ROK ''Znam powiat kaliski''1.   Celem odznaki jest popularyzacja krajoznawcza powiatu kaliskiego ziemskiego w jego granicach administracyjnych (utworzonego 01.01.1999 r.), zapoznanie z jego zabytkami, przyrodą, historią, miejscami pamięci i teraźniejszością.

2.   Odznaka została ustanowiona przez Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego na wniosek Klubu Turystyki Kolarskiej „CYKLISTA”, uchwałą nr 1/2010 z dnia 22 lutego 2010 r.

3.   Odznaka jest jednostopniowa.

4.   Odznakę może zdobywać każdy turysta uprawiający dowolny rodzaj turystyki kwalifikowanej. Czas zdobywania odznaki nie jest ograniczony.

5.   Potwierdzenia zwiedzanych obiektów należy dokonać w odpowiednich książeczkach turystyki kwalifikowanej (OTP, KOT) lub w sporządzonych przez siebie kronikach. Odciski pieczęci należy pozyskiwać w różnego rodzaju instytucjach: szkołach, sklepach, kościołach, jednostkach samorządowych lub potwierdzić swój pobyt (udział) u organizatora imprezy turystycznej.

6.   Aby zdobyć Odznakę należy wziąć udział w trzech rajdach organizowanych przez Oddział PTTK w Kaliszu oraz zwiedzić 50 obiektów wymienionych w kanonie, usytuowanych na terenie co najmniej czterech gmin.

7.   Turyści spoza powiatu kaliskiego ziemskiego oraz miasta Kalisza zwolnieni są z obowiązku udziału w imprezach turystycznych organizowanych przez Oddział PTTK w Kaliszu.

8.   Podstawą do zdobycia odznaki jest dostarczenie książeczki turystyki kwalifikowanej lub kroniki po spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie do siedziby Oddziału PTTK w Kaliszu. Przy przesyłce pocztowej należy dołączyć zaadresowaną kopertę wraz ze znaczkiem na zwrot książeczki lub kroniki. Koszt odznaki metalowej wynosi 10 złotych. Korespondencja: Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego, ul. Targowa 2, 62-800 Kalisz.

9.   Odznakę przyznaje zespół weryfikacyjny powołany przez Zarząd Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego. W wyjątkowych przypadkach odznaka na wniosek Zarządu Klubu Turystyki Kolarskiej „CYKLISTA” może zostać nadana honorowo.

10. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego.

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2010 r.

Kanon krajoznawczy obiektów do odznaki „Znam powiat kaliski”

GMINA

MIEJSCOWOŚĆ

OBIEKT KRAJOZNAWCZY

Blizanów

Blizanów
Brudzew
Jarantów

Jastrzębniki
Lipe
Pamięcin

Rychnów
Warszówka

– drewniany kościół Narodzenia NMP z 1532 r.
– kościół św. Stanisława Kostki z 1909 r.
– dwór i park z 1 połowy XIX w.
– hipodrom i stadnina koni
– dwór i park krajobrazowy z 1 połowy XIX w.
– drewniany kościół św. Stanisława Bpa z 1753 r.
– kościół drewniany św. Jana Chrzciciela z 1727 r.
– mogiła plutonowego Ptaka poległego w 1939 r. (cmentarz)
– kościół drewniany p.w. Wszystkich Świętych z 1782 r.
– dwór i park z 2 połowy XIX w.
– grupa 6 dębów w dolinie Bernardynki

Brzeziny

Aleksandria

BrzezinyCzempisz
Pieczyska

Przystajnia
Przystajnia-Kolonia
Sobiesęki

– wiatrak koźlak z 1887 r.
– spichlerz drewniany z końca XVIII w.
– kościół p.w. Św. Krzyża z 2000 r.
– dawna remiza strażacka z 1935 r.
– pomnik pomordowanych w II wojnie światowej
– rezerwat „Brzeziny” (paproć długosz królewski)
– drewniane domy mieszkalne z pocz. XX w.
– rezerwat „Olbina” (jodła pospolita)
– mogiła żołnierzy radzieckich z 1945 r.
– park podworski i dolina rzeki Prosny
– kościół poewangelicki z 1928 r.
– kościół p.w. Niepokalanego Serca Marii z końca XIX w.

