1. Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK „Znam Gdyński Modernizm” i jej regulamin ustanowione zostały uchwałą nr 2/2021 Zarządu Oddziału PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 11 marca 2021 r. w celu propagowania dziedzictwa modernistycznej architektury Gdyni powstałej w pierwszych sześciu dekadach XX wieku oraz zachęcania do systematycznego jej poznawania.

 2. Autorem regulaminu jest Jarosław Kaczmarczyk, a projektantem odznak Tomasz Akacki.

 3. Odznaka jest dwustopniowa. Wzory odznak I i II stopnia stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 4. Warunkiem zdobycia odznaki I stopnia jest odbycie w dowolnej formie wycieczek krajoznawczych uwzględniających zwiedzenie obiektów wymienionych w „Wykazie obiektów obowiązkowych do zwiedzenia na odznakę I stopnia” stanowiącym załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.

 5. Warunkiem zdobycia odznaki II stopnia jest odbycie w dowolnej formie wycieczek krajoznawczych uwzględniających zwiedzenie obiektów wymienionych w „Wykazie obiektów obowiązkowych do zwiedzenia na odznakę II stopnia” stanowiącym załącznik nr 3 niniejszego regulaminu.

 6. Odznaki można zdobywać po ukończeniu 8. lat przy zachowaniu kolejności zdobywania.

 7. Czas zdobywania odznak jest nieograniczony z zastrzeżeniem, że w jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

 8. Dokumentowanie zdobywania odznaki odbywa się poprzez prowadzenie zapisów w specjalnie przygotowanej do tego książeczce „Regionalna Odznaka Krajoznawcza – Znam Gdyński Modernizm”. Zdobywanie odznaki dokumentowane w inny sposób nie będzie weryfikowane. Książeczka jest dystrybuowana przez gdyńskie punkty IT oraz Oddział PTTK Marynarki Wojennej.

 9. Potwierdzeniem zwiedzenia obiektu może być pieczątka, zdjęcie na tle obiektu lub podpis obecnego na wycieczce przewodnika turystycznego PTTK lub Instruktora Krajoznawstwa PTTK.

 10. Podstawą weryfikacji odznaki jest złożenie książeczki po opracowaniu zgodnie z regulaminem osobiście lub drogą pocztową na adres: Oddział PTTK Marynarki Wojennej przy Klubie Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia.

 11. Weryfikacji odznaki dokonuje Zespół Weryfikacyjny powołany przez Zarząd Oddziału PTTK Marynarki Wojennej spośród certyfikowanych przez miasto Gdynia przewodników turystycznych gdyńskiego modernizmu będących jednocześnie Instruktorami Krajoznawstwa PTTK.

 12. Odznaki są odpłatne i można je nabywać po zweryfikowaniu w siedzibie Oddziału PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni lub wysyłkowo załączając kopertę zwrotną wraz z potwierdzeniem przelewu o wartości listu poleconego przy uwzględnieniu wagi przesyłki.

 13. Zdobycie odznaki I stopnia upoważnia do automatycznego otrzymania Regionalnej Odznaki Krajoznawczej (ROK) w stopniu brązowym – zgodnie z pkt. 8.2 Regulaminu Odznaki Krajoznawczej PTTK w wersji z 2013 roku.

 14. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni. Wszelkie zapytania w sprawie odznaki przyjmowane są pod adresem mailowym: znamgdynskimodernizm@gmail.com.

Załącznik nr 1
Wzory odznak „Znam Gdyński Modernizm” I i II stopnia

Odznaka
Odznaka

I stopień

II stopień

Załącznik nr 2
Wykaz obiektów obowiązkowych do zwiedzenia na odznakę I stopnia
(wszystkie obiekty położone są w obszarze Śródmieścia)

