POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Odznakę „Szlakiem Pałuckich Kościołów Drewnianych” ustanowił Zarząd Pałuckiego Oddziału PTTK w Żninie w celu:

·        popularyzacji Pałuk,

·        zachęcenia turystów do poznania piękna krajobrazu, przeszłości historycznej i zabytków sakralnej architektury drewnianej.

2.      Odznaka „Szlakiem Pałuckich Kościołów Drewnianych” jest odznaką jednostopniową.

WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

1.      Odznakę może zdobywać każdy turysta w czasie wycieczek indywidualnych lub zbiorowych.

2.      Odznakę zdobywa się zwiedzając określone obiekty sztuki sakralnej.

3.      Dla uzyskania odznaki należy zwiedzić 12 spośród 15 obiektów wymienionych w załączniku do regulaminu.

4.      Termin zdobywania odznaki jest nieokreślony.

ZASADY POTWIERDZANIA

1.      Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka turystyki kwalifikowanej (OTP, KOT, MOT, TM, TOK itd.) lub samodzielnie opracowana kronika, która musi zawierać datę zwiedzania obiektu z potwierdzeniem pobytu w danej miejscowości. Potwierdzać mogą także przodownicy turystyki kwalifikowanej, przewodnicy PTTK, opiekunowie SKKT i piloci wycieczek krajowych.

ZASADY PRZYZNAWANIA ODZNAKI

1.      Po wypełnieniu wymogów regulaminu książeczkę lub kronikę przedkłada się do referatu weryfikacyjnego Zarządu Pałuckiego Oddziału PTTK w Żninie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Odznaka jest dla wszystkich odpłatna.

2.      Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Pałuckiego Oddziału PTTK w Żninie.

3.      Regulamin odznaki został uchwalony przez Zarząd Pałuckiego Oddziału PTTK w Żninie uchwalą nr 07/2001 z dnia 27.08.2001 r. i wszedł w życie z dniem podjęcia uchwały.

WYKAZ OBIEKTÓW DO ZWIEDZANIA

  1. Brzyskorzystew – kościół pw. św. Katarzyny
  2. Chojna – kościół pw. św. Małgorzaty
  3. Gąsawa – kościół pw. św. Mikołaja
  4. Jaktorowo – kościół pw. św. Anny
  5. Niestrojno – kościół pw. św. Michała Archanioła
  6. Parlin – kościół pw. św. Wawrzyńca
  7. Podlesie Kościelne – kościół pw. św. Anny
  8. Popowo Kościelne – kościół pw. Zwiastowania NMP
  9. Potulice k. Wągrowca – kościół pw. św. Katarzyny
10. Ryszewko – kościół pw. św. Marii Magdaleny
11. Skórki – kościół pw. św. Katarzyny
12. Szubin – kościół pw. św. Małgorzaty
13. Świątkowo – kościół pw. Świętej Trójcy
14. Tarnowo Pałuckie – kościół pw. św. Mikołaja
15. Żoń – kościół pw. św. Marcina


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Pałucki Oddział PTTK w Żninie
ul. Szkolna 16, 88-400 Żnin
tel. (0-52) 302-01-13, fax 302-07-02
http://www.paluki.pl/pttk
e-mail: pttk.znin@paluki.pl


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI