Odznaka   Odznaka   OdznakaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Odznakę „Szlakami drewnianych kościołów Opolszczyzny” ustanowił Zarząd Oddziału PTTK w Opolu w celu:

  • popularyzacji Opolszczyzny,

  • zachęcenia turystów do poznawania zabytków sakralnej architektury drewnianej, oraz z okazji jubileuszu 50-lecia działalności Oddziału PTTK.

 2. Odznaka „Szlakami drewnianych kościołów Opolszczyzny” jest trójstopniowa:

  • brązowa,

  • srebrna,

  • złota.

II. WARUNKI ZDOBYCIA ODZNAKI

 1. Odznakę można zdobywać w czasie wycieczek indywidualnych lub zbiorowych.

 2. Odznakę zdobywa się zwiedzając drewniane kościoły Opolszczyzny.

 3. Dla uzyskania odznaki należy zwiedzić odpowiednią liczbę kościołów:

  • dla stopnia brązowego – 10 kościołów,

  • dla stopnia srebrnego – 20 kościołów,

  • dla stopnia złotego – 30 kościołów.

 4. Obowiązuje kolejność zdobywania odznaki.

 5. Zwiedzany kościół może być zaliczony tylko raz, niezależnie od stopnia odznaki.

 6. Wykaz kościołów umieszczono w załączniku do regulaminu.

III. ZASADY POTWIERDZANIA ODZNAKI

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka (dzienniczek, notesik) opracowana samodzielnie, w której zawarte zostaną następujące dane:

  • dane osoby ubiegającej się o odznakę (nazwisko i imię, PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania, nr leg. PTTK i Oddział PTTK – podają tylko członkowie Towarzystwa, podpis właściciela),

  • nazwa zwiedzanego kościoła, miejscowość, krótka informacja o obiekcie,

  • data zwiedzania kościoła,

  • potwierdzenie zwiedzania (ze zwiedzanego kościoła, miejscowości w której znajduje się kościół lub przez przewodnika, pilota wycieczki, przodownika turystyki kwalifikowanej, instruktora krajoznawstwa, instruktora opieki nad zabytkami uczestniczącego w wycieczce).

 2. Termin zdobywania odznaki jest dowolny.

 3. W jednym roku kalendarzowym nie można zdobyć więcej niż jedną odznakę.

 4. Nadwyżkę zwiedzanych kościołów w danym roku zalicza się na poczet normy potrzebnej do zdobycia następnego stopnia odznaki, jednak nie więcej niż 50% tej normy.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA ODZNAKI

 1. Po wypełnieniu wymogów regulaminu książeczkę dostarczyć należy do Referatu Weryfikacyjnego Zarządu Oddziału PTTK w Opolu, ul. Krakowska 15-17, 45-018 Opole.

 2. Do książeczki przesyłanej do weryfikacji pocztą należy dodatkowo załączyć zaadresowaną kopertę zwrotną oraz znaczek o nominale umożliwiającym jej odesłanie po weryfikacji.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Odznaki są odpłatne (do nabycia w Oddziale PTTK w Opolu).

 2. Regulamin odznaki został uchwalony przez Zarząd Oddziału PTTK w Opolu w dniu 16.12.2002 r. uchwałą nr 81/ZO/12/02.

 3. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Opolu.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2004 r.

WYKAZ DREWNIANYCH OBIEKTÓW SAKRALNYCH
W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Lp.

Gmina

Miejscowość

Obiekt

Wezwanie

Wiek/rok

1.

Baborów

Baborów

kościół wotywny

św. Józefa i św. Barbary

1700

2.

Byczyna

Biskupice

kościół filialny

św. Jadwigi Śląskiej

1718

3.

Byczyna

Gołkowice

kościół

1766

4.

Byczyna

Miechowa

kościół

XVI

5.

Byczyna

Proślice

kościół

1580

6.

Byczyna

Jakubowice

kościół

1585

7.

Byczyna

Nasale

kościół

1730

8.

Cisek

Miejsce Odrzańskie

kościół filialny

św. Walentego

1770

9.

Cisek

Przewóz

kościół filialny

św. Judy Tadeusza

1550

10.

Dobrodzień

Dobrodzień

kościół cmentarny

św. Walentego

XVII

11.

Dobrodzień

Szemrowice

kaplica

MB Nieustającej Pomocy

1946

12.

Dobrzeń Wielki

Dobrzeń Wielki

kościół pielgrzymkowy

św. Rocha

1658

13.

Dobrzeń Wielki

Czarnowąsy

kościół cmentarny

św. Anny

1684

14.

Domaszowice

Siemysłów

kościół

1854

15.

Głogówek

Rzepce

kościół filialny

św. Jakuba

1751

16.

