Odznaka    Odznaka    Odznaka    Odznaka 1. Zarząd Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, w celu spopularyzowania walorów krajoznawczych, historycznych i turystycznych Ziemi Chełmińskiej i jej pogranicza, oraz chcąc upowszechnić, znajomość gotyckiej architektury sakralnej Regionu, ustanawia Regionalną Odznakę Krajoznawczą PTTK „Szlakiem kościołów gotyckich Ziemi Chełmińskiej”.

 2. Odznakę zdobywa się na terenie Ziemi Chełmińskiej w jej historycznych granicach oraz pogranicza, podczas wycieczek indywidualnych lub zbiorowych.

 3. Odznakę może zdobywać każdy turysta krajowy lub zagraniczny po ukończeniu 7. roku życia, przy czym decyduje data urodzenia w chwili weryfikacji.

 4. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. Okres zdobywania kolejnych stopni jest nielimitowany.

 5. Odznaki można zdobywać równolegle wraz z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi pod warunkiem prowadzenia odrębnej dokumentacji.

 6. Odznaka posiada cztery stopnie:

  • brązowy,

  • srebrny,

  • złoty,

  • złoty z diamentem.

 7. Odznaka w stopniu złotym i złotym z diamentem może być przyznana także jako odznaka honorowa za znaczące zasługi i osiągnięcia w popularyzacji i ochronie zabytków Ziemi Chełmińskiej.

 8. Dla poszczególnych stopni wymagane jest zwiedzenie następującej liczby obiektów:

Stopień odznaki

Liczba obiektów

Grupa A

Grupa B

Stopień brązowy

2

5

Stopień srebrny

3

10

Stopień złoty

5

20

Stopień złoty z diamentem

50

 1. Obiekty zaliczone na poszczególne stopnie nie mogą się powtarzać. Punktowane są jedynie obiekty znajdujące się w kanonie, stanowiącym załącznik do regulaminu i jego integralną część. Grupę „A” stanowią obiekty o wyjątkowej wartości artystycznej i historycznej, zaś grupę „B” pozostałe obiekty.

 2. Wpis obiektu winien zawierać, co najmniej następujący opis:

  • datę zwiedzenia obiektu;

  • nazwę obiektu – kościół, klasztor, kaplica itp., wezwanie;

  • nazwę miejscowości, w której znajduje się zabytek;

  • w przypadku miast, jego dokładny adres (ulica, numer, itp.).

 3. Zwiedzanie poszczególnych obiektów winno być udokumentowane poprzez pieczątkę z obiektu (biuro parafialne) lub najbliższej instytucji (np. urząd gminy, sołtys, sklep, posterunek policji) wraz z datą lub pieczątkę i podpis przodownika turystyki kwalifikowanej, przewodnika turystycznego, instruktora PTTK obecnego na wycieczce. Honorowane jest także osobiste wykonanie fotografii krajoznawczej, wraz z opisem.

 4. Forma prowadzenia dokumentacji (kronika, skoroszyt, książeczka, arkusik) jest w zasadzie dowolna. Nie dopuszcza się jednak prowadzenia głównej kroniki w formacie cyfrowym, na nośnikach komputerowych (CD-Rom, DVD- PEN-drive, itp.).

 5. Kronikę, książeczkę, skoroszyt czy też arkusik spełniające wymogi do zdobycia poszczególnych, kolejnych stopni odznaki należy przedstawić do weryfikacji Referatowi Weryfikacyjnemu przy Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, wraz z zestawieniem dotychczas zwiedzonych obiektów. Zestawienie to nie jest wymagane przy zdobywaniu odznaki w stopniu brązowym.

 6. Dowodem zdobycia odznaki jest pieczęć weryfikacyjna w kronice zdobywcy odznaki oraz dyplomie-legitymacji wystawionym przez weryfikat.

 7. Weryfikacja odznaki jest bezpłatna. Przyznaną odznakę można nabywać odpłatnie w siedzibie Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, ul. gen. Józefa Hallera 32, 86-300 Grudziądz.

 8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Referatu Weryfikacyjnego przy Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.

Regulamin wprowadzony w życie Uchwałą Zarządu Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi nr 1/06/69 z dnia 19.01.2006 r.

Opracowanie Regulaminu: Tomasz Simiński-Stanny, Piotr Łukiewski.
Projekt graficzny odznaki: Henryk Pasik.

KANON

Kościoły grupy A

 1. Brodnica – kościół farny pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

 2. Chełmno – kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP.

 3. Chełmno – kościół klasztorny pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty.

 4. Chełmża – bazylika konkatedralna pw. Świętej Trójcy.

 5. Golub-Dobrzyń – kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

 6. Grudziądz – bazylika kolegiacka pw. św. Mikołaja, sanktuarium MB Łaskawej.

 7. Nowe Miasto Lubawskie – bazylika kolegiacka pw. św. Tomasza Apostoła (pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie).

