Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Zarząd Oddziału PTTK w Grudziądzu im. ks. dr ppłk Władysława Łęgi, w celu spopularyzowania walorów krajoznawczych, historycznych i turystycznych Ziemi Chełmińskiej i jej pogranicza, oraz chcąc upowszechnić, znajomość gotyckiej architektury sakralnej Regionu, ustanawia Regionalną Odznakę Krajoznawczą PTTK „Szlakiem kościołów gotyckich Ziemi Chełmińskiej”.

 2. Odznakę zdobywa się na terenie Ziemi Chełmińskiej w jej historycznych granicach oraz pogranicza, podczas wycieczek indywidualnych lub zbiorowych.

 3. Odznakę może zdobywać każdy turysta krajowy lub zagraniczny po ukończeniu 7 roku życia, przy czym decyduje data urodzenia w chwili weryfikacji.

 4. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. Okres zdobywania kolejnych stopni jest nielimitowany.

 5. Odznaki można zdobywać równolegle wraz z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi pod warunkiem prowadzenia odrębnej dokumentacji.

 6. Odznaka posiada cztery stopnie:

  • brązowy,

  • srebrny,

  • złoty,

  • złoty z diamentem.

 7. Odznaka w stopniu złotym i złotym z diamentem może być przyznana także jako odznaka honorowa za znaczące zasługi i osiągnięcia w popularyzacji i ochronie zabytków Ziemi Chełmińskiej.

 8. Dla poszczególnych stopni wymagane jest zwiedzenie następującej liczby obiektów:

Stopień odznaki

Liczba obiektów

Grupa A

Grupa B

Stopień brązowy

2

5

Stopień srebrny

3

10

Stopień złoty

5

20

Stopień złoty z diamentem

50

 1. Obiekty zaliczone na poszczególne stopnie nie mogą się powtarzać. Punktowane są jedynie obiekty znajdujące się w kanonie, stanowiącym załącznik do regulaminu i jego integralną część. Grupę „A” stanowią obiekty o wyjątkowej wartości artystycznej i historycznej, zaś grupę „B” pozostałe obiekty.

 2. Wpis obiektu winien zawierać, co najmniej następujący opis:

  • datę zwiedzenia obiektu,

  • nazwę obiektu: kościół, klasztor, kaplica itp., wezwanie,

  • nazwę miejscowości w której znajduje się zabytek,

  • w przypadku miast, jego dokładny adres (ulica, numer itp.).

 3. Zwiedzanie poszczególnych obiektów winno być udokumentowane poprzez pieczątkę z obiektu (biuro parafialne) lub najbliższej instytucji (np. urząd gminy, sołtys, sklep, posterunek policji) wraz z datą lub pieczątkę i podpis przodownika turystyki kwalifikowanej, przewodnika turystycznego, instruktora PTTK obecnego na wycieczce. Honorowane jest także osobiste wykonanie fotografii krajoznawczej, wraz z opisem.

 4. Forma prowadzenia dokumentacji (kronika, skoroszyt, książeczka, arkusik) jest w zasadzie dowolna. Nie dopuszcza się jednak prowadzenia głównej kroniki w formacie cyfrowym, na nośnikach komputerowych (CD-Rom, DVD-Rom, dyskietka, PEN-drive, itp.).

 5. Kronikę, książeczkę, skoroszyt czy też arkusik spełniające wymogi do zdobycia poszczególnych, kolejnych stopni odznaki należy przedstawić do weryfikacji Referatowi Weryfikacyjnemu przy Komisji Krajoznawczej Oddziału im. ks. dr ppłk Władysława Łęgi, wraz z zestawieniem dotychczas zwiedzonych obiektów. Zestawienie to nie jest wymagane przy zdobywaniu odznaki w stopniu brązowym.

 6. W przypadku weryfikacji korespondencyjnej konieczne jest załączenie koperty i znaczków zwrotnych.

 7. Dowodem zdobycia odznaki jest pieczęć weryfikacyjna w kronice zdobywcy odznaki oraz dyplomie – legitymacja wystawiona przez weryfikat.