Gorzów Śląski

Gola

kościół

XVII

17.

Gorzów Śląski

Jamy

kościół filialny

św. Mikołaja

1702

18.

Gorzów Śląski

Kozłowice

kościół parafialny

św. Jana Chrzciciela

XVII

19.

Gorzów Śląski

Uszyce

kościół

1517

20.

Gogolin

Malnia

kościół górny

św. Franciszka

1801

21.

Kluczbork

Bąków

kościół parafialny

Wniebowzięcia NMP

XVI

22.

Kluczbork

Ligota Górna

kościół cmentarny

Św. Krzyża

1787

23.

Kluczbork

Maciejów

kościół

XVI

24.

Komprachcice

Ochodze

kościół parafialny

św. Marcina

1702

25.

Lasowice Wielkie

Borki Wielkie

kościół cmentarny

św. Bartłomieja

1697

26.

Lasowice Wielkie

Chocianowice

kościół filialny

Narodzenia NMP

1663

27.

Lasowice Wielkie

Laskowice

kościół filialny

św. Wawrzyńca

1686

28.

Lasowice Wielkie

Lasowice Małe

kościół filialny

Wniebowzięcia NMP

1688

29.

Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie

kościół parafialny

Wszystkich Świętych

1599

30.

Lasowice Wielkie

Wędrynia

kościół filialny

św. Jana Chrzciciela

1791

31.

Łubniany

Kolanowice

kościół filialny

św. Barbary

1676

32.

Namysłów

Baldwinowice

kościół

1592

33.

Namysłów

Krasowice

kościół

1620

34.

Namysłów

Michalice

kościół

1614

35.

Namysłów

Smarchowice

kościół

XVIII

36.

Namysłów

Woskowice Małe

kościół

1711

37.

Niemodlin

Lipno

kaplica pustelnika

XVIII

38.

Niemodlin

Rogi – skansen

kościół cmentarny

Narodzenia NMP

XIV

39.

Olesno

Borki Wielkie

kościół filialny

św. Bartłomieja

1680

40.

Olesno

Boroszów

kościół filialny

św. Marii Magdaleny

1669

41.

Olesno

Grodzisko

kościół pielgrzymkowy

św. Rocha

1710

42.

Olesno

Olesno

kościół filialny

św. Anny

1518

43.

Olesno

Sowczyce

kościół filialny

św. Antoniego

XVII

44.

Olesno

Stare Olesno

kościół parafialny

św. Marii Magdaleny

XVII

45.

Olesno

Wachów

kościół filialny

św. Wawrzyńca

1706

46.

Olszanka

Obórki

kościół polskokatolicki

Podwyższenia Krzyża Św.

XVI

47.

Opole

Opole – skansen

kościół

XVI

48.

Pawłowiczki

Radoszowy

kościół parafialny

św. Jadwigi

1730

49.

Pawłowiczki

Gościęcin

kaplica pątnicza

św. Brykcjusza

1661

50.

Popielów

Popielów

kościół

1654

51.

Praszka

Wierzbie

kościół

XVI

52.

Radłów

Biskupice

kościół filialny

św. Jacka

1718

53.

Rudniki

Jaworzno

kościół

XVI

54.

Rudniki

Żytniów

kościół

XVII

55.

Strzelce Opolskie

Szczepanek

kościół filialny

Nawiedzenia NMP

1668

56.

Strzelce Opolskie

Strzelce Opolskie

kościół cmentarny

św. Barbary

1683

57.

Turawa

Zakrzów Turawski

kościół filialny

św. Piotra i Pawła

1658

58.

Turawa

Bierdzany

kościół parafialny

św. Jadwigi Śląskiej

1711

59.

Ujazd

Klucz

kościół parafialny

św. Elżbiety Węgierskiej

1748

60.

Ujazd

Olszowa

kościół filialny

MB Śnieżnej

1650

61.

Ujazd

Zimna Wódka

kościół filialny

św. Marii Magdaleny

1650

62.

Wołczyn

Brzezinki

kościół

1550

63.

Wołczyn

Komorzno

kościół

1753

64.

Wołczyn

Krzywiczyny

kościół

1623

65.

Wołczyn

Rożnów

kościół

1788

66.

Wołczyn

Wierzbica Dolna

kościół

1688

67.

Wołczyn

Świniary Wielkie

kościół

1672

68.

Wołczyn

Gierałcice

kościół

XVII

69.

Zębowice

Radawie

kościół parafialny

Podwyższenia Krzyża Św.

1500Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Opolu
ul. Krakowska 15/17
45-018 Opole
tel. (0-77) 454-51-13, fax 453-89-79
http://opole.pttk.pl
e-mail: zarzad@opole.pttk.pl