Odznaka   Odznaka   OdznakaPOSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ustanawia się trzystopniową Regionalną Odznakę Krajoznawczą „Szlakiem Królewny Marianny Orańskiej”.

 2. Celem zdobywania odznak jest zachęcenie turystów do poznawania miejsc związanych z działalnością Królewny Marianny.

 3. Pierwszy stopień zdobywa się po ukończeniu 6 lat.

 4. Drugi i trzeci stopień zdobywa się po ukończeniu 8 lat.

 1. Odznaka może być nadawana honorowo przez Zarząd Oddziału za szczególne zasługi w propagowaniu poznawania miejsc związanych z działalnością Królewny Marianny Orańskiej.

WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

I STOPIEŃ

 1. Ośrodek „Sabat” w Międzygórzu – dworek myśliwski Królewny Marianny Orańskiej z 1858 r.;

 2. Dom Wypoczynkowy „Hanka – Leśnik” w Międzygórzu – budynek wolnego sędziego z XVIII w. rozbudowany w 1849 r., a w 1870 r. Przebudowany na hotel;

 3. Pokoje Gościnne – Restauracja „Złoty Róg” w Międzygórzu – budynek przemysłowy wolnego sędziego z XVII w. Kilkakrotnie przebudowywany, znajdowały się w nim: młyn, gorzelnia i kuźnia;

 4. Obelisk Królewny Marianny Orańskiej w Międzygórzu na ul. Sanatoryjnej naprzeciw sołectwa i DW „Słoneczna” – odsłonięty w 2000 r., a ufundowany przez Oddział PTTK Międzygórze;

 5. Schronisko PTTK „Na Hali pod Śnieżnikiem” – wybudowane jako „Szwajcarka” w 1871 r.;

 6. Mariańskie Skały na zboczach góry Żmijowiec w Masywie Śnieżnika.

II STOPIEŃ

 1. Ruiny Zamku Szczerba (Śnielinek) w okolicach Gniewoszowa;

 2. Dwór Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim – obecnie siedziba Urzędu Miasta i Gminy;

 3. Dom mieszkalny przy ul. Tadeusza Kościuszki w Stroniu Śląskim z herbem Królewny Marianny Orańskiej;

 4. Huta Szkła Kryształowego w Stroniu Śląskim;

 5. Jeden z kamieniołomów – biała, różowa lub zielona Marianna w okolicach Kletna;

 6. Obelisk (połowa drogi) w Lądku-Zdroju przy dawnym kościele ewangelickim upamiętniający budowę drogi pomiędzy Kamieńcem Ząbkowickim a Starym Mestem;

 7. Źródło Królewny Marianny Orańskiej w Lądku-Zdroju (obecnie Bolesława Chrobrego).

III STOPIEŃ

 1. Głuchołazy – kościół ewangelicki;

 2. Desenik – kościół ewangelicki;

 3. Jawornik – zamek;

 4. Bilá Woda – pałac;

 5. Pałac – zamek w Kamieńcu Ząbkowickim;

 6. Ząbkowice Śląskie – rozpoczęcie drogi budowanej przez Mariannę Orańską do Złotego Stoku.

 7. Aby uzyskać odpowiednie stopnie odznaki należy:

 1. zwiedzić wszystkie miejsca ujęte regulaminowo,

 2. odznaki należy zdobywać według kolejności stopni od I do III,

 3. potwierdzić stemplem pieczęci, opisem lub zdjęciem miejsce zwiedzone,

 4. oddać książeczkę do weryfikacji w Referacie Weryfikacyjnym Odznak Krajoznawczych przy Oddziale PTTK w Międzygórzu.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziałowej Komisji Krajoznawczej w Międzygórzu, ul. Wojska Polskiego 2.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK im. dr Mieczysława Orłowicza
Międzygórze, ul. Wojska Polskiego 2
Poczta: 57-522 Domaszków
tel./fax (0-74) 813-51-95
http://www.pttkmiedzygorze.ta.pl
e-mail: pttkbiuro@ta.pl
pttkmiedzygorze@neostrada.pl