Jihomoravsky kraj Breclav Valtice M 1
2106 Vysocina Zdiar n. Sazavou Snezne na Morave M 1

Objaśnienia:
M – miasto
Mp – miasto powiatowe
Mok – miasto okręgowe
Gr – wieś gromadzka
W – wieś
(S) – stolica państwa

Nazwy czeskich jednostek administracji terenowej:
Kraj – okręg (odpowiednik województwa)
Okres – powiat
Obec – wieś siedziba urzędu gromadzkiego
Mesto – miasto siedziba urzędu miejskiego

Uwagi do załącznika nr 1a i 1b

 1. W przypadku zwiedzania miejscowości, w której znajduje się kilka postaci jak np. w Kłodzku lub Trutnowie – w książeczce ewidencji wycieczek należy odnotować miejscowość, nr postaci wg załącznika nr 1 i numer kolejny postaci w danej miejscowości:

  • Kłodzko 1027/01

  • Kłodzko 1027/02

  • Kłodzko 1027/03

  • Trutnov 2009/01

  • Trutnov 2009/02

  • Trutnov 2009/03

 2. W przypadku odnalezienia postaci nie wymienionych w załącznikach 1a i 1b, np. w miejscowości Kowalewo odnaleźliśmy 3 postacie patrona, w książeczce ewidencji odnotowujemy to następująco:

  • Kowalewo-01 i dodatkowo podajemy powiat i województwo,

  • Kowalewo-02 np. powiat – Suchetniki,

  • Kowalewo-03 województwo – łódzkie,

 3. analogicznie odnotowujemy postacie w miejscowościach za granicą.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej”
58-300 Wałbrzych
ul. Marii Konopnickiej 19
tel. (0-74) 842-40-52; fax 842-59-00
http://walbrzych.pttk.pl
e-mail: oddzial@pttk.walbrzych.pl