ROTK ''Miłośnik Ziemi Myszkowskiej'' - plastikowa ROTK ''Miłośnik Ziemi Myszkowskiej'' - metalowa1.   Zarząd Oddziału Regionalnego PTTK w Częstochowie, za aprobatą Starosty Myszkowskiego, ustanawia jednostopniową Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Miłośnik Ziemi Myszkowskiej”, zwaną dalej Odznaką.

2.   Celem Odznaki jest popularyzowanie ziemi myszkowskiej oraz zachęcenie do poznawania atrakcji turystycznych i krajoznawczych poszczególnych gmin powiatu.

3.   Odznakę można zdobywać na terenie powiatu myszkowskiego (województwo śląskie), zwanym w niniejszym regulaminie także Ziemią Myszkowską.

4.   Odznakę może zdobywać każdy turysta w ramach uprawianej przez siebie dyscypliny turystyki kwalifikowanej.

5.   Czas spełniania wymagań dla zdobycia Odznaki nie może przekroczyć 12 miesięcy.

6.   Podstawą do ubiegania się o przyznanie Odznaki jest książeczka wycieczek uprawianej przez zainteresowanego dyscypliny turystycznej (lub dzienniczek krajoznawczy albo samodzielnie opracowywana kronika) z adnotacjami dotyczącymi przebytych tras, poznanych obiektów bądź spełnionych zadań oraz potwierdzeniami w postaci pieczątek, biletów lub wklejonych zdjęć.

7.   Warunki zdobycia Odznaki:

a.   udział w wycieczce, rajdzie, zlocie bądź złazie turystycznym PTTK mającym swój punkt docelowy na ziemi myszkowskiej;

b.   przebycie pieszo, rowerem lub konno przynajmniej 10-km odcinka jednego ze szlaków turystycznych biegnących przez ziemie powiatu myszkowskiego;

c.   zwiedzenie 10 obiektów krajoznawczych tak dobranych z poniższego wykazu, by reprezentowały wszystkie 5 gmin powiatu myszkowskiego.

d.   dla turystów motorowych i krajoznawców wymóg określony w pkt. b nie jest obowiązkowy.

8.   Odznaka może być przyznana bez konieczności wypełnienia norm osobom szczególnie zasłużonym dla ziemi myszkowskiej.

9.   Odznakę przyznają:

a.   Klub Osiedlowy PTTK „M-2” w Myszkowie

b.   oraz upoważnione przez Zarząd Oddziału Regionalnego Referaty Weryfikacyjne funkcjonujące w ogniwach PTTK Ziemi Myszkowskiej;

c.   w skład Referatu Weryfikacyjnego musi wchodzić członek kadry programowej PTTK.

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2001 r. i od tego dnia można przystąpić do wypełniania norm potrzebnych dla zdobycia Odznaki.

11. Interpretacja regulaminu należy do Klubu Osiedlowego PTTK „M-2” w Myszkowie.

WYKAZ OBIEKTÓW ZALECANYCH DO POZNANIA
DLA ZDOBYCIA ODZNAKI:

style='mso-yfti-irow:23'>

Gm. Koziegłowy

Koziegłowy

Pozostałości zamku

Koziegłowy

Galeria obrazów Tadeusza Puszczewicza

Koziegłówki

Tablice nagrobne w murze ogradzającym plebanię

Pińczyce

Zespół pałacowy

Huta Szklana

Rezerwat „Cisy”

Cynków

Drewniany kościół Św. Wawrzyńca

Gm. Myszków

Myszków

MOSiR (pływalnia)

Myszków

Pomnik Poległym za ziemię myszkowską

Mrzygłód

Rynek – pomnik powstańców 1863 r.

Mijaczów

Amfiteatr i park przy al. Wolności

Nowa Wieś

Cis – pomnik przyrody, ul. Gołębia 8

Będusz

Zespół folwarczny

Gm. Niegowa

Bobolice

Zamek

Łutowiec

Strażnica jurajska

Mirów

Zamek

Mzurów

Dąb – pomnik przyrody w parku dworskim

Niegowa

Pomnik ku czci poległych w II wojnie światowej

Gm. Poraj

Choroń

Aleja – pomnik przyrody

Dębowiec

Mogiły poległych w II wojnie światowej

Jastrząb

Rejs statkiem po zbiorniku „Poraj”

Masłońskie

„Rybaczówka” Polskiego Związku Wędkarskiego

Żarki Letnisko

Prywatne obserwatorium Słońca

Gm. Żarki

Czatachowa

Erem

Kotowice

Cmentarz wojenny z 1914 r.

Leśniów

Park przyklasztorny i źródło Leśniówki

Przewodziszowice

Strażnica jurajska

Przybynów

Lipa – pomnik przyrody koło plebanii

Żarki

Zespół zabytkowych stodółPobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Osiedlowy PTTK „M-2”
ul. Sikorskiego 55 B
42-300 Myszków
skr. pocztowa 25
http://www.m2.myszkow.pttk.pl
e-mail: kotarski@poczta.onet.eu