''Szlakami drewnianych kościołów Opolszczyzny'' - brązowa ''Szlakami drewnianych kościołów Opolszczyzny'' - srebrna ''Szlakami drewnianych kościołów Opolszczyzny'' - złotaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Odznakę „Szlakami drewnianych kościołów Opolszczyzny” ustanowił Zarząd Oddziału PTTK w Opolu w celu:

·        popularyzacji Opolszczyzny,

·        zachęcenia turystów do poznawania zabytków sakralnej architektury drewnianej, oraz z okazji jubileuszu 50-lecia działalności Oddziału PTTK.

2.      Odznaka „Szlakami drewnianych kościołów Opolszczyzny” jest trójstopniowa:

·        brązowa,

·        srebrna,

·        złota.

II. WARUNKI ZDOBYCIA ODZNAKI

1.      Odznakę można zdobywać w czasie wycieczek indywidualnych lub zbiorowych.

2.      Odznakę zdobywa się zwiedzając drewniane kościoły Opolszczyzny.

3.      Dla uzyskania odznaki należy zwiedzić odpowiednią liczbę kościołów:

·        dla stopnia brązowego – 10 kościołów,

·        dla stopnia srebrnego – 20 kościołów,

·        dla stopnia złotego – 30 kościołów.

4.      Obowiązuje kolejność zdobywania odznaki.

5.      Zwiedzany kościół może być zaliczony tylko raz, niezależnie od stopnia odznaki.

6.      Wykaz kościołów umieszczono w załączniku do regulaminu.

III. ZASADY POTWIERDZANIA ODZNAKI

1.      Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka (dzienniczek, notesik) opracowana samodzielnie, w której zawarte zostaną następujące dane:

·        dane osoby ubiegającej się o odznakę (Nazwisko i imię, PESEL – data urodzenia, adres zamieszkania, nr leg. PTTK i Oddział PTTK – podają tylko członkowie Towarzystwa, podpis właściciela),

·        nazwa zwiedzanego kościoła, miejscowość, krótka informacja o obiekcie,

·        data zwiedzania kościoła,

·        potwierdzenie zwiedzania (ze zwiedzanego kościoła, miejscowości w której znajduje się kościół lub przez przewodnika, pilota wycieczki, przodownika turystyki kwalifikowanej, instruktora krajoznawstwa, instruktora opieki nad zabytkami uczestniczącego w wycieczce).

2.      Termin zdobywania odznaki jest dowolny.

3.      W jednym roku kalendarzowym nie można zdobyć więcej niż jedną odznakę.

4.      Nadwyżkę zwiedzanych kościołów w danym roku zalicza się na poczet normy potrzebnej do zdobycia następnego stopnia odznaki, jednak nie więcej niż 50% tej normy.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA ODZNAKI

1.      Po wypełnieniu wymogów regulaminu książeczkę dostarczyć należy do Referatu Weryfikacyjnego Zarządu Oddziału PTTK w Opolu na ul. Krakowskiej 15-17, kod pocztowy 45-018.

2.      Do książeczki przesyłanej do weryfikacji pocztą należy dodatkowo załączyć zaadresowaną kopertę zwrotną oraz znaczek o nominale umożliwiającym jej odesłanie po weryfikacji.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Odznaki są odpłatne (do nabycia w Oddziale PTTK w Opolu).

2.      Regulamin odznaki został uchwalony przez Zarząd Oddziału PTTK w Opolu w dniu 16.12.2002 r. uchwałą nr 81/ZO/12/02

3.      Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Opolu.

4.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2004 r.

