Odznaka    Odznaka    Odznaka 1. Regionalna Pracownia Krajoznawcza oraz Oddziałowa Komisja Krajoznawcza i Ochrony Przyrody R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy ustanawiają Regionalną Odznakę Krajoznawczą „Znani Bydgoszczanie – Marian Rejewski”.

 2. Jest to pierwsza odznaka z cyklu „Znani Bydgoszczanie”.

 3. Odznaka ma na celu poznanie i przybliżenie sylwetki znanego polskiego matematyka i kryptologa oraz miejsc z nim związanych.

 4. Odznaka jest trzystopniowa i można ją zdobywać po ukończeniu 10. roku życia.

 5. Odznaka nie ma ograniczeń czasowych podczas zdobywania.

 6. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu brązowym jest odwiedzenie 10. miejsc związanych z Marianem Rejewskim do wyboru spośród zawartych w załączniku.

 7. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu srebrnym jest odwiedzenie 15. miejsc związanych z Marianem Rejewskim do wyboru spośród zawartych w załączniku.

 8. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu złotym jest odwiedzenie 20. miejsc związanych z Marianem Rejewskim do wyboru spośród zawartych w załączniku.

 9. Osoby, które zdobyły odznakę przed 16.12.2022 r. automatycznie mają zaliczony stopień brązowy i zaczynają dalsze zdobywanie od stopnia srebrnego.

 10. Obiekty zaliczone do niższego stopnia odznaki nie mogą być zaliczane do kolejnych stopni.

 11. Dopuszczalne jest odwiedzenie innych miejsc, związanych z Marianem Rejewskim, pod warunkiem udokumentowania tego (artykuł z prasy, zdjęcie, kopia dokumentu archiwalnego itp.).

 12. Dokumentację zwiedzanych obiektów należy prowadzić samodzielnie w dowolnej formie, jednak musi ona zawierać podstawowe dane osobowe zdobywającego odznakę, daty zwiedzania obiektów oraz ich potwierdzenia.

 13. Potwierdzeniem zwiedzenia może być odcisk pieczęci obiektu, bilet wstępu do muzeum, fotografia zwiedzającego na tle lub w obiekcie, potwierdzenie przez członka kadry PTTK (instruktora, przodownika, przewodnika turystycznego, organizatora turystyki, opiekuna SKKT itp.).

 14. Weryfikacji dokonuje i odznakę przyznaje zespół weryfikacyjny regionalnych odznak krajoznawczych przy R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.

 15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Oddziałowej Komisji Krajoznawczej i Ochrony Przyrody oraz RPK przy R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.

 16. Niniejszy regulamin wraz z załącznikiem odznaki został zatwierdzony przez Zarząd R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy Uchwałą nr 6/X/2022 z dnia 16.12.2022 r. i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. Jednocześnie uchyla się regulamin i zasady zdobywania odznaki na podstawie Uchwały nr 9/IX/2018 z dnia 17.04.2018 r.

Załącznik
do Regulaminu Regionalnej Odznaki Krajoznawczej
„Znani Bydgoszczanie – Marian Rejewski”

Bydgoszcz

 1. Ławeczka Mariana Rejewskiego – u zbiegu ulic Gdańskiej i Śniadeckich.

 2. Tablica na budynku, w którym w latach 1946-1962 mieszkał Marian Rejewski – ul. Dworcowa 10.

 3. Ulica Mariana Rejewskiego.

 4. Mural na szczycie kamienicy – ul. Gdańska 10.

 5. Tablica na budynku, w którym mieszkał Marian Rejewski – ul. Gdańska 10.

 6. Tramwaj Swing „Marian Rejewski”.

 7. Tablica na budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 (tutaj w 1923 r. Marian Rejewski zdał maturę) – Plac Wolności 9.

 8. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy – ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4.

 9. Wystawa poświęcona Marianowi Rejewskiemu w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej.

 10. Dąb pamięci Mariana Rejewskiego przed budynkiem biblioteki.

 11. Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego – Białe Błota, ul. Czysta 1a.

 12. Mural poświęcony Marianowi Rejewskiemu na ścianie szkoły w Białych Błotach.

 13. Bydgoska Fabryka Kabli, w której pracował Marian Rejewski – ul. Fordońska 152.

 14. Tablica na budynku, w którym urodził się Marian Rejewski – ul. Wileńska 6.

 15. Zespół Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego – Osowa Góra, ul. Puszczykowa 11.

 16. Tablica na ścianie obok Muzeum Wojsk Lądowych – ul. Czerkaska 2.

 17. Wystawa poświęcona Enigmie i Marianowi Rejewskiemu w Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy – ul. Czerkaska 2.

 18. Instytut Matematyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pl. Józefa Weyssenhoffa 11, aula im. Mariana Rejewskiego.

 19. Dworzec Bydgoszcz Główna im. Mariana Rejewskiego.

 20. Mural – ul. Garbary 27.

 21. Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura w Bydgoszczy – ul. Wincentyny Teskowej 1.