 8. Toruń – bazylika katedralna pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty (dawny kościół farny).

 9. Toruń – kościół pw. Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

 10. Toruń – kościół pw. św. Apostołów Jakuba i Filipa, fara Nowego Miasta.

Kościoły grupy B

 1. Bierzgłowo – kościół pw. Wniebowzięcia NMP (gm. Łubianka, pow. toruński).

 2. Błędowo – kościół pw. św. Michała Archanioła (gm. Płużnica, pow. wąbrzeski).

 3. Bobrowo – kościół pw. św. Jakuba Apostoła (m. gminna, pow. brodnicki).

 4. Brudzawy – kościół pw. św. Andrzeja Apostoła (gm. Bobrowo, pow. brodnicki).

 5. Byszwałd – kościół pw. św. Andrzeja Apostoła (gm. Lubawa, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie).

 6. Ciechocin – kościół pw. Marii Magdaleny (m. gminna, pow. golubsko-dobrzyński).

 7. Cielęta – kościół pw. św. Mikołaja (gm. Brodnica, pow. brodnicki).

 8. Chełmno – kościół filialny pw. św. Jakuba i św. Mikołaja.

 9. Chełmno – kościół filialny pw. św. Piotra i św. Pawła.

 10. Chełmno – kościół filialny pw. św. Marcina.

 11. Chełmno – kościół pw. Ducha Świętego.

 12. Chełmno – kaplica „Na Bramce” w Bramie Grudziądzkiej.

 13. Chełmonie – kościół pw. św. Bartłomieja (gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubsko-dobrzyński).

 14. Chełmża – kościół filialny pw. św. Mikołaja.

 15. Czarnowo – kościół pw. św. Marcina (gm. Zławieś Wielka, pow. toruński).

 16. Czarże – kościół pw. Narodzenia NMP (gm. Dąbrowa Chełmińska, pow. bydgoski).

 17. Dąbrówka Królewska – kościół pw. św. Jakuba (gm. Gruta, pow. grudziądzki).

 18. Dębowa Łąka – kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła (m. gminna, pow. wąbrzeski).

 19. Dźwierzno – kościół pw. Wniebowzięcia NMP (gm. Chełmża, pow. toruński).

 20. Gorczenica – kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (gm. i powiat Brodnica).

 21. Gostkowo – kościół pw. Wniebowzięcia NMP (gm. Łysomice, pow. toruński).

 22. Grębocin – kościół pw. św. Barbary (gm. Lubicz, pow. toruński) – desakralizowany.

 23. Grodziczno – kościół pw. św. Piotra i św. Pawła (gm. Grodziczno, pow. nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie).

 24. Gronowo – kościół pw. św. Mikołaja (gm. Lubicz, pow. toruński).

 25. Grudziądz – kościół pw. Ducha Świętego.

 26. Gruta – kościół pw. Wniebowzięcia NMP (m. gminna, pow. grudziądzki).

 27. Grzybno – kościół pw. św. Michała Archanioła (gm. Unisław, pow. chełmiński).

 28. Grzywna – kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej (gm. Chełmża, pow. toruński).

 29. Gubiny – kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (gm. Rogóźno, pow. grudziądzki).

 30. Kaszczorek – kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (dzielnica Torunia).

 31. Kazanice – kościół pw. św. Jakuba Apostoła (gm. Lubawa, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie).

 32. Kijewo Królewskie – kościół pw. św. Wawrzyńca (m. gminna, pow. chełmiński).

 33. Kiełbasin – kościół pw. Narodzenia NMP (gm. Chełmża, pow. toruński).

 34. Kowalewo Pomorskie – kościół pw. św. Mikołaja (m. gminna, pow. golubsko-dobrzyński).

 35. Kruszyny – kościół pw. św. Mikołaja (gm. Bobrowo, pow. brodnicki).

 36. Kurkocin – kościół pw. św. Bartłomieja (gm. Dębowa Łąka, pow. wąbrzeski).

 37. Kurzętnik – kościół pw. św. Marii Magdaleny (m. gminna, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie).

 38. Lembarg – kościół pw. św. Piotra i św. Pawła (gm. i pow. Jabłonowo Pomorskie).

 39. Linowo – kościół pw. św. Michała Archanioła (gm. Świecie n/Osą, pow. grudziądzki).

 40. Lipinki – kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła (gm. Biskupiec, pow. nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie).

 41. Lisewo – kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (m. gminna, pow. chełmiński).

 42. Lubawa – kościół pw. Nawiedzenia NMP i św. Anny (m. gminna, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie).

 43. Lubawa – kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Michała Archanioła (m. gminna, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie).

 44. Lubicz Dolny – kościół pw. św. Stanisława biskupa męczennika (gm. Lubicz, pow. toruński).

 45. Łobdowo – kościół pw. św. Małgorzaty (gm. Dębowa Łąka, pow. wąbrzeski).

 46. Łasin – kościół pw. św. Katarzyny (m. gminna, pow. grudziądzki).

 47. Łąkorz – kościół pw. św. Mikołaja (gm. Biskupiec, pow. nowomiejski).

 48. Łopatki – kościół pw. św. Marii Magdaleny (gm. Książki, pow. wąbrzeski).