 1. Gmach Sądu Rejonowego – pl. Konstytucji 5

 2. Miejskie Hale Targowe – ul. Wójta Radtkego 36

 3. Biurowiec ZUS (ob. Urząd Miasta) – ul. 10 Lutego 24

 4. Budynek mieszkalny FE BGK (tzw. „Bankowiec”) – ul. 3 Maja 27-31

 5. Kamienica Szydarowskiej – ul. 10 Lutego 25

 6. Budynek Poczty – ul. 10 Lutego 10

 7. Budynek Banku Gospodarstwa Krajowego (ob. Pekao S.A.) – ul. 10 Lutego 8

 8. Kamienica Orłowskich – ul. 10 Lutego 5

 9. Kamienica Hundsdorffów – ul. Starowiejska 7

 10. Kamienica firmy PANTAREI – ul. Antoniego Abrahama 37

 11. Kamienica Reicha i Birnbauma – ul. Antoniego Abrahama 28

 12. Kamienica Jurkowskiego – skwer Kościuszki 16

 13. Kamienica Peszkowskiego – skwer Kościuszki 14

 14. Kamienica Pręczkowskiego – skwer Kościuszki 10-12

 15. Dom Żeglarza Polskiego (ob. Wydział Nawigacyjny Uniwersytetu Morskiego) – al. Jana Pawła II 3

 16. Morski Instytut Rybacki – Akwarium Gdyńskie – al. Jana Pawła II 1

 17. Kamienica Skwiercza – ul. Świętojańska 23

 18. Kamienica Glasenappowej – ul. Świętojańska 42

 19. Kamienica Gliszczyńskiego – ul. Antoniego Abrahama 41

 20. Kamienica firmy PAGED – ul. Świętojańska 44

 21. Kamienica Tuchołki – ul. Armii Krajowej 9

 22. Kamienica Kolińskiego – ul. Świętojańska 41

 23. Kamienica Krenskich – ul. Świętojańska 55

 24. Kamienica Orłowskich – ul. Świętojańska 68

 25. Kamienica „Grażyna” – ul. Świętojańska 81-83-85

 26. Komisariat Rządu (ob. Urząd Miasta) – al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 52-54

 27. Kamienica Ogończyka-Blocha i Mazalona – ul. Świętojańska 122

Załącznik nr 3
Wykaz obiektów obowiązkowych do zwiedzenia na odznakę II stopnia

 1. Śródmieście – dworzec kolejowy – pl. Konstytucji 1

 2. Śródmieście – Dom Marynarza Szwedzkiego (ob. Konsulat Kultury) – ul. Jana z Kolna 25

 3. Śródmieście – budynek Domu Bawełny – ul. Hieronima Derdowskiego 7

 4. Śródmieście – budynek YMCA – ul. Stefana Żeromskiego 26

 5. Kamienna Góra – Dom Zdrojowy (ob. hotel Dom Marynarza) – al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

 6. Kamienna Góra – hotel Różany Gaj – ul. Józefa Korzeniowskiego 19

 7. Kamienna Góra – Dom Inżyniera – ul. I Armii WP 13

 8. Kamienna Góra – dom wielorodzinny „Opolanka” – ul. ks. Piotra Skargi 9

 9. Kamienna Góra – willa hrabiny Łosiowej – ul. Józefa Korzeniowskiego 7

 10. Port – dworzec morski (ob. Muzeum Emigracji) – ul. Polska 1

 11. Port – budynek Zarządu Portu – ul. Rotterdamska 9

 12. Port – budynek Urzędu Morskiego – ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

 13. Działki Leśne – kamienica Kolki – ul. Wolności 5

 14. Działki Leśne – dom czynszowy Konopków – ul. Słupecka 9

 15. Oksywie – Komenda Portu Wojennego (d. Dowództwo Floty) – rondo Bitwy pod Oliwą 1

 16. Oksywie – Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska (d. Szpital Morski) – ul. kmdr. Jana Grudzińskiego 4

 17. Oksywie – kościół garnizonowy pw. MB Częstochowskiej – ul. inż. Jana Śmidowicza 47

 18. Grabówek – kościół pw. Świętej Rodziny – ul. Hugo Kołłątaja 40

 19. Grabówek – Uniwersytet Morski – ul. Morska 81-87

 20. Grabówek – zespół miejskich domów mieszkalnych – ul. Morska 108-112

 21. Chylonia – kamienica Vossów – ul. Chylońska 91

 22. Chylonia – kamienica Szulista – ul. Kartuska 14a

 23. Chylonia – Urząd Pocztowy – ul. Chylońska 124

 24. Chylonia – Szkoła Podstawowa nr 10 – ul. Morska 192

 25. Redłowo – hale łukowe PPNT (d. zajezdnia autobusowa) – al. Zwycięstwa 96-98

 26. Redłowo – zespół domów bliźniaczych TBO – ul. Wojewódzka 13-31 i 18-36

 27. Redłowo – kamienica Gotowały z piekarnią – ul. Legionów 56


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK Marynarki Wojennej
przy Klubie Marynarki Wojennej w Gdyni
ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
tel. (+48) 261 263 518 wew. 32
fax (+48) 58 626 35 18 w. 34
mobile: (+48) 668 124 060
http://pttk.mw.mil.pl
e-mail: pttkmw@mw.mil.pl