 22. IPN – Delegatura w Bydgoszczy – tablica poświęcona Marianowi Rejewskiemu + enigma.

 23. IPN – Delegatura w Bydgoszczy – aula im. Mariana Rejewskiego.

 24. Katedra (fara) św. Marcina i Mikołaj – ul. Farna 2 – miejsce chrztu Mariana Rejewskiego.

 25. Ulica Zduny 13 (dawniej 6a) – tutaj w latach 1906-1923 mieszkał Marian Rejewski.

Polska

 1. Pociąg TLK „Rejewski” Bydgoszcz – Warszawa.

 2. Ulica Mariana Rejewskiego w polskich miastach (np. Olsztyn, Poznań, Rybnik, Warszawa).

 3. Kraków – ul. Grodzka 52 a – w podziemiach kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Panteonie Narodowym w dniu 6.09.2019 r. w specjalnym sarkofagu złożono urny z ziemią z miejsc związanych ze śmiercią lub pochówkiem polskich kryptologów.

 4. Ostromecko – ul. Szkolna 1 – Zespół Szkół im. Mariana Rejewskiego.

 5. Poznań – ul. Święty Marcin 78 – Centrum Szyfrów Enigma (Collegium Martineum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza).

 6. Poznań – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) tutaj na wydziale matematyczno- przyrodniczym w latach 1923-1929 studiował Marian Rejewski.

 7. Poznań – ul. Święty Marcin 80-82 przed Centrum Kultury „Zamek” – pomnik kryptologów odsłonięty w 2007 r.

 8. Poznań – ul. Henryka Wieniawskiego 1 – hol Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – tablica poświęcona kryptologom.

 9. Stołczno k. Człuchowa – Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego.

 10. Warszawa – pl. marsz. Józefa Piłsudskiego – tablica upamiętniająca m.in. Mariana Rejewskiego.

 11. Warszawa – ul. Adama Mickiewicza 20 – tablica poświęcona Marianowi Rejewskiemu.

 12. Warszawa – Cmentarz Wojskowy na Powązkach – ul. Powązkowska 43/45 – grób Mariana Rejewskiego (kwatera B39-4-3).

 13. Warszawa – ul. Leśna – Las Kabacki – tablica na budynku, w którym znajdowało się Tajne Biuro Dekryptażu o kryptonimie „Wicher”.

 14. Warszawa – ul. Leśna – Centrum Operacji Powietrznych – tablica poświęcona Marianowi Rejewskiemu, Jerzemu Różyckiemu i Henrykowi Zegalskiemu, czerwiec 2009 r. w 70. rocznicę przekazania aliantom dokumentacji enigmy.

 15. Warszawa – ul. Dziatwy 6 – Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy „STO”.

 16. Warszawa – ul. Gdańska (Żoliborz) – tablica poświęcona Marianowi Rejewskiemu.

 17. Warszawa – ul. Śniadeckich 8 – Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk – głaz pamiątkowy ku czci polskich matematyków, którzy po raz pierwszy złamali kody enigmy (sierpień 2014 r.).

 18. Warszawa – ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 – w holu głównym Wojskowej Akademii Technicznej znajduje się tablica upamiętniająca polskich kryptologów (odsłonięta 29.11.2005 r.).

 19. Warszawa – ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 29 A – Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne im. Polskich Kryptologów.

 20. Wrocław – ul. gen. Józefa Haukego-Bosaka 21 – Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych im. Polskich Zwycięzców Enigmy.

 21. Wrocław – ul. gen. Józefa Haukego-Bosaka 21 – rzeźba polskich kryptologów oraz tablica im poświęcona.

Europa

 1. Anglia – Londyn, Portland Place 47 – Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej – tablica poświęcona Marianowi Rejewskiemu, Jerzemu Różyckiemu i Henrykowi Zygalskiemu (2002 r.).

 2. Anglia – Londyn, Leysfield Road, Hammersmith, W12 – kościół św. Andrzeja Boboli – tablica z brązu poświęcona polskim kryptologom odsłonięta w listopadzie 2019 r.

 3. Anglia – Bletchley Park k. Londynu – tablica poświęcona Marianowi Rejewskiemu, Jerzemu Różyckiemu i Henrykowi Zygalskiemu (2001 r.).

 4. Francja – Chȧteau des Fouzes k. Uzès, – tablica upamiętniająca polskich matematyków odsłonięta w 2005 r.

Pomysł i realizacja Marek Klain i Piotr Kluszczyński. Bydgoszcz sierpień 2017 r.

Regulamin oraz załącznik uzupełnił i poprawił Marek Klain IKP 636/P/15, grudzień 2022 r.

Projekt odznak w stopniu srebrnym i złotym Robert Piasecki.

Regulamin ROK „Znani Bydgoszczanie – Marian Rejewski”
(obowiązujący w latach 2018-2022)


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Bydgoszczy
Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy”
ul. Henryka Sienkiewicza 1/I
85-037 Bydgoszcz
tel. (0-52) 322-35-89, fax 322-17-58
http://www.bydgoszcz.pttk.pl
e-mail: szlakbrdy@gmail.com
e-mail: bydgoszcz@pracowniapttk.pl