Odznaka   Odznaka   Odznaka§ 1

Zarząd Oddziału PTTK w Opolu wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Opola i Wydziałem Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Opolu ustanowił z dniem 1 stycznia 1977 roku Regionalną Odznakę Turystyczną „Przyjaciel Opola”. Odznaka ustanowiona została dla uczczenia 650-lecia nadania praw miejskich Opola i 25-lecia działalności Oddziału PTTK w Opolu.

§ 2

W roku 1999 dokonano niezbędnych zmian w Regulaminie w ramach porozumienia Zarządu Oddziału PTTK w Opolu, Towarzystwa Przyjaciół Opola i Referatu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Opolu ustanawiając odznakę „Przyjaciel Opola – Przyjaciel Opolszczyzny”.

§ 3

Odznaka ma na celu popularyzację walorów historyczno-krajoznawczo-turystycznych Opola i Opolszczyzny.

§ 4

Odznaka „Przyjaciel Opola – Przyjaciel Opolszczyzny” może być przyznawana turystom polskim i zagranicznym w wieku powyżej 8 lat i po spełnieniu wymogów niniejszego Regulaminu.

§ 5

Odznaka „Przyjaciel Opola – Przyjaciel Opolszczyzny” jest trzystopniowa: brązowa i srebrna – „Przyjaciel Opola”, złota – „Przyjaciel Opolszczyzny”. Obowiązuje kolejność zdobywania poszczególnych stopni. Czas ich zdobywania jest nieograniczony.

§ 6

Odznakę w stopniu brązowym przyznaje się za:

§ 7

Odznakę w stopniu srebrnym przyznaje się za:

§ 8

Odznakę w stopniu złotym przyznaje się za:

§ 9

Wycieczki indywidualne będą honorowane, jeżeli odpowiadają następującym wymogom:

§ 10

Ustanawia się honorową odznakę „Przyjaciel Opola – Przyjaciel Opolszczyzny”, która może być nadana łącznie z dyplomem za wybitne zasługi i osiągnięcia w popularyzacji krajoznawstwa i turystyki na Opolszczyźnie.

§ 11

Wszystkie stopnie odznaki weryfikuje Referat Weryfikacyjny Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej Oddziału PTTK w Opolu, ul. Krakowska 15/17. Honorową odznakę przyznaje Oddziałowa Komisja Odznaczeń PTTK w Opolu.

§ 12

Zdobywając odznakę „Przyjaciel Opola – Przyjaciel Opolszczyzny” można jednocześnie zdobywać normy do innych odznak turystyki kwalifikowanej.

§ 13

Wszystkie zdobyte dotychczas stopnie odznaki zachowują ważność.

§ 14

Niniejszy Regulamin Regionalnej Odznaki „Przyjaciel Opola – Przyjaciel Opolszczyzny” został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK w Opolu w dniu 29.12.1999 r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2000 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Opolu
ul. Krakowska 15/17, 45-018 Opole
tel. (0-77) 454-51-13, fax 453-89-79
http://opole.pttk.pl
e-mail: zarzad@opole.pttk.pl