I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROTK ''Przyjaciel Bydgoszczy''

1.      Zarząd Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy ustanawia ROT-K PTTK „Przyjaciel Bydgoszczy”. Odznaka ustanowiona została dla uczczenia 650-lecia nadania praw miejskich m. Bydgoszczy.

2.      Odznaka ma na celu propagowanie i popularyzację m. Bydgoszczy, jego walorów historycznych i rozwoju we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

3.      Odznaka jest stała – jednostopniowa.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

1.      Odznakę może zdobywać każdy po ukończeniu 10 roku życia.

2.      Warunkiem uzyskania odznaki jest:

a.     udział w 5 wycieczkach po Bydgoszczy, najbliższej okolicy prowadzonych przez przewodników i innych członków kadry programowej PTTK lub indywidualnych potwierdzonych w książeczce odznaki. Do wycieczek zalicza się także spływy zorganizowane po rzece Brdzie w granicach miasta, odbywane dowolnym środkiem turystycznego transportu wodnego.

b.     zwiedzenie następujących obiektów:

·        zespołu Starego Miasta z kościołem farnym;

·        zespołu spichrzów na Wyspie Młyńskiej wraz z muzeum w „Białym Spichrzu”;

·        Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego;

·        zabytkowych i rekreacyjnych terenów Starego Kanału z zabytkami techniki;

·        ujścia rzeki Brdy do Wisły z zespołem sportowym toru regatowego w Brdyujściu;

·        Cmentarza Bohaterów 1939-1949 na Wzgórzu Wolności.

3.      Przewodnicy turystyczni PTTK mogą ubiegać się o przyznanie odznaki po przeprowadzeniu społecznie 3 wycieczek po mieście i okolicy.

4.      Odznaka, jako wyróżnienie honorowe, może być przyznana za wybitne, wieloletnie zasługi w popularyzacji turystyki i krajoznawstwa w Bydgoszczy oraz za działalność społeczną na rzecz rozwoju miasta.

5.      Odznaka jest odpłatna, z wyłączeniem ptk. 4

III. WERYFIKACJA

1.      Dokumentację wycieczek należy prowadzić samodzielnie w dowolnej formie, jednak musi ona zawierać podstawowe dane osobowe zdobywającego odznakę, daty i trasy odbytych wycieczek oraz potwierdzenia ich odbycia.

2.      Weryfikacji dokonuje i odznakę przyznaje zespół weryfikacyjny odznaki powołany przez Zarząd Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.

3.      Przyznanie odznaki honorowej dokonuje się uchwałą Zarząd Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.

4.      Wręczenie odznaki następuje w sposób uroczysty na zebraniach i spotkaniach, przy udziale przedstawicieli Zarządu Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.

5.      Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zarządu Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.

Regulamin został zatwierdzony przez Plenum Zarządu Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy dnia 26 lutego 1996 roku i wchodzi w życie z datą 1 kwietnia 1996 roku.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy”
ul. Henryka Sienkiewicza 1/I
85-037 Bydgoszcz
tel. (0-52) 322-35-89, fax 322-17-58
http://www.pttk.bydgoszcz.pl
e-mail: szlakbrdy@pttk.bydgoszcz.pl