WYKAZ DREWNIANYCH OBIEKTÓW SAKRALNYCH
W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Lp. Gmina Miejscowość Obiekt Wezwanie Wiek/rok
   1. Baborów Baborów
wotywny
Św. Józefa i Św. Barbary
1700
   2. Byczyna Biskupice
filialny
Św. Jadwigi Śl.
1718
   3. Byczyna Gołkowice
kościół
1766
   4. Byczyna Miechowa
kościół
XVI
   5. Byczyna Proślice
kościół
1580
   6. Byczyna Jakubowice
kościół
1585
   7. Byczyna Nasale
kościół
1730
   8. Cisek Miejsce Odrzańskie
filialny
Św. Walentego
1770
   9. Cisek Przewóz
filialny
Św. Judy Tadeusza
1550
 10. Dobrodzień Dobrodzień
cmentarny
Św. Walentego
XVII
 11. Dobrodzień Szemrowice
kaplica
MB Nieustającej Pomocy
1946
 12. Dobrzeń Wielki Dobrzeń Wielki
pielgrzymkowy
Św. Rocha
1658
 13. Dobrzeń Wielki Czarnowąsy
cmentarny
Św. Anny
1684
 14. Domaszowice Siemysłów
kościół
1854
 15. Głogówek Rzepce
filialny
Św. Jakuba
1751
 16. Gorzów Śląski Gola
kościół
XVII
 17. Gorzów Śląski Jamy
filialny
Św. Mikołaja
1702
 18. Gorzów Śląski Kozłowice
parafialny
Św. Jana Chrzciciela
XVII
 19. Gorzów Śląski Uszyce
kościół
1517
 20. Gogolin Malnia
górny
Św. Franciszka
1801
 21. Kluczbork Bąków
parafialny
Wniebowzięcia NMP
XVI
 22. Kluczbork Ligota Górna
cmentarny
Św. Krzyża
1787
 23. Kluczbork Maciejów
kościół
XVI
 24. Komprachcice Ochodze
parafialny
Św. Marcina
1702
 25. Lasowice Wielkie Borki Wielkie
cmentarny
Św. Bartłomieja
1697
 26. Lasowice Wielkie Chocianowice
filialny
Narodzenia NMP
1663
 27. Lasowice Wielkie Laskowice
filialny
Św. Wawrzyńca
1686
 28. Lasowice Wielkie Lasowice Małe
filialny
Wniebowzięcia NMP
1688
 29. Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie
parafialny
Wszystkich Świętych
1599
 30. Lasowice Wielkie Wędrynia
filialny
Św. Jana Chrzciciela
1791
 31. Łubniany Kolanowice
filialny
Św. Barbary
1676
 32. Namysłów Baldwinowice
kościół
1592
 33. Namysłów Krasowice
kościół
1620
 34. Namysłów Michalice
kościół
1614
 35. Namysłów Smarchowice
kościół
XVIII
 36. Namysłów Woskowice Małe
kościół
1711
 37. Niemodlin Lipno
kaplica pustelnika
XVIII
 38. Niemodlin Rogi – skansen
cmentarny
Narodzenia NMP
XIV
 39. Olesno Borki Wielkie
filialny
Św. Bartłomieja
1680
 40. Olesno Boroszów
filialny
Św. Marii Magdaleny
1669
 41. Olesno Grodzisko
pielgrzymkowy
Św. Rocha
1710
 42. Olesno Olesno
filialny
Św. Anny
1518
 43. Olesno Sowczyce
filialny
Św. Antoniego
XVII
 44. Olesno Stare Olesno
parafialny
Św. Marii Magdaleny
XVII
 45. Olesno Wachów
filialny
Św. Wawrzyńca
1706
 46. Olszanka Obórki
Polsko-katolicki
Podwyższenia Krzyża Św.
XVI
 47. Opole Opole – skansen
kościół
XVI
 48. Pawłowiczki Radoszowy
parafialny
Św. Jadwigi
1730
 49. Pawłowiczki Gościęcin
kaplica pątnicza
Św. Brykcjusza
1661
 50. Popielów Popielów
kościół
1654
 51. Praszka Wierzbie
kościół
XVI
 52. Radłów Biskupice
filialny
Św. Jacka
1718
 53. Rudniki Jaworzno
kościół
XVI
 54. Rudniki Żytniów
kościół
XVII
 55. Strzelce Opolskie Szczepanek
filialny
Nawiedzenia NMP
1668
 56. Strzelce Opolskie Strzelce Opolskie
cmentarny
Św. Barbary
1683
 57. Turawa Zakrzów Turawski
filialny
Św. Piotra i Pawła
1658
 58. Turawa Bierdzany
parafialny
Św. Jadwigi Śl.
1711
 59. Ujazd Klucz
parafialny
Św. Elżbiety Węgierskiej
1748
 60. Ujazd Olszowa
filialny
MB Śnieżnej
1650
 61. Ujazd Zimna Wódka
filialny
Św. Marii Magdaleny
1650
 62. Wołczyn Brzezinki
kościół
1550
 63. Wołczyn Komorzno
kościół
1753
 64. Wołczyn Krzywiczyny
kościół
1623
 65. Wołczyn Rożnów
kościół
1788
 66. Wołczyn Wierzbica Dolna
kościół
1688
 67. Wołczyn Świniary Wielkie
kościół
1672
 68. Wołczyn Gierałcice
kościół
XVII
 69. Zębowice Radawie
kościół parafialny
Podwyższenia Krzyża Św.
1500


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Opolu
ul. Krakowska 15/17
45-018 Opole
tel. (0-77) 454-51-13, fax 453-89-79
http://opole.pttk.pl
e-mail: zarzad@opole.pttk.pl