Ceków-Kolonia

Ceków-Kolonia

Kamień


Kosmów

MorawinNowe Prażuchy
Przespolew Kościelny
Stare Prażuchy

– dawna poczta konna z 1 połowy XIX w.
– tablica ku czci 35 ofiar II wojny światowej
– dwór z końca XVIII w.
– pomnik z 1975 r. ku czci powstańców styczniowych
– obszar chronionego krajobrazu „Dolina Rzeki Swędrni”
– drewniany kościół św. Wawrzyńca z 1691 r.
– mogiła żołnierza poległego w 1939 r. (cmentarz)
– pomnik żołnierzy polskich poległych w 1939 r.
– pomnik poległych w 1939 r. żołnierzy polskich (w lesie)
– wiatrak koźlak z 1911 r.
– elektrownie wiatrowe
– dąb szypułkowy, obwód 650 cm (przy szosie do Turku)
– kościół św. Katarzyny i MB Pocieszenia z 1914 r.
– kościół poewangelicki p.w. św. Franciszka z 1833 r.

Godziesze Wielkie

Godziesze Wielkie
Krzemionka
Skrzatki
Stara Kakawa
Wolica
Żydów

– drewniany kościół p.w. św. Bartłomieja z 1782 r.
– pomnik ku czci 36 ofiar hitleryzmu
– drewniane domy mieszkalne z końca XIX i pocz. XX w.
– kościół p.w. NMP z 1973 r.
– pomnik ku czci 21 osób rozstrzelanych w 1941 r.
– dwór i park dworski z pocz. XIX w.
– dawna rosyjska strażnica graniczna (ob. szkoła)

Koźminek

Dębsko

Gać Kaliska
Koźminek


Krzyżówki
Murowaniec
Nowy Nakwasin
Oszczeklin
Złotniki

– dwór I z XIX w.; dwór II z pocz. XX w.
– kościół p.w. św. Małgorzaty z połowy XVIII w.
– gotycki kościół śś. Janów z połowy XV w.
– zespół dworsko-parkowy z 2 połowy XVIII w.
– kaplica poewangelicka z 1911 r.
– drewniana kaplica p.w. MB z 1947 r.
– zalew i zapora na rzece Swędrni
– wiatrak koźlak z końca XIX w.
– aleja lipowa w parku
– barokowa kaplica cmentarna p.w. NMP z 1777 r.
– grób powstańców z 1863 r. (cmentarz)

Lisków

Ciepielew
Lisków

Strzałków
Trzebienie
Zakrzyn

– wiatrak koźlak z 1864 r.
– neogotycki kościół p.w. Wszystkich Świętych z 1899 r.
– pomnik ks. prałata Wacława Blizińskiego
– drewniany kościół p.w. NMP Niepokalanie Poczętej z 1754 r.
– wiatrak koźlak z połowy XIX w.
– drewniane domy mieszkalne z początku XX w.

Mycielin

Bogusławice
Dzierzbin
Kościelec Kaliski
Mycielin
Słuszków
Stropieszyn
Zamęty

– czworaki murowane z 1923 r.
– kościół romański z XII w. p.w. Wszystkich Świętych
– kościół romański z XII w. p.w. św. Wojciecha
– dwór i park z końca XIX w.
– park podworski
– park podworski (aleja grabowa)
– kościół poewangelicki
– dąb szypułkowy „Bursztyn”, obwód 450 cm (pomnik przyrody)

