Odznaka 1. Uchwałą nr 8/2000 z dnia 07.11.2000 r. Zarząd Oddziału PTTK „Sudetów Wschodnich” w Prudniku zatwierdza Kolarską Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą Dookoła Ziemi Bialskiej powstałą z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego (Teresy i Wojciecha Szukalskich) oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Białej.

 2. Odznakę ustawiono w celu zachęcenia turystów do uprawiania turystyki kolarskiej i popularyzacji krajoznawstwa.

 3. Odznakę można zdobywać na terenie gminy Biała.

 4. O odznakę może ubiegać się każdy turysta (dzieci i młodzież posiadające kartę rowerową pod opieką dorosłych).

 5. Turyści kolarze, którzy ukończą jeden z rajdów otrzymują odpłatnie odznakę według wzoru ustalonego przez organizatorów.

 6. Odznaka jest jednostopniowa.

 7. Warunkiem zdobycia odznaki jest przejechanie trasy rajdu oraz uzyskanie potwierdzeń swojego przejazdu we wszystkich punktach kontrolnych podanych w karcie potwierdzeń.

 8. Rajd można rozpocząć w dowolnej miejscowości i kontynuować w dowolnym kierunku i czasie.

 9. Miejsce składania karty potwierdzeń:

  • Wojciech Szukalski (Publiczne Gimnazjum w Białej, ul. Tysiąclecia 16, 48-210 Biała),

  • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji, ul. Prudnicka 35, 48-210 Biała,

  • Oddział PTTK „Sudetów Wschodnich” w Prudniku, ul. Tadeusza Kościuszki 56, 48-200 Prudnik.

 10. Odznakę przyznaje Komisja Kolarska Oddziału PTTK w Prudniku i Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki I Rekreacji w Białej.

 11. Uczestnicy biorą udział w rajdach na własną odpowiedzialność.

 12. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody poniesione lub spowodowane przez uczestników.

 13. Wskazane jest by uczestnik rajdu posiadał ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.

 14. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów w/w rajdu.

 15. Regulamin wchodzi z życiem z dniem 01.03.2001 r.

Organizatorzy i Komisja Kolarska
Oddziału PTTK „Sudetów Wschodnich”
w Prudniku.

TRASA RAJDU

Biała (4,2 km) – Józefów (droga polna 2,8 km) – Olbrachcice (droga polna 3,5 km) – Browiniec Polski (2 km) – Solec (1,4 km) – Rostkowice (2,2 km) – Wilków (droga polna utwardzona 4,3 km) – Czartowice (2 km) – Nowa Wieś Prudnicka (droga leśna i asfaltowa 4 km) – Moszna (droga asfaltowa i polna utwardzona 1,8 km) – Ogiernicze (2,7 km) – Łącznik (2 km) – Chrzelice (2 km) – Łącznik (2,6 km) – Pogórze (3,4 km) – Piechocice (2,6 km) – Grabina (5,3 km) – Śmicz (2 km) – Miłowice (1,5 km) – Kolnowice (1,8 km) – Laskowiec (2,5 km) – Czyżowice (droga polna utwardzona 2,7 km) – Prężynka (3,2 km) – Prężyna (2,3 km) – Biała.

Cała trasa rajdu wynosi około 65 kilometrów.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Publiczne Gimnazjum w Białej
ul. Tysiąclecia 16, 48-210 Biała
tel. (77) 438-78-00
e-mail: g_biala@wodip.opole.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
ul. Prudnicka 35, 48-210 Biała
tel./fax (77) 438-70-26
e-mail: e-mail: mgokbiala@wp.pl

Oddział PTTK „Sudetów Wschodnich” w Prudniku
ul. Tadeusza Kościuszki 56
48-200 Prudnik
tel. (77) 436-39-41
http://prudnik.pttk.pl
e-mail: biuro@prudnik.pttk.pl