Odznaka   Odznaka   Odznaka§ 1

Odznaka Turystyczna PTTK „Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej” została ustanowiona przez ZO PTTK Ziemi Tarnowskiej w Tarnowie. Celem zdobywania odznaki jest:

§ 2

Odznaka „Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej” jest odznaką trzystopniową o jednakowym wzorze dla wszystkich stopni: jest odznaką metalową. Stopnie różnią się kolorem emalii obwódki odznaki. Odznakę uzyskuje się w kolejności stopni. W jednym roku można zdobyć jeden stopień.

§ 3

O uzyskanie odznaki „Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej” może ubiegać się każdy, kto ukończył 12 rok życia i spełnił warunki wymagane niniejszym Regulaminem.

§ 4

Odznakę „Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej” można uzyskać przez odbycie pieszo lub rowerem pewnej ilości wycieczek w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku.

§ 5

Odznaka „Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej” może być zweryfikowana pod następującymi warunkami: ubiegający się o jej zweryfikowanie musi wypełnić oddzielną książeczkę Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej (GOT, KOT lub OTP) i uzyskać w niej potwierdzenie wycieczek przez: przewodnika, przewodnika turystyki kwalifikowanej, nauczyciela, instruktora harcerskiego lub pieczątkę dowolnej instytucji zawierającej nazwę miejscowości na odbytej trasie wycieczki. W razie braku możliwości potwierdzenia pobytu na Cmentarzu należy udokumentować pobyt: szkicem, fotografią lub opisem.

§ 6

  1. Odznakę brązową „Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej” uzyskuje ten, kto w ciągu jednego roku zwiedził 15 cmentarzy.

  2. Odznakę zieloną „Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej” uzyskuje ten, kto w ciągu nie dłuższym niż dwa lata zwiedził 30 cmentarzy.

  3. Odznakę srebrną „Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej” uzyskuje ten, kto w ciągu nie dłuższym niż trzy lata zwiedził 45 cmentarzy.

§ 7

Zwiedzanie tych samych cmentarzy, może być zaliczone tylko raz, niezależnie od stopnia odznaki. Nadwyżkę zwiedzanych cmentarzy do danego stopnia można zaliczyć do następnego stopnia nie więcej niż ⅓.

§ 8

Odznakę „Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej” można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej.

§ 9

Książeczki turystyki kwalifikowanej GOT, KOT lub OTP wypełnione weryfikują Komisje Oddziału PTTK Ziemi Tarnowskiej za pośrednictwem Referatu Weryfikacyjnego Turystyki Kwalifikowanej.

§ 10

Odznakę „Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej” zdobywać można na terenach byłej Galicji Zachodniej.

§ 11

Interpretacja wymagań n/Regulaminu należy do ZO PTTK.

Odznakę „Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowe” można nabyć tylko w biurze PTTK Oddziału Ziemi Tarnowskiej ul. Żydowska 20 na podstawie zweryfikowanej książeczki turystyki kwalifikowanej GOT, KOT lub OTP.

LITERATURA:

  1. Roman Frodyma „Galicyjskie Cmentarze Wojenne”, tom I, wyd. „Rewasz” w Pruszkowie.

  2. Jerzy J. P. Drogomir „Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915”, wyd. Muzeum Okręgowe w Tarnowie.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Ziemi Tarnowskiej”
ul. Żydowska 20, 33-100 Tarnów
tel. (0-14) 622-22-00
http://tarnow.pttk.pl
e-mail: pttk@is.net.pl