Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Celem zachęcenia turystów do poznania Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, ich walorów krajoznawczych i rekreacyjnych Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Strzelińskiej ustanawia Regionalną Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie”, zwaną dalej odznaką.

 2. Odznaka jest cykliczna, w ciągu roku kalendarzowego można zdobyć jedną odznakę po uzyskaniu:

  • w wieku do 16. lat – 30 punktów,

  • w wieku powyżej 16. lat – 50 punktów.

 3. Punkty uzyskuje się:

  • w dyscyplinie pieszej lub kolarskiej według regulaminów odznak: górskiej (GOT), turystyki pieszej (OTP), kolarskiej (KOT),

  • za udział w zawodach na orientację na terenie Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich:

   1. 50% rocznej normy za udział w imprezie co najmniej dwuetapowej,

   2. 5 punktów za udział w imprezie jednoetapowej,

  • za zwiedzanie miejscowości określonych w załączniku oprócz miejscowości zamieszkania. Każdą miejscowość można zwiedzać tylko raz podczas całego cyklu zdobywania odznak.

 4. Potwierdzenie przebycia tras i zwiedzania miejscowości powinno być udokumentowane w książeczkach OTP, GOT, KOT lub na specjalnych drukach, potwierdzone przez przodownika, przewodnika lub innego członka kadry PTTK. Potwierdzenia można również uzyskiwać w terenie oraz podczas imprez turystycznych i krajoznawczych.

 5. Książeczkę lub druk do weryfikacji można złożyć w dowolnym terminie. Weryfikację odznaki prowadzi Oddział PTTK Ziemi Strzelińskiej, ul. Jana Kilińskiego 2, 57-100 Strzelin, tel. 882-860-939, e-mail: biuro@pttk.strzelin.pl.

 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.1998 roku z późniejszymi zmianami.

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI I MIEJSC PUNKTOWANYCH
DO ODZNAKI REGIONALNEJ „WZGÓRZA NIEMCZAŃSKO-STRZELIŃSKIE”

15 punktów:

Bielawa, Dzierżoniów, Grodków, Henryków, Kamieniec Ząbkowicki, Niemcza, Pieszyce, Piława Górna, Strzelin, Ząbkowice Śląskie, Ziębice.

10 punktów:

Biały Kościół, Biernacice, Bobolice, Bożnowice, Braszowice, Brochocin, Brodziszów, Ciepłowody, Czerńczyce, Dankowice, Dobroszów, Dobrzenice, Gilów, Gola Dzierżoniowska, Jeglowa, Jeszkotle, Kalinowice Dolne i Górne, Kietlin, Kobyla Głowa, Konary, Krzelków, Księginice Wielkie, Łagiewniki, Muszkowice i Kapliczne Wzgórze, Niedźwiednik, Nowolesie, Owiesno, Piława Dolna, Piotrowice Polskie, Prusy, Przerzeczyn-Zdrój, Przeworno, rezerwat przyrody Muszkowicki Las Bukowy, rezerwat przyrody Skałki Stoleckie, Roztocznik, Sarby, Siemisławice, Sieniawka, Stolec, Stoszów, Sulisław, Wawrzyszów, wąwóz Piekielko i grodzisko, Wilków Wielki, Witostowice, Wojsławice, Zarzyca, Żeleźnik, Żelowice.

5 punktów:

Każda inna miejscowość (lub miejsce) na terenie Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, w której znajduje się co najmniej jeden obiekt zabytkowy lub krajoznawczy.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Ziemi Strzelińskiej”
ul. Jana Kilińskiego 2
57-100 Strzelin
mobile: (+48) 882 860 939
http://www.pttk.strzelin.pl
e-mail: biuro@pttk.strzelin.pl