OdznakaŚwiatowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
Środowisko Pomorskie Okręg Gdańsk
Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział w Gdańsku
Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Gdańsku

ustanawiają Odznakę „Szlakiem partyzantów Armii Krajowej i Gryfa Pomorskiego”,
której warunki uzyskania są następujące:

 1. Honorową Odznakę nadaje Konwent Seniorów szczególnie zasłużonym jednostkom terytorialnym, organizacjom i osobom i indywidualnym związanym z ruchem oporu, martyrologią, walką partyzancką. Odznaka będzie wręczana w okolicznościach podniosłych.

 2. Zdobywać odznakę będą mogli wszyscy, którzy uzyskali 100 punktów wg zasad wykazanych w dalszej części regulaminu.

 3. Zdobywać będzie można tę odznakę w następujących dyscyplinach turystyki kwalifikowanej: pieszej, kolarskiej, motorowej i samochodowej.

 4. Punktację będzie można dodatkowo zaliczać na odznakę turystyki kwalifikowanej poszczególnych dyscyplin, jak i na odznaki krajoznawcze.

 5. Za przebycie każdego kilometra trasy przebiegu szlaku wg mapy wojskowej sprzed 1939 r. w skali 1:100.000, a zamieszczonej w książkach poświęconych temu szlakowi pt. „Szlakiem partyzantów Armii Krajowej i Gryfa Pomorskiego” w Borach Tucholskich i na Pojezierzu Kaszubskim (praca zbiorowa, druga pod tym tytułem autorstwa M. Krzyżanowskiego i E. F. Kozłowskiego) uzyskuje się: 1 punkt za wędrówkę pieszą na odcinku 1 km, 1 punkt za przebycie 10 km rowerem, motorem lub samochodem i w tym przypadku dolicza się kilometraż za dojazd z miejsca zamieszkania do miejsca rozpoczęcia właściwej trasy szlakiem partyzantów.

 6. Za zwiedzenie miejscowości na trasie przebiegu szlaku partyzanckiego uzyskuje się następujące punkty: Czersk, Czarna Woda, Szlachta, Wiele, Wdzydze Kiszewskie, Kościerzyna, Dziemiany, Łubiana, Będomin, Sikorzyno, Gołubie, Stężyca – po 10 punktów. Za zwiedzanie pozostałych wiosek i osad uzyskuje się po 1 punkcie.

 7. Za zwiedzanie miejscowości związanych z artyrologią, walkami partyzanckimi, potyczkami wojska polskiego a nie znajdujących się na trasie przebiegu szlaku partyzanckiego można uzyskać także stosowną ilość punktów i tak:

  • zwiedzanie Gdańska, Gdyni, Sztutowa, Helu – po 20 punktów,

  • zwiedzanie Stargardu Gdańskiego, Tczewa, Szpęgawska, Górnej Grupy, Gniewu, Pelplina, Skarszew, Piaśnicy, Wejherowa i Pucka – po 10 punktów,

  • pozostałe miejscowości – po 1 punkcie.

 8. Do punktacji wliczane jest miejsce zamieszkania.

 9. Potwierdzeń na trasie uzyskuje się w jednostkach administracji państwowej, biurach parafialnych i in. Potwierdzeń mogą dokonywać także przodownicy turystyki kwalifikowanej PTTK i instruktorzy Harcerstwa lub PCK.

 10. Weryfikację zdobywanej odznaki prowadzą zespoły w: Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK przy ul. Ogarnej 72 w Gdańsku i w innych jednostkach w miarę powoływania takich przez Środowisko Pomorskie AK i RPK PTTK.

 11. Interpretacja niniejszego Regulaminu leży w kompetencji organizacji powołujących odznakę i warunki jej uzyskania.

Zatwierdzono w Gdańsku dnia 20 kwietnia 2002 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku
Regionalna Pracownia Krajoznawcza
im. prof. Władysława Wędzińskiego
ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk
tel. (58) 301-14-88, 305-14-79
http://www.pttkkrowiabrama.pl
e-mail: pttk.krowiabrama@op.pl