 8. Weryfikacja odznaki jest bezpłatna. Przyznaną odznakę można nabywać odpłatnie w siedzibie Oddziału PTTK im. ks. dr ppłk Władysława Łęgi: 86-300 Grudziądz ul. Za Basenem 2.

 9. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Referatu Weryfikacyjnego przy Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK im. ks. dr ppłk Władysława Łęgi w Grudziądzu.

Regulamin wprowadzony w życie Uchwałą Zarządu Oddziału PTTK im. ks. dr ppłk Władysława Łęgi nr 1/06/69 z dnia 19.01.2006 r., zaktualizowany Uchwałą nr 13/06/81.

Opracowanie Regulaminu: Tomasz Simiński-Stanny, Piotr Łukiewski.
Projekt graficzny odznaki: Henryk Pasik.

KANON

Kościoły grupy A

 1. Brodnica – kościół pw. św. Katarzyny, Fara;

 2. Chełmno – kościół pw. Wniebowzięcia NMP, Fara;

 3. Chełmno – kościół klasztorny pw. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty;

 4. Chełmża – konkatedra pw. Świętej Trójcy;

 5. Golub-Dobrzyń – kościół pw. św. Katarzyny;

 6. Grudziądz – kolegiata pw. św. Mikołaja, Sanktuarium MB Łaskawej;

 7. Nowe Miasto Lubawskie – kościół pw. św. Tomasza Apostoła (pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie);

 8. Toruń – katedra (dawny kościół farny) pw. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty;

 9. Toruń – kościół pw. Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Wincentego Frelichowskiego;

 10. Toruń – kościół pw. św. Jakuba Apostoła, Fara Nowomiejska.

Kościoły grupy B

 1. Bierzgłowo – kościół pw. Wniebowzięcia NMP (gm. Łubianka, pow. toruński);

 2. Błędowo – kościół pw. św. Michała Archanioła (gm. Płużnica, pow. wąbrzeski);

 3. Bobrowo – kościół pw. św. Jakuba Apostoła (m. gminna, pow. brodnicki);

 4. Brudzawy – kościół pw. św. Andrzeja Apostoła (gm. Bobrowo, pow. brodnicki);

 5. Byszwałd – kościół pw. św. Andrzeja Apostoła (gm. Lubawa, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie);

 6. Ciechocin – kościół pw. Marii Magdaleny (m. gminna, pow. golubski);

 7. Cielęta – kościół pw. św. Mikołaja (gm. Brodnica, pow. brodnicki);

 8. Chełmno – kościół pw. św. Jakuba i Mikołaja;

 9. Chełmno – kościół pw. św. Piotra i Pawła;

 10. Chełmno – kościół pw. św. Marcina;

 11. Chełmno – kościół pw. św. Ducha;

 12. Chełmno – kaplica „Na Bramce” w Bramie Grudziądzkiej;

 13. Chełmonie – kościół pw. św. Bartłomieja (gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubski);

 14. Chełmża – kościół pw. św. Mikołaja;

 15. Czarnowo – kościół pw. św. Marcina (gm. Zławieś Wielka, pow. toruński);

 16. Czarże – kościół pw. Narodzenia NMP (gm. Dąbrowa Chełmińska, pow. bydgoski);

 17. Dąbrówka Królewska – kościół pw. św. Jakuba (gm. Gruta, pow. grudziądzki);

 18. Dębowa Łąka – kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła (m. gminna, pow. wąbrzeski);

 19. Dźwierzno – kościół pw. Wniebowzięcia NMP (gm. Chełmża, pow. toruński);

 20. Gorczenica – kościół pw św. Krzyża (gm. i powiat Brodnica);

 21. Gostkowo – kościół pw. Wniebowzięcia NMP (gm. Łysomice, pow. toruński);

 22. Grębocin – kościół pw. św. Barbary (gm. Lubicz, pow. toruński) – desakralizowany;

 23. Grodziczno – kościół pw. św. Piotra i Pawła (gm. Grodziczno, pow. nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie);

 24. Gronowo – kościół pw. św. Mikołaja (gm. Lubicz, pow. toruński);

 25. Grudziądz – kościół pw. św. Ducha;

 26. Gruta – kościół pw. Wniebowzięcia NMP (m. gminna, pow. grudziądzki);

 27. Grzybno – kościół pw. św. Michała Archanioła (gm. Unisław, pow. chełmiński);

 28. Grzywna – kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej (gm. Chełmża, pow. toruński);

 29. Gubiny – kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (gm. Rogóźno, pow. grudziądzki);

 30. Kaszczorek – kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (dzielnica Torunia);

 31. Kazanice – kościół pw. św. Jakuba Apostoła (gm. Lubawa, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie);

 32. Kijewo Królewskie – kościół pw. św. Wawrzyńca (m. gminna, pow. chełmiński);

 33. Kiełbasin – kościół pw. Narodzenia NMP (gm. Chełmża, pow. toruński);

 34. Kowalewo Pomorskie – kościół pw. św. Mikołaja (m. gminna, pow. golubsko-dobrzyński);

 35. Kruszyny – kościół pw. św. Mikołaja (gm. Bobrowo, pow. brodnicki);

 36. Kurkocin – kościół pw. św. Bartłomieja (gm. Dębowa Łąka, pow. wąbrzeski);

 37. Kurzętnik – kościół pw. św. Marii Magdaleny (m. gminna, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie);

 38. Lembarg – kościół pw. św. Piotra i Pawła (gm. i pow. Jabłonowo Pomorskie);

 39. Linowo – kościół pw. św. Michała Archanioła (gm. Świecie n/Osą, pow. grudziądzki);

 40. Lipinki – kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła (gm. Biskupiec, pow. nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie);

 41. Lisewo – kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (m. gminna, pow. chełmiński);

 42. Lubawa – kościół pw. Nawiedzenia NMP i św. Anny (m. gminna, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie);

 43. Lubawa – kościół pw. św. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła (m. gminna, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie);

 44. Lubicz Dolny – kościół pw. św. Stanisława Biskupa i męczennika (gm. Lubicz, pow. toruński;

 45. Łobdowo – kościół pw. św. Małgorzaty (gm. Dębowa Łąka, pow. wąbrzeski);

 46. Łasin – kościół pw. św. Katarzyny (m. gminna, pow. grudziądzki);

 47. Łąkorz – kościół pw. św. Mikołaja (gm. Biskupiec, pow. nowomiejski);

 48. Łopatki – kościół pw. św. Marii Magdaleny (gm. Książki, pow. wąbrzeski);

 49. Mokre – kościół pw. Wniebowzięcia NMP (gm. Grudziądz, pow. grudziądzki);

 50. Nawra – kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej oraz NMP Wspomożycielki Wiernych (gm. Chełmża, pow. toruński);

 51. Niedźwiedź – kościół pw. św. Jerzego (gm. Dębowa Łąka, pow. wąbrzeski);

 52. Nowa Wieś Królewska – kościół pw. św. Jana Chrzciciela (gm. Płużnica, pow. wąbrzeski);

 53. Okonin – kościół pw. św. Kosmy i Damiana (gm. Gruta, pow. grudziądzki);

 54. Orzechowo – kościół pw. św. Marii Magdaleny (gm. i pow. wąbrzeski);

 55. Osieczek – kościół pw. św. Katarzyny (gm. książki, pow. wąbrzeski);

 56. Ostromecko – kościół pw. św. Mikołaja, Stanisława Biskupa, Jana Chrzciciela (gm. Dąbrowa Chełmińska, pow. bydgoski);

 57. Ostrowite – kościół pw. św. Jakuba (gm. Biskupiec, pow. nowomiejski);

 58. Ostrowite k/Kowalewa – kościół pw. św. Marii Magdaleny (gm. i pow. golubsko-dobrzyński);

 59. Papowo Biskupie – kościół pw. św. Mikołaja (m. gminna, pow. chełmiński);

 60. Papowo Toruńskie – kościół pw. św. Mikołaja (gm. Łysomice, pow. toruński);

 61. Pluskowęsy – kościół pw. św. Jana Chrzciciela (gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubski);

 62. Płonne – kościół pw, św. Jakuba (gm. Radomin, pow. golubski);

 63. Płowęż – kościół pw. św. Małgorzaty (gm. Jabłonowo Pomorskie, pow. jabłonowski);

 64. Płużnica – kościół pw. św. Małgorzaty (m. gminna, pow. wąbrzeski);

 65. Prątnica – kościół pw. św. Katarzyny (gm. Lubawa, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie);

 66. Przeczno – kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (gm. Łubianka, pow. toruński);

 67. Radziki Duże – kościół pw. św. Katarzyny (gm. Wąpielsk, pow. rypiński);

 68. Radzyń Chełmiński – kościół pw. św. Anny (m. gminna, pow. grudziądzki);

 69. Radzyń Chełmiński – kaplica pw. św. Jerzego (m. gminna, pow. grudziądzki);

 70. Rogowo – kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (gm. Lubicz, pow. toruński);

 71. Rogóźno – kościół pw. św. Wojciecha (miejscowość gminna, pow. grudziądzki);

 72. Ryńsk – kościół pw. św. Wawrzyńca (gm. Wąbrzeźno, pow. wąbrzeski);

 73. Sampława – kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła (gm. Lubawa, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie);

 74. Sarnowo – kościół pw. św. Marcina Biskupa z Tours (gm. Stolno, pow. chełmiński);

 75. Skarlin – kościół pw. Św. Bartłomieja (gm. i pow. nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie);

 76. Szczepanki – kościół pw. św. Wawrzyńca (gm. Łasin, pow. grudziądzki);

 77. Szczuka – kościół pw. św. Marcina i Sebastiana (gm. i pow. brodnicki);

 78. Srebrniki – kościół pw. Matki Boskiej Śnieżnej (gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubski);

 79. Świerczynki – kościół pw. św. Janów Chrzciciela i Ewangelisty (gm. i pow. toruński);

 80. Trzebcz Szlachecki – kościół pw. Wniebowzięcia NMP (gm. Kijewo Królewskie, pow. chełmiński);

 81. Unisław – kościół pw. św. Bartłomieja (m. gminna, pow. chełmiński);

 82. Wabcz – kościół pw. św. Bartłomieja (gm. Stolno, pow. chełmiński);

 83. Wąbrzeźno – kościół pw. św. Apostołów Tadeusza i Judy (m. gminna i powiatowa);

 84. Wielka Łąka – kościół pw. św. Katarzyny i Małgorzaty (gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubski);

 85. Wielkie Czyste – kościół pw. św. Katarzyny (gm. Stolno, pow. chełmiński);

 86. Wielkie Radowiska – kościół pw. Św. Jakuba Apostoła (gm. Dębowa Łąka, pow. wąbrzeski);

 87. Wielki Wełcz – kościół filialny pw. św. Jana Chrzciciela (gm. i pow. grudziądzki);

 88. Wrocki – kościół pw. św. Marcina (gm. i pow. golubski);

 89. Zieleń – kościół pw. św. Piotra i Pawła (gm. i pow. Wąbrzeźno);

 90. Żmijewo – kościół pw. Św. Jakuba Apostoła (gm. Brodnica pow. brodnicki).


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi
w Grudziądzu
ul. gen. Józefa Hallera 32, 86-300 Grudziądz
tel. (+48) 691951010
http://www.grudziadz.pttk.pl
e-mail: pttkgrudziadz@gmail.com