OdznakaPOSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Odznakę „Szlakiem Pałuckich Kościołów Drewnianych” ustanowił Zarząd Pałuckiego Oddziału PTTK w Żninie w celu:

  • popularyzacji Pałuk,

  • zachęcenia turystów do poznania piękna krajobrazu, przeszłości historycznej i zabytków sakralnej architektury drewnianej.

 2. Odznaka „Szlakiem Pałuckich Kościołów Drewnianych” jest odznaką jednostopniową.

WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Odznakę może zdobywać każdy turysta w czasie wycieczek indywidualnych lub zbiorowych.

 2. Odznakę zdobywa się zwiedzając określone obiekty sztuki sakralnej.

 3. Dla uzyskania odznaki należy zwiedzić 12 spośród 15 obiektów wymienionych w załączniku do regulaminu.

 4. Termin zdobywania odznaki jest nieokreślony.

ZASADY POTWIERDZANIA

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka turystyki kwalifikowanej (OTP, KOT, MOT, TM, TOK itd.) lub samodzielnie opracowana kronika, która musi zawierać datę zwiedzania obiektu z potwierdzeniem pobytu w danej miejscowości. Potwierdzać mogą także przodownicy turystyki kwalifikowanej, przewodnicy PTTK, opiekunowie SKKT i piloci wycieczek krajowych.

ZASADY PRZYZNAWANIA ODZNAKI

 1. Po wypełnieniu wymogów regulaminu książeczkę lub kronikę przedkłada się do referatu weryfikacyjnego Zarządu Pałuckiego Oddziału PTTK w Żninie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Odznaka jest dla wszystkich odpłatna.

 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Pałuckiego Oddziału PTTK w Żninie.

 3. Regulamin odznaki został uchwalony przez Zarząd Pałuckiego Oddziału PTTK w Żninie uchwalą nr 07/2001 z dnia 27.08.2001 r. i wszedł w życie z dniem podjęcia uchwały.

WYKAZ OBIEKTÓW DO ZWIEDZANIA

 1. Brzyskorzystew – kościół pw. św. Katarzyny

 2. Chojna – kościół pw. św. Małgorzaty

 3. Gąsawa – kościół pw. św. Mikołaja

 4. Jaktorowo – kościół pw. św. Anny

 5. Niestrojno – kościół pw. św. Michała Archanioła

 6. Parlin – kościół pw. św. Wawrzyńca

 7. Podlesie Kościelne – kościół pw. św. Anny

 8. Popowo Kościelne – kościół pw. Zwiastowania NMP

 9. Potulice k. Wągrowca – kościół pw. św. Katarzyny

 10. Ryszewko – kościół pw. św. Marii Magdaleny

 11. Skórki – kościół pw. św. Katarzyny

 12. Szubin – kościół pw. św. Małgorzaty

 13. Świątkowo – kościół pw. Świętej Trójcy

 14. Tarnowo Pałuckie – kościół pw. św. Mikołaja

 15. Żoń – kościół pw. św. Marcina


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Pałucki Oddział PTTK w Żninie
ul. Szkolna 16, 88-400 Żnin
tel. (0-52) 302-01-13, fax 302-07-02
http://www.paluki.pl/pttk
e-mail: pttk.znin@paluki.pl