Opatówek

Chełmce


Cienia I
Cienia II
Dębe-Kolonia
Opatówek
Rajsko


Rożdżały

Szałe
Tłokinia KościelnaTrojanów

– neogotycki kościół p.w. Narodzenia NMP z 1883 r.
– wieża przekaźnikowa z 1962 r.
– punkt widokowy
– cegielnia
– elektrownie wiatrowe
– cmentarz poewangelicki
– fabryka sukna z 1824 r., ob. Muzeum Historii Przemysłu
– kościół neogotycki p.w. św. Doroty z 1912 r., wewnątrz kaplica
   grobowa gen. Józefa Zajączka
– park z XIX w. (pomniki przyrody)
– mostek żeliwny z 1824 r. nad dawną fosą w parku
– pomnik ku czci ofiar II wojny światowej
– tablica ku czci braci Gillerów
– budynek dworca kolejowego
– stacja kolei wąskotorowej do Turku (semafory, obrotnica)
– kościół późnogotycki p.w. św. Michała Archanioła z 1607 r.
– punkt widokowy
– mogiły żołnierzy poległych w 1939 r. (cmentarz)
– pałac z XIX w., obecnie hospicjum
– obszar chronionego krajobrazu „Dolina Rzeki Swędrni”
– zalew i zapora na rzece Pokrzywnicy
– drewniany kościół p.w. św. Jakuba z XVIII w.
– punkt widokowy
– zespół pałacowo-parkowy: pałac z 1915 r., park z XIX w.
– zbiorowa mogiła 12 żołnierzy radzieckich (cmentarz)
– dawny wapiennik, wychodnia wapieni jurajskich

Stawiszyn

Petryki

Piątek Wielki

StawiszynZbiersk


– dwór i park krajobrazowy z 1 połowy XIX w.
– dawny dworzec kolei wąskotorowej z 1914 r.
– drewniany kościół p.w. św. Marcina z 1740 r.
– dwór i park z końca XIX w.
– gotycki kościół p.w. śś. Bartłomieja i Jadwigi z 1360 r.
– kościół poewangelicki z 1874 r.
– cmentarz poewangelicki
– ratusz z ok. połowy XIX w.
– drewniany kościół p.w. św. Urszuli z 1759 r.
– linia kolei wąskotorowej z 1914 r. z Opatówka do Turku
– zespół zabudowań dawnej cukrowni z 1852 r.

Szczytniki

Iwanowice

Marchwacz


Radliczyce
Staw
Szczytniki

– gotycki kościół p.w. św. Katarzyny z ok. 1460 r.
– pomnik pomordowanych w II wojnie światowej
– zespół pałacowo-parkowy: pałac Niemojowskich z 1905 r., brama
   wjazdowa, gorzelnia, spichlerz z końca XIX w.
– pomnik rozstrzelanych w 1945 r.
– dworzec kolejowy i wieża ciśnień z pocz. XX w.
– gotycki kościół p.w. św. Mikołaja z ok. 1520 r.
– dwór i park z 2 połowy XVIII w.
– pomnik Augustyna Kordeckiego, obrońcy Jasnej Góry

Żelazków

Biernatki

Dębe


Goliszew

Janków
Kokanin

Niedźwiady


Russów

Skarszew

Stary Borków

Tykadłów
Zborów
Złotniki Małe
Złotniki Wielkie

Żelazków


– dwór i park z końca XIX w.
– pomnik pomordowanych przez hitlerowców (w lesie)
– kościół p.w. Zwiastowania NMP z lat 1914-24
– dwór i park z XIX w.
– mogiła żołnierzy poległych w 1939 r.
– kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP z lat 1839-40
– na cmentarzu neogotycka kaplica z 1872 r.
– wiatrak koźlak z 1830 r.
– kościół p.w. św. Marii Magdaleny z 1882 r.
– park podworski z XIX w.
– pomnik upamiętniający bitwę z 1813 r. stoczoną przez wojska
   rosyjskie i napoleońskie
– Droga Krzyżowa z 1895 r. i z 1934 r. na cmentarzu
– Muzeum Marii Dąbrowskiej
– ekspozycja etnograficzna dawnej wsi kaliskiej w parku
– park podworski
– pomnik (miejsce rozstrzelania żołnierzy AK z Kalisza)
– dwór klasycystyczny z 1 połowy XIX w.
– drewniany kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła z 1710 r.
– kościół p.w. św. Katarzyny z lat 1905-11
– drewniany kościół p.w. św. Michała Archanioła z 1726 r.
– dwór z 1912 r.
– dwór sprzed 1846 r.
– park z połowy XIX w.
– zespół dworski: dwór Radolińskich z 2. połowy XVIII w., oficyna,
   spichlerz, galerie, domek ogrodnika
– park krajobrazowy z XIX w.Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego
ul. Targowa 2, 62-800 Kalisz
tel./fax (0-62) 598-24-33
mobile: (+48) 509 360 171
http://www.pttk.kalisz.pl
e-mail: info@pttk.kalisz.pl