 49. Mokre – kościół pw. Wniebowzięcia NMP (gm. Grudziądz, pow. grudziądzki).

 50. Nawra – kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych (gm. Chełmża, pow. toruński).

 51. Niedźwiedź – kościół pw. św. Jerzego (gm. Dębowa Łąka, pow. wąbrzeski).

 52. Nowa Wieś Królewska – kościół pw. św. Jana Chrzciciela (gm. Płużnica, pow. wąbrzeski).

 53. Okonin – kościół pw. św. Kosmy i Damiana (gm. Gruta, pow. grudziądzki).

 54. Orzechowo – kościół pw. św. Marii Magdaleny (gm. i pow. wąbrzeski).

 55. Osieczek – kościół pw. św. Katarzyny (gm. książki, pow. wąbrzeski).

 56. Ostromecko – kościół pw. św. Mikołaja, św. Stanisława biskupa męczennika i św. Jana Chrzciciela (gm. Dąbrowa Chełmińska, pow. bydgoski).

 57. Ostrowite – kościół pw. św. Jakuba (gm. Biskupiec, pow. nowomiejski).

 58. Ostrowite k/Kowalewa – kościół pw. św. Marii Magdaleny (gm. i pow. golubsko-dobrzyński).

 59. Papowo Biskupie – kościół pw. św. Mikołaja (m. gminna, pow. chełmiński).

 60. Papowo Toruńskie – kościół pw. św. Mikołaja (gm. Łysomice, pow. toruński).

 61. Pluskowęsy – kościół pw. św. Jana Chrzciciela (gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubsko-dobrzyński).

 62. Płonne – kościół pw, św. Jakuba (gm. Radomin, pow. golubsko-dobrzyński).

 63. Płowęż – kościół pw. św. Małgorzaty (gm. Jabłonowo Pomorskie, pow. jabłonowski).

 64. Płużnica – kościół pw. św. Małgorzaty (m. gminna, pow. wąbrzeski).

 65. Prątnica – kościół pw. św. Katarzyny (gm. Lubawa, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie).

 66. Przeczno – kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (gm. Łubianka, pow. toruński).

 67. Radziki Duże – kościół pw. św. Katarzyny (gm. Wąpielsk, pow. rypiński).

 68. Radzyń Chełmiński – kościół pw. św. Anny (m. gminna, pow. grudziądzki).

 69. Radzyń Chełmiński – kaplica pw. św. Jerzego (m. gminna, pow. grudziądzki).

 70. Rogowo – kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (gm. Lubicz, pow. toruński).

 71. Rogóźno – kościół pw. św. Wojciecha (miejscowość gminna, pow. grudziądzki).

 72. Ryńsk – kościół pw. św. Wawrzyńca (gm. Wąbrzeźno, pow. wąbrzeski).

 73. Sampława – kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła (gm. Lubawa, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie).

 74. Sarnowo – kościół pw. św. Marcina biskupa z Tours (gm. Stolno, pow. chełmiński).

 75. Skarlin – kościół pw. św. Bartłomieja (gm. i pow. nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie).

 76. Szczepanki – kościół pw. św. Wawrzyńca (gm. Łasin, pow. grudziądzki).

 77. Szczuka – kościół pw. św. Marcina i św. Sebastiana (gm. i pow. brodnicki).

 78. Szynwałd – kościół pw. Narodzenia NMP (gm. Łasin, pow. grudziądzki).

 79. Srebrniki – kościół pw. Matki Boskiej Śnieżnej (gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubsko-dobrzyński).

 80. Świerczynki – kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty (gm. i pow. toruński).

 81. Trzebcz Szlachecki – kościół pw. Wniebowzięcia NMP (gm. Kijewo Królewskie, pow. chełmiński).

 82. Unisław – kościół pw. św. Bartłomieja (m. gminna, pow. chełmiński).

 83. Wabcz – kościół pw. św. Bartłomieja (gm. Stolno, pow. chełmiński).

 84. Wąbrzeźno – kościół pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza (m. gminna i powiatowa).

 85. Wielka Łąka – kościół pw. św. Katarzyny i św. Małgorzaty (gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubsko-dobrzyński).

 86. Wielkie Czyste – kościół pw. św. Katarzyny (gm. Stolno, pow. chełmiński).

 87. Wielkie Radowiska – kościół pw. św. Jakuba Apostoła (gm. Dębowa Łąka, pow. wąbrzeski).

 88. Wielki Wełcz – kościół filialny pw. św. Jana Chrzciciela (gm. i pow. grudziądzki).

 89. Wrocki – kościół pw. św. Marcina (gm. i pow. golubsko-dobrzyński).

 90. Zieleń – kościół pw. św. Piotra i św. Pawła (gm. i pow. Wąbrzeźno).

 91. Żmijewo – kościół pw. św. Jakuba Apostoła (gm. Brodnica, pow. brodnicki).


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi
w Grudziądzu
ul. gen. Józefa Hallera 32, 86-300 Grudziądz
tel. (+48) 691951010
http://www.grudziadz.pttk.pl
e-mail: pttkgrudziadz@gmail.com