Odznaka§ 1

Odznaka „Szlakami Miejsc Pamięci Narodowej po Ziemi Tarnowskiej” została ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Tarnowskiej w Tarnowie. Celem odznaki jest zachęcenie młodzieży i dorosłych do poznania miejsc martyrologii na terenie naszego miasta i Ziemi Tarnowskiej uświęconych męczeńską krwią Polaków w okresie po 1939 roku.

§ 2

Odznaka „Szlakami Miejsc Pamięci Narodowej po Ziemi Tarnowskiej” jest odznaką jednostopniową zdobywaną maksymalnie w ciągu 24 miesięcy od dały pierwszej wycieczki.

§ 3

O uzyskanie odznaki „Szlakami Miejsc Pamięci Narodowej po Ziemi Tarnowskiej” może ubiegać się każdy, kto ukończył 8 rok życia i spełnił warunki wymagane niniejszym Regulaminem.

§ 4

Odznakę „Szlakami Miejsc Pamięci Narodowej po Ziemi Tarnowskiej” można uzyskać przez odbycie wycieczek indywidualnie, zbiorowo, rodzinnie lub w czasie rajdów, zlotów lub złazów po „Ziemi Tarnowskiej”.

Dostępne szlaki turystyczne:

Do odznaki będą zaliczane miejsca Pamięci Narodowej znajdujące się również poza szlakami. Należy zwiedzić minimum 15 takich miejsc oraz uczestniczyć w jednej imprezie zorganizowanej przez ZO PTTK „Ziemi Tarnowskiej”:

§ 5

Odznaka „Szlakami Miejsc Pamięci Narodowej po Ziemi Tarnowskiej” może być zweryfikowana pod następującymi warunkami:

§ 6

Odznakę „Szlakami Miejsc Pamięci Narodowej po Ziemi Tarnowskiej” uzyskuje ten, kto spełni następujące wymagania Regulaminowe:

§ 7

Odznakę „Szlakami Miejsc Pamięci Narodowej po Ziemi Tarnowskiej” można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej (GOT, OTP, KOT).

§ 8

Książeczki OPT wypełnione weryfikuje Referat Weryfikacyjny Oddziału PTTK Ziemi Tarnowskiej.

§ 9

Teren Ziemi Tarnowskiej, na którym zdobywać można odznakę to obszar: wschodu Wisłoki, po Rabę na zachodzie, na północy od Wisły, po Beskid Niski i Wyspowy na południu.

§ 10

Interpretacja wymagań n/Regulaminu należy do ZO PTTK Ziemi Tarnowskiej. Odznakę „Szlakami Miejsc Pamięci Narodowej po Ziemi Tarnowskiej” można nabyć tylko w biurze PTTK Oddział Ziemi Tarnowskiej ul. Żydowska 20 na podstawie zweryfikowanej książeczki-dzienniczka.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Ziemi Tarnowskiej”
ul. Żydowska 20, 33-100 Tarnów
tel. (0-14) 622-22-00
http://tarnow.pttk.pl
e-mail: pttk@